ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì1


ÔN tập toán hình học tập lớp 7 học tập kì 1

BÀI 1 :

 Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB mang điểm D làm sao để cho BM = MD.

1. Chứng minh :