Môn hóa học được gửi vào chương trình giảng dạy lớp 8. Trong những số đó thì những kiến thức cơ bạn dạng như bảng hóa trị, bảng nguyên tử khối là gì sẽ tuy nhiên hành với các bạn trong suốt thời gian học. Bài viết dưới đây sẽ là kỹ năng và kiến thức nguyên tử khối để giúp chúng ta xử lý những bài toán hóa học cấp tốc chóng. Hãy cùng tò mò nhé.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của các nguyên tố

1. Nguyên tử khối và phương pháp tính cân nặng nguyên tử khối

1.1. Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối của một nguyên tử hay còn được gọi là khối lượng tương đối của một nguyên tử nhân tố đó, được xem bằng tổng của cân nặng electron, proton và notron. Tuy vậy do khối lượng electron rất bé dại do vậy thường không được tính, nên nguyên tử khối có thể xấp xỉ số khối của phân tử nhân.

*
Nguyên tử khối là gì?

Nói một phương pháp dễ hiểu:

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị chức năng là Cacbon. Các nguyên tố không giống nhau sẽ có con số nguyên tử khối không giống nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), còn của Magie (Mg) = 24 (đvC).

1.2. Cân nặng nguyên tử

Cách tính cân nặng nguyên tử bằng đơn vị đo trọng lượng của các nguyên tử cùng phân tử. Theo quy ước, trọng lượng nguyên tử bằng một phần mười hai cân nặng của nguyên tử cacbon 12. Vày vậy, solo vị cân nặng nguyên tử nói một cách khác là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

1.3. Nguyên tử khối trung bình

Đa số các nguyên tố chất hóa học là tất cả hổn hợp nhiều đồng vị bao gồm tỷ lệ tỷ lệ số nguyên tử xác định, do vậy nguyên tử khối của những nguyên tố có nhiều đồng vị được xem bằng vừa đủ nguyên tử khối của các thành phần hỗn hợp đồng vị tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

1.4. Đơn vị khối lượng nguyên tử là gì?

Để đo khối lượng nguyên tử, tín đồ ta sử dụng đơn vị chức năng Cacbon, gồm ký hiệu là đvC. Trọng lượng đơn vị Cacbon bằng 1/12 của khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon đồng vị C12.

Do vậy, nguyên tử Cacbon đồng vị C12 khá thông dụng và có chỉ số sai cực kì thấp đề nghị chúng Viện đo lường và thống kê Quốc tế đã thống độc nhất sử dụng.

2. Bảng nguyên tử khối hóa học rất đầy đủ nhất

Dưới đây là bảng nguyên tử khối lớp 8 được tổng hợp khá đầy đủ gồm khoảng hơn 100 nguyên tố chất hóa học phổ biến, hơi hiếm chạm chán hiện nay:

STT

Tên gọi

Tên tiếng Anh

Ký hiệu

Nguyên tử khối (u)

1

Hiđrô

Hydrogen

H

1,008

2

Heli

Helium

He

4,002602(2)

3

Liti

Lithium

Li

6,94

4

Berili

Berylium

Be

9,012182(3)

5

Bo

Boron

B

10,81

6

Cacbon

Carbon

C

12,011

7

Nitơ

Nitrogen

N

14,007

8

Ôxy

Oxygen

O

15,999

9

Flo

Flourine

F

18,9984032(5)

10

Neon

Neon

Ne

20,1797(6)

11

Natri

Sodium (Natrium)

Na

22,98976928(2)

12

Magiê

Magnesium

Mg

24,305

13

Nhôm

Aluminum

Al

26,9815386(8)

14

Silic

Silicon

Si

28,085

15

Phốtpho

Phosphorus

P

30,973762(2)

16

Lưu huỳnh

Sulfur

S

32,06

17

Clo

Chlorine

Cl

35,45

18

Argon

Argon

Ar

39,948(1)

19

Kali

Potassium (Kalium)

K

39,0983(1)

20

Canxi

Calcium

Ca

40,078(4)

21

Scandi

Scandium

Sc

44,955912(6)

22

Titan

Titanium

Ti

47,867(1)

23

Vanadi

Vanadium

V

50,9415(1)

24

Crom

Chromium

Cr

51,9961(6)

25

Mangan

Manganese

Mn

54,938045(5)

26

Sắt

Iron (Ferrum)

Fe

55,845(2)

27

Coban

Cobalt

Co

58,933195(5)

28

Niken

Nikel

Ni

58,6934(4)

29

Đồng

Copper (cuprum)

Cu

63,546(3)

