toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Trong một phân nhóm, khi đi từ trên xuống dưới, tính phi kim bớt dần. Vì chưng F đứng đầu nhóm bắt buộc F gồm tính phi kim mạnh khỏe nhất.

Bạn đang xem: Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất


*

Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

Nguyên tố nào là sắt kẽm kim loại mạnh nhất? Nguyên tố như thế nào là phi kim mạnh khỏe nhất?


Dùng bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, hãy : Nguyên tố làm sao trong chu kì 3 tất cả tính kim loại mạnh mẽ nhất ? Tính phi kim mạnh nhất ?


Dựa vào quy luật chuyển đổi tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố như thế nào là phi kim vượt trội nhất ?

b) các nguyên tố sắt kẽm kim loại được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần trả ?

c) những nguyên tố phi kim được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?

d) team nào có những yếu tắc kim loại điển hình nổi bật ? nhóm nào gồm phần nhiều những yếu tố phi kim điển hình nổi bật ?

e) các nguyên tố khí hãn hữu nằm ở khoanh vùng nào vào bảng tuần hoàn ?


Lớp 10 chất hóa học Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học và...
1
0
Gửi hủy

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất.

b) những kim loại được phâ ba ở khu vực bên trái vào bảng tuần hoàn.

c) các phi kim được phân bố ở quanh vùng bên phải trong bảng tuần hoàn.

d) team IA bao gồm những kim loại mạnh nhất. đội VIIA gồm những phi kim khỏe khoắn nhất.

e) những khí hiếm nằm tại vị trí nhóm VIIIA ở khu vực bên cần trong bảng tuần hoàn.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2 Hay Nhất, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2


Đúng 0

comment (0)

Câu 50: xác định nào dưới đây sai?

​A. Flo là phi kim mạnh nhất ​

B. Rất có thể so sánh tính kim loại giữa 2 nhân tố K cùng Mg.

C. Kim loại vẫn có tác dụng nhận electron để phát triển thành anion.

​D. Các ion: O2+, F-, Na+ tất cả cùng số electron.

Câu 51: hãy chọn mệnh đề tế bào tả link cộng hóa trị đúng tuyệt nhất

A. Là lực hút tĩnh điện giữa các cặp e chung.

B. Là liên kết được hình thành vị sự cho nhận electron giữa những ion.

C. Là liên kết được hình thành bởi vì lực thu hút giữa những ion.

D. Là links được xuất hiện giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung. Câu 52: liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm

A. Có hai cặp electron chung, là links đôi, không phân cực.

B. Có một cặp electron chung, là links đơn ko phân cực.

C. Bao gồm một cặp electron chung, là link ba, tất cả phân cực.

D. Tất cả một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực.

Câu 55: những nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử thứu tự là: 1s22s22p5; 1s22s22p63s23p63d104s24p5; 1s22s22p63s23p5. Hàng gồm các nguyên tố xếp theo thiết bị tự tăng cao tính phi kim là

A. X, Y, Z. ​ B. Y, Z, X. ​ C. X, Z, Y. ​ D. Y, Z, X.

Câu 56: nguyên tố R có thông số kỹ thuật electron nguyên tử: 1s22s22p3, bí quyết oxit cao nhất và hợp hóa học khí cùng với hiđro với lần lượt là