Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước (1954 - 1975).

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

1. Tại sao thắng lợi:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cầm đầu là quản trị Hồ Chí Minh, với đường lối bao gồm trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt.

- Hậu phương miền bắc không ngừng lớn mạnh, thỏa mãn nhu cầu kịp thời những yêu mong của cuộc chiến đấu ở nhị miền.

- gồm sự kết hợp chiến đấu, đoàn kết trợ giúp nhau vào cuộc chống chọi chống quân địch chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước thôn hội nhà nghĩa khác; phong trào nhân dân Mĩ cùng nhân dân thế giới phản đối cuộc tranh đấu xâm lược việt nam của đế quốc Mĩ.

2. Ý nghĩa lịch sử:

* Đối cùng với Việt Nam:

- Chấm dứt thống trị của nhà nghĩa thực dân - đế quốc trên nước nhà ta. Chấm dứt cuộc giải pháp mạng dân tộc dân người sở hữu dân trong cả nước, thống nhất khu đất nước.

- lộ diện kỉ nguyên bắt đầu của lịch sử dân tộc dân tộc - kỉ nguyên giang sơn độc lập, thống nhất, tăng trưởng chủ nghĩa làng mạc hội.

* Đối với gắng giới:

- tác động ảnh hưởng mạnh đến tình hình nước Mĩ và cố kỉnh giới, là nguồn khích lệ to lớn so với phong trào giải pháp mạng cụ giới, tốt nhất là so với phong trào hóa giải dân tộc.

Xem thêm: Câu 1 - Sách Bài Tập Toán Lớp 9

- là 1 sự kiện tất cả “tầm quan trọng quốc tế to khủng và tất cả tính thời đại sâu sắc”.