A.Cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương.

Bạn đang xem: Nguyên nhân bùng nổ phong trào cần vương

B.Tuy triều đình Huế đã kí với Pháp hiệp ước đầu hàng, tinh thần yêu thương nước chống Pháp vẫn sục sôi trong nhân dân cả nước.

C.Do mâu thuẫn giữa phái chủ chiến vào triều đình Huế đứng đầu là Tôn Thất Thuyết với thực dân Pháp xâm lược.

D.Dựa vào trào lưu kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến ra sức chuẩn bị và tổ chức phản công thực dân Pháp.

*

Lời giải

Đáp án đúng là :A.Cuộc phản công gớm thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương.

Giải thích:

Kiến thức mở rộng:

1. Trào lưu Cần Vương là gì? Nguồn gốc ra đời chiếu Cần Vương

Cần Vương là giúp vua, có nghĩa là phò vua giúp nước. Trào lưu Cần Vương thực chất là tập hợp hệ thống các cuộc khởi nghĩa vũ trang khắp cả nước từ năm 1885 đến năm 1896 với sự hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi. đồ sộ của trào lưu này còn riêng biệt rẽ và mang tính chất địa phương.

2. Lý do bùng nổ trào lưu Cần Vương:

-Thực dân Pháp xác lập ách thống trị đô hộ bên trên toàn Việt phái nam vào năm 1884

-Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, phe chủ chiến đã sẵn sàng hành động

-Cuộc phản công dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thất Thuyết vào rạng sáng sủa ngày mồng 05 mon 07 năm 1885

-Cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại, khiến vua Hàm Nghi buộc phải chạy đến Quảng Trị sơ tán, Chiếu Cần Vương lần 1 được ban ra

-Chiếu Cần Vương lần 2 được ban ra tại Ấu Sơn của Hà Tĩnh vào ngày 20 tháng 9 năm 1885. Từ đó bùng nổ mạnh mẽ cuộc kháng chiến Cần Vương.

3. Chiếu Cần Vương

*Nội dung cơ bản của chiếu Cần Vương :

-Tố cáo tội ác xâm lược của thực dân Pháp

-Lên án tính bất hợp pháp của triều đình bởi Pháp dựng lên, tố cáo sự phản bội của một số quan lại lại

-Khẳng định quyết trung ương kháng chiến của triều đình mà đứng đầu là vua Hàm Nghi

-Thôi thúc, kêu gọi với khích lệ sĩ phu, văn thân cũng như dân chúng cả nước thuộc tham gia cuộc chiến giúp vua khôi phục quốc gia phong kiến độc lập

*Ý nghĩa của chiếu Cần Vương:

-Chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân cùng tham gia chống Pháp, khôi phục nền độc lập, khôi phục chế độ phong kiến có vua là người tài giỏi.

-Khẩu hiệu này đã hối hả thổi lên ngọn lửa tình yêu quê hương và lòng căm thù quân xâm lược của toàn thể nhân dân = > Một trào lưu vũ trang chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi và kéo dãn dài hơn 12 năm.

4. Diễn biến trào lưu Cần Vương

Phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX trải qua 2 giai đoạn chính:

*Giai đoạn I (1885-1888): trào lưu bùng nổ khắp cả nước:

-Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhiều văn thân sĩ phu với nhân dân yêu thương nước đã hưởng ứng qua việc tập hợp các n ghĩa binh, xây dựng lên căn cứ. Họ cùng cả nhà đấu tranh mạnh mẽ đầy quyết liệt trước thực dân Pháp thuộc bè lũ tay không đúng trên đại bàn rộng lớn thuộc Bắc với Trung Bộ.

- Triều đình Hàm Nghi với sự phò tá trợ góp của Tôn Thất Đàm với Tôn Thất Nghiệp (vốn là nhị người bé của Tôn Thát Thuyết). Dưới sự đàn áp của thực dân Pháp, vua Hàm Nghi đã rút lui và chiến đấu ở vùng núi Quảng Bình, sau về Ấu Sơn (Hà Tĩnh).

- Ở Bắc Kì gồm nhiều cuộc khởi nghĩa được biết đến như Khởi nghĩa Cai khiếp ở Bắc Giang, khởi nghĩa Đốc Tít ở Đông Triều,…

- Tại khu vực vực Trung Kì, nổi bật là khởi nghĩa của Lê Trực và Nguyễn Phạm Tuân ở Quảng Bình,….

- Cuối năm 1988, vày sự phản bội của Trương quang đãng Ngọc đề nghị vua Hàm Nghi bị bắt với đày đi Angieri, giai đoạn thứ nhất của khởi nghĩa Cần Vương kết thúc.

*Giai đoạn II (1888-1896): trào lưu quy tụ những cuộc khởi nghĩa lớn

- Giai đoạn này từ cuối năm 1888, mặc dù không tồn tại sự lãnh đạo từ triều đình nhưng phong trào Cần Vương vẫn quy tụ nhiều văn thân sĩ phu yêu thương nước với phát triển thành nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, tiếp tục gia hạn với tổ chức cao hơn.

- trong giai đoạn này, xuất hiện nhiều khởi nghĩa lớn nhưng thực dân Pháp cũng tăng cường càn quét mạnh.

- Đặc điểm chung trong cả nhì giai đoạn của phong trào Cần Vương vẫn là hoạt đông riêng rẽ rẽ, lẻ tẻ chưa gồm sự thống nhất giữa những cuộc khởi nghĩa lớn. Tính địa phương của những khởi nghĩa này dẫn đến sự thiếu lãnh đạo và tính liên kết.

- Năm 1896, trào lưu Cần Vương kết thúc.

5. Lý do thất bại của trào lưu này với những ý chính như sau

-Tính chất địa phương: trào lưu Cần Vương thất bại không thể không kể đến tính chất địa phương với sự chống cự của các cuộc kháng chiến. Những lãnh tụ của trào lưu chỉ gồm uy tín tại địa phương nơi xuất thân, đồng thời lại chống lại mọi sự thống nhất phong trào

-Thiếu sự quy tụ với đường lối lãnh đạo

-Quan hệ với nhân dân: những cuộc khởi nghĩa của trào lưu Cần Vương không lấy được sự tin tưởng từ dân chúng bởi gốc rễ chưa xuất vạc từ nông dân, còn đi cướp tách của nhân nhân.

-Mâu thuẫn tôn giáo: xung đột với công giáo với sự tàn sát vô cớ khiến nhiều giáo dân phải tự vệ bằng biện pháp kết nối thông đồng với thực dân Pháp.

-Mâu thuẫn sắc tộc: Sự không nên lầm trong chế độ sa thải các quan chức Việt, mang đến dân tộc thiểu số quyền tự trị khiến những sắc dân này đã đứng về phía Pháp.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 112 : Mét Khối, Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài 112: Mét Khối

-Vũ khí thô sơ của phong trào Cần Vương là gì khó đối chọi với vũ khí hiện đại của Pháp

-Lực lượng chênh lệch

-Tinh thần chiến đấu: Nhiều thủ lĩnh phản bội nhanh chóng đầu mặt hàng buông bỏ vũ khí khi nhận thấy sự bất lợi mang lại cuộc khởi nghĩa.