30

Kẽm

Zinc

Zn

65,38(2)

31

Gali

Galium

Ga

69,723(1)

32

Gecmani

Germanium

Ge

72,630(8)

33

Asen

Arsenic

As

74,92160(2)

34

Selen

Selenium

Se

78,96(3)

35

Brôm

Bromine

Br

79,904

36

Krypton

Krypton

Kr

83,798(2)

37

Rubiđi

Rubidium

Rb

85,4678(3)

38

Stronti

Strontium

Sr

87,62(1)

39

Yttri

Yttrium

Y

88,90585(2)

40

Zirconi

Zirconium

Zr

91,224(2)

41

Niobi

Niobium

Nb

92,90638(2)

42

Molypden

Molybdenum

Mo

95,96(2)

43

Tecneti

Technetium

Tc

<98>

44

Rutheni

Ruthenium

Ru

101,07(2)

45

Rhodi

Rhodium

Rh

102,90550(2)

46

Paladi

Paladium

Pd

106,42(1)

47

Bạc

Silver (Argentum)

Ag

107,8682(2)

48

Cadmi

Cadmium

Cd

112,411(8)

49

Indi

Indium

In

114,818(1)

50

Thiếc

Tin (Stannum)

Sn

118,710(7)

51

Antimon

Antiomny (Stibium)

Sb

121,760(1)

52

Telua

Tellurium

Te

127,60(3)

53

Iốt

Iodine

I

126,90447(3)

54

Xenon

Xenon

Xe

131,293(6)

55

Xêzi

Caesium

Cs

132,9054519(2)

56

Bari

Barium

Ba

137,327(7)

57

Lantan

Lanthanum

La

138,90547(7)

58

Xeri

Cerium

Ce

140,116(1)

59

Praseodymi

Praseodymium

Pr

140,90765(2)

60

Neodymi

Neodymium

Nd

144,242(3)

61

Promethi

Promethium

Pm

<145>

62

Samari

Samarium

Sm

150,36(2)

63

Europi

Europium

Eu

151,964(1)

64

Gadolini

Gadonlinium

Gd

157,25(3)

65

Terbi

Terbium

Tb

158,92535(2)

66

Dysprosi

Dysprosium

Dy

162,500(1)

67

Holmi

Holmium

Ho

164,93032(2)

68

Erbi

Erbium

Er

167,259(3)

69

Thuli

Thulium

Tm

168,93421(2)

70

Ytterbi

Ytterbium

Yb

173,054(5)

71

Luteti

Lutetium

Lu

174,9668(1)

72

Hafni

Hafnium

Hf

178,49(2)

73

Tantali

Tantalum

Ta

180,94788(2)

74

Wolfram

Tungsten (Wolfram)

W

183,84(1)

75

Rheni

Rhenium

Re

186,207(1)

76

Osmi

Osmium

Os

190,23(3)

77

Iridi

Iridium

Ir

192,217(3)

78

Platin

Plantinum

Pt

195,084(9)

79

Vàng

Gold (Aurum)

Au

196,966569(4)

80

Thủy ngân

Mercury (Hydrargyrum)

Hg

200,592(3)

81

Tali

Thalium

Tl

204,38

82

Chì

Lead (Plumbum)

Pb

207,2(1)

83

Bitmut

Bismuth

Bi

208,98040(1)

84

Poloni

Polonium

Po

<209>

85

Astatin

Astatine

At

<210>

86

Radon

Radon

Rn

<222>

87

Franxi

Francium

Fr

<223>

88

Radi

Radium

Ra

<226>

89

Actini

Actinium

Ac

<227>

90

Thori

Thorium

Th

232,03806(2)

91

Protactini

Protactinium

Pa

231,03588(2)

92

Urani

Uranium

U

238,02891(3)

