Bài tập tính nhanh và tìm kiếm X là những bài xích tập quen thuộc mà những em học sinh lớp 6 đã được học trong chương trình Toán lớp 5.

Và dạng toán tính nhanh, tìm x những em được ôn lại ở phần số học 6.

Bài toán 1: Tính nhanh

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
e)
*
f)
*
g)
*
h)
*

Bài toán 2: Tính

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
e)
*
f)
*

Bài toán 3: Tính nhanh

*
*

Bài toán 4: Tính nhanh

*
*

Bài toán 5: Tính nhanh

*
*

Bài toán 6: Tìm x biết:

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
e)
*
f)
*

Bài toán 7: Tìm x biết:

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
e)
*
f)
*

Bài toán 8: Tìm x biết:

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
e)
*
f)
*

Bài toán 9: Tìm x biết:

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
a)
*
b)
*

Bài toán 10: Tìm x biết:

*
.2=56\c)~~~~1045-left< 215-left( 3x-24 ight) ight>=5endarray" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="63" width="257" style="vertical-align: -27px;">
*
.39=4212\e)~~~~30-3left( x-2 ight)=18endarray" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="41" width="260" style="vertical-align: -16px;">