Giải bài xích 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 12. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài học. Bí quyết làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Chuyển động khởi động 

Chọn các cặp số để chế tạo thành những tích có tác dụng là $frac73$: $frac72$; $frac-16$; $frac23$; $frac115$; $frac-67$.

Bạn đang xem: Nhân chia số hữu tỉ lớp 7

Trả lời:

Cặp số có tích là $frac73$: $frac72$ và $frac23$.

B. Hoạt động hình thành loài kiến thức

1. Điền vào ô trống các kết quả qua buổi giao lưu của người trang bị “chức năng nhân” sau 

*

Trả lời: 

$frac218$.$frac57$ = $frac21.58.7$ = $frac3.58$ = $frac158$;

$frac-47$.$frac57$ = $frac(-4).57.7$ = $frac-2049$;

$frac195$.$frac57$ = $frac19.55.7$ $frac197$.

2. Tính

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$; b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$

Trả lời: 

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$ = $frac4.(-3).99.8.4$ = $frac-38$;

b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$ = $frac711$. ($frac-25$ - $frac35$) = $frac711$.(-$frac55$) = $frac711$.(-1) = -$frac711$.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


C. Vận động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac54$.$frac-127$; b) $frac-43$:$frac139$; c) $frac-57$. $frac493$: $frac7-6$; d) (-$frac925$):6.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($frac-511$). $frac715$. ($frac11-5$). (-30); b) ($frac1112$ : $frac3316$). $frac35$; c) (-$frac59$). $frac311$ + (-$frac1318$). $frac311$.


=> Xem lí giải giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) công dụng phép tính $frac74$:($frac23$ - $frac54$).$frac-14$ là

(A) $frac43$; (B) $frac34$; (C) $frac-34$; (D) $frac4-3$.

b) cực hiếm của x thỏa mãn nhu cầu đẳng thức -$frac23$.x = $frac45$ là

(A) $frac65$; (B) -$frac56$; (C) -$frac65$; (D) $frac56$.


=> Xem lí giải giải

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac-715$.$frac58$.$frac15-7$.(-16); b) (-$frac12$).3$frac15$ + (-$frac12$).(-2$frac15$).


=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Chuyển động vận dụng cùng tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của từng biểu thức A, B, C, D rồi chuẩn bị xếp hiệu quả tìm được theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần:

A = $frac54$.(5 - $frac43$).(-$frac111$); B = $frac34$:(-12).(-$frac23$);

C = $frac54$:(-15).(-$frac23$); D = (-3).($frac23$ - $frac54$):(-7).


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x $in$ Q, biết rằng:

a) $frac1112$ - ($frac25$ + x) = $frac23$; b) $frac34$ + $frac14$ : x = $frac23$. 


=> Xem gợi ý giải

Câu 3: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ phù hợp vào những ô trống trong hình tháp tiếp sau đây theo quy tắc đã chỉ ra

*


=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:


giải bài xích 3: nhân, chia số hữu tỉ, nhân, phân chia số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài xích 3 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Đại Học Môn Toán 2016 Môn Toán, Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán 2016


Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk đồ vật lí 7
Giải sgk sinh học tập 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm giờ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thứ lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN technology 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ
Bài 4: giá chỉ trị tuyệt đối của một vài hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
Bài 6: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
Bài 7: tỉ lệ thức
Bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số với đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 4: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: mặt phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a không giống 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, mặt đường thẳng tuy vậy song


Bài 1: hai tuyến đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song
Bài 2: định đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
Bài 3: dục tình giữa tính vuông góc với tính tuy nhiên song của hai tuyến phố thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng cha góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: hai tam giác bằng nhau
Bài 2: trường hợp cân nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: trường hợp cân nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: trường hợp cân nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân nặng – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành thực tế ngoài trời về tam giác, tam giác bởi nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com