93

Neptuni

Neptunium

Np

<237>

94

Plutoni

Plutonium

Pu

<244>

95

Americi

Americium

Am

<243>

96

Curi

Curium

Cm

<247>

97

Berkeli

Berkelium

Bk

<247>

98

Californi

Californium

Cf

<251>

99

Einsteini

Einsteinium

Es

<252>

100

Fermi

Fermium

Fm

<257>

101

Mendelevi

Mendelevium

Md

<258>

102

Nobeli

Nobelium

No

<259>

103

Lawrenci

Lawrencium

Lr

<262>

104

Rutherfordi

Rutherfordium

Rf

<267>

105

Dubni

Dubnium

Db

<268>

106

Seaborgi

Seaborgium

Sg

<269>

107

Bohri

Bohrium

Bh

<270>

108

Hassi

Hassium

Hs

<269>

109

Meitneri

Meitnerium

Mt

<278>

110

Darmstadti

Darmstadtium

Ds

<281>

111

Roentgeni

Roentgenium

Rg

<281>

112

Copernixi

Copernicium

Cn

<285>

113

Nihoni

Nihonium

Nh

<286>

114

Flerovi

Flerovium

Fl

<289>

115

Moscovi

Moscovium

Mc

<288>

116

Livermori

Livermorium

Lv

<293>

117

Tennessine

Tennessine

Ts

<294>

118

Oganesson

Oganesson

Og

<294>

Bảng hóa trị nhóm nguyên tử

Tên nhóm

Hoá trị

Gốc axit

Khối lượng nơi bắt đầu axit

Axit tương ứng

Khối lượng axit

Tính axit

Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl)

I

NO3

62

HNO3

63

Mạnh

Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3)

II

SO4

96

H2SO4

98

Mạnh

Photphat (PO4)

III

Cl

35,5

HCl

36,5

Mạnh

(*): tên này dùng trong các hợp chất với kim loại.

PO4

95

H3PO4

98

Trung bình

CO3

60

H2CO3

62

Rất yếu hèn (không tồn tại)

2. Bí quyết học thuộc, ghi nhớ cấp tốc bảng nguyên tử khối hóa học

Kiến thức môn hóa học rất khó nhớ, bởi có không ít nguyên tố với mỗi nguyên tố bao gồm nguyên tử khối không giống nhau. Nếu không có cách thức ghi lưu giữ nguyên tử khối chất hóa học thì sẽ khá dễ nhầm lẫn và không thuộc được. Dù vậy thì đấy là việc quan trọng để bạn áp dụng giải bài xích tập hóa học. Bạn có biết nguyên tử khối của Mg, nguyên tử khối ba xuất xắc nguyên tử khối Magie …là từng nào không? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

2.1. Thường xuyên làm bài tập hóa học

*
Bí quyết học thuộc nguyên tử khối cấp tốc chóng

Hóa học gồm nhiều dạng bài bác tập, fan học phải bao gồm sự chăm chỉ và đào sâu suy nghĩ. Trong số đó khái niệm nguyên tử khối của nguyên tố thường đặt tại đầu, nếu liên tiếp tiếp xúc thì các bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ bảng nguyên tử khối để áp dụng giải bài xích tập.

2.2. Học qua bài ca nguyên tử khối

Bạn bao gồm biết nguyên tử khối số 127 là thành phần nào không? các nguyên tử 8, 12, 20, 23, 32, 48 … như thế nào? Theo ban hỗ trợ tư vấn tuyển sinh Cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhằm ghi nhớ chính xác thì bạn hãy học thuộc bài bác ca nguyên tử khối nhé. Các thế hệ đi trước đã chế tạo một bài bác thơ về cân nặng nguyên tố cực kỳ dễ nhớ. Với các học này rất ít khi khiến cho bạn nhầm lẫn nguyên tử khối của những nguyên tố. Đồng thời còn làm rút ngắn thời gian đáng nhắc hơn.

Dưới đấy là một số bài ca nguyên tử khối bạn phải biết:

Bài ca nguyên tử khối sản phẩm nhất:

Hiđro tiên phong hàng đầu khởi đi

Liti số 7 trinh nữ gì chí trai

Cacbon bến nước 12

Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên

Oxi 16 khuôn viên

Flo 19 lòng riêng biệt vương sầu

Natri 23 xuân đầu

Magie 24 mong muốn cầu mai sau

Nhôm thời 27 chí cao

Silic 28 lòng nào lại quên

Photpho 31 lập nên

32 nguyên tử khối tên giữ huỳnh

Clo 35,5 trường đoản cú mình

Kali 39 nhục vinh chẳng màn

Canxi 40 trực tiếp hàng

52 Crom chuỗi ngày tàn buộc phải lo

Mangan tuy vậy ngũ(55) so đo

Sắt thời 56 đừng mang lại trồng trềnh

Coban 59 cồng kềnh

Kẽm đồng 60 lập nền bao gồm dư

Đồng 63,6

Kẽm 65,4

Brom 80 chín thư riêng rẽ phần

Stronti 88 đồng cân

Bạc 108 tăng lần số sai

Catmi một bách mười hai(112)

Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời

Iot 127 chẳng dời

Bari 137 sức thời bao lâm

Bạch kim 195

Vàng 197 giờ tăng chẳng vừa

Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)

Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng

Rađi 226 mong

Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)

