Proton ( với điện dương ) , Electron ( sở hữu điện âm ) và Nơtron ( không có điện )


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 centimet thì 2 lần bán kính nguyên tử đang là


Nguyên tử của thành phần X có tổng số phân tử là 40. Tổng số hạt với điện nhiều hơn tổng số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X tất cả số khối là


Tổng số hạt có điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong những nguyên tử X, Y đều sở hữu số phân tử proton ngay số hạt nơtron. Quý hiếm đúng duy nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm với có khối lượng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 tất cả tổng số hạt proton, nơtron và electron bởi 196, trong các số ấy hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm phần 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Khối lượng riêng của fe là


Nguyên tử Au có bán kính và cân nặng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A và 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu phần trăm trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vày nó mang lại biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử tất cả điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Bạn đang xem: Nguyên tử được cấu tạo bởi

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá phân tử nhân tín đồ ta tìm thấy một loại hạt có cân nặng gần bằng trọng lượng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) vào nguyên tử bất cứ thì điện tích của lớp vỏ luôn bằng điện tích của hạt nhân tuy vậy ngược dấu.

Số thừa nhận xét đúng là:


Một nguyên tử có tổng số hạt là 46. Trong các số đó tỉ số hạt với điện tích đối với hạt không có điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ có tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt với điện dương bằng 11. Nguyên tử X tất cả số hạt có điện dương nhiều hơn thế số hạt sở hữu điện dương trong Y bởi 6. Và số hạt không có điện X nhiều hơn thế số phân tử không mang điện vào Y bằng 7. Tổng số hạt không với điện của nhì nguyên tử X cùng Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ bao gồm số hạt không mang điện là 30. Số hạt mang điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- tất cả tổng số hạt là 29 với số hạt với điện chỉ chiếm 65,52% tổng thể hạt. Số hạt có điện trong X là


Ion dương M2+ gồm tổng số hạt là 91và tỉ trọng (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Một nguyên tử X gồm số khối là 80, X có tỉ lệ số hạt sở hữu điện và số phân tử không với điện là 14/9. Số hạt không với điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt tất cả 26 electron. Số hạt electron bao gồm trong 5,6g fe là


Nguyên tử R có điện tích ở lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định nào sau đây là không chính xác?


Khi điện phân nước, người ta xác minh được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: trong nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron sinh sống lớp vỏ của nguyên tử.

Số dấn xét không đúng là:


Tổng số phân tử không có điện trong phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Bài Văn Về Bác Hồ - Top 10 Tả Về Bác Hồ Ngắn Gọn


Nguyên tử của nguyên tố chất hóa học X có tổng các hạt proton, electron, neutron bằng 180, trong những số ấy tổng những hạt sở hữu điện vội 1,432 lần số hạt neutron. Số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện bao nhiêu hạt?


Nguyên tử X có tổng số các hạt là 49, trong những số ấy số hạt không mang điện bởi 53,125% số hạt sở hữu điện. Số proton, electron, neutron trong X theo lần lượt là


Biết rằng cân nặng một nguyên tử oxygen nặng vội 15,842 lần và cân nặng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hidro. Biết 1amu được định nghĩa bằng 1/12 trọng lượng một nguyên tử carbon-12. Vậy trọng lượng của nguyên tử oxygen tính theo đơn vị amu là (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm ba)


mang lại biết cân nặng một nguyên tử của fe là 8,97.10-23 gam. Fe tất cả điện tích phân tử nhân Z=26. Số neutron của sắt là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.