Bài thơ nguyên tử phân minh

Lòng này đang quyết tự tin học hàn

Bài ca nguyên tử khối số 2:

Hai bố Natri (Na=23)

Nhớ ghi mang đến rõ

Kali chẳng khó

Ba chín dễ dãi (K=39)

Khi nhắc đến Vàng

Một trăm chín bảy (Au=197)

Oxi khiến cháy

Chỉ mười sáu thôi (O=16)

Còn bội nghĩa dễ rồi

Một trăm lẻ tám (Ag =108)

Sắt màu trắng xám

Năm sáu có gì (Fe=56)

Nghĩ tới Beri

Nhớ tức thì là chín (Be=9)

Gấp tía lần chín

Là của anh Nhôm (Al=27)

Còn của Crôm

Là năm hai kia (Cr=52)

Của Đồng đang rõ

Là sáu mươi tư (Cu =64)

Photpho ko dư

Là ba mươi kiểu mốt (P=31)

Hai trăm lẻ một

Là của Thủy Ngân (Hg=201)

Chẳng đề nghị ngại ngần

Nitơ mười tư (N=14)

Hai lần mười bốn

Silic phi kim (Si=28)

Can xi dễ dàng tìm

Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn

Con số năm lăm (Mn=55)

Ba lăm phẩy năm

Clo hóa học khí (Cl=35.5)

Phải nhớ đến kỹ

Kẽm là sáu lăm (Zn=65)

Lưu huỳnh nghịch khăm

Ba hai sẽ rõ (S=32)

Chẳng có gì khó

Cacbon mười hai (C=12)

Bari hơi dài

Một trăm bố bảy (Ba=137)

Phát nổ lúc cháy

Cẩn thận vẫn hơn

Khối lượng giản đơn

Hiđrô là một trong (H=1)

Còn cậu Iốt

Ai hỏi nói ngay

Một trăm nhì bảy (I=127)

Nếu hai lẻ bảy

Lại của anh ấy Chì (Pb =207)

Brôm ghi nhớ ghi

Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn còn đó

Magiê hai tứ (Mg=24)

Chẳng nên chần trừ

Flo mười chín (F=19).

3. Ứng dụng của bảng nguyên tử khối hóa học hiện nay nay

Trong môn chất hóa học thì tính áp dụng của bảng nguyên tử khối hết sức cao, độc nhất vô nhị là phần hóa vô cơ. Đa số các bài tập hóa học các sẽ áp dụng bảng này. Một vài dạng bài tập cơ phiên bản nhất vận dụng trực tiếp bảng phân tử khối bạn phải nắm được.

3.1. Search nguyên tố trong hòa hợp chất

Với bạn học sinh mới làm quen môn chất hóa học thì bài tập thông dụng nhất là tìm kiếm nguyên tố trong hòa hợp chất. Một ví dụ minh hoa đơn giản dưới đây:

Hợp chất của sắt kẽm kim loại K kết hợp với axit \\\\\\\\(H_2SO_4\\\\\\\\) sẽ tạo ra muối tất cả công thức là \\\\\\\\(ASO_4\\\\\\\\). Theo đó thì đúng theo chất này còn có tổng phân tử khối là 160 đvC. Xác minh nguyên tố K là gì.

Xem thêm: Đồng Nai: Điểm Chuẩn Vào Trường Thpt Chuyên Lương Thế Vinh Tỉnh Đồng Nai

Lời giải:

Dựa vào bảng nguyên tử khối sinh hoạt trên ta có:

Nguyên tử khối của S là :32

Nguyên tử khối của oxy là :16

Theo cách làm hợp hóa học ta gồm K+32+16x4=160

3.2. Tra cứu nguyên tố lúc biết nguyên tử khối

Với bài bác tập trắc nghiệm dễ dàng lớp 8, thì một số thắc mắc thường gặp gỡ như sau:

Tìm nguyên tố gồm nguyên tử khối gấp 2 lần oxy

Lời giải:

Trước tiên, chúng ta phải xác định nguyên tử khối của oxy là 16. Nguyên tố cần tìm có nguyên tử khối gấp 2 lần oxy. Do vậy, cách tính nguyên tử khối nên tìm là 32. Suy ra, nguyên tố cần tìm là lưu giữ huỳnh.

Bài viết trên đây khiến cho bạn giải đáp câu hỏi Nguyên tử khối là gì, phương pháp tính nguyên tử khối như vậy nào? Đừng quên theo dõi bài viết tiếp theo để update kiến thức hữu ích. Chúc chúng ta thành công