– Dạng 1: Tổng nhiều phân số có tử số cân nhau và mẫu mã của phân số sau gấp chủng loại số của phân số ngay lập tức trước 2 lần.

Bạn đang xem: Những bài toán tính nhanh lớp 5 có đáp an

*

– Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số gồm tử số cân nhau và chủng loại số của phân số tức thời sau gấp mẫu mã số của phân số lập tức trước n lần ( n>1).

*

– Dạng 3: Tính tổng của rất nhiều phân số tất cả tử số là n ( n > 0); chủng loại số là tích của hai thừa số có hiệu bởi n cùng thừa số thứ 2 của mẫu phân số ngay thức thì trước là quá số trước tiên của mẫu mã số tức thời sau.

*

– Dạng 4: Tính tổng của nhiều phân số gồm tử số là n, bao gồm mẫu số là tích của 3 vượt số trước tiên n đơn vị và hai thừa số cuối của mẫu mã phân số ngay tắp lự trước là 2 vượt số đầu của mẫu phân số tức thời sau.

Ví dụ: Tính:

*

– Dạng 5: Tính tích của nhiều phân số trong những số đó tử số của phân số này còn có quan hệ với tỉ số với mẫu số của phân số kia.

Ví dụ:

*

– Dạng 6: Vận dụng đặc thù của 4 phép tính để tách, ghép sống tử số hoặc ở chủng loại số nhằm mục đích tạo ra quá số kiểu như nhau nghỉ ngơi cả mẫu mã số với tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

Ngoài ra còn một vài bài toán ko thuộc 6 dạng ở trên.

*

Dạng toán tính cấp tốc giá trị của biểu thức

* Dạng 1: Nhóm các số hạng trong biểu thức thành từng nhóm bao gồm tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục , tròn trăm, tròn nghìn,….rồi cùng (trừ) các kết quả lại.

Ví dụ: Tính nhanh:

VD1: 349 + 602 + 651 + 398

= (346 + 651 ) + (602 + 398)

= 1000 + 1000

= 2000

VD2: 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000

= 7000 + 2000

= 9000

* Dạng 2: áp dụng tính chất: một số nhân với 1 tổng, một vài nhân với cùng 1 hiệu, một tổng chia cho một số….

Khi phía dẫn học viên làm dạng bài bác tập này, giáo viên phải giúp học sinh nắm được những kiến thức về : một số nhân với 1 tổng, một vài nhân với 1 hiệu, một tổng phân chia cho một số….

+ một số nhân với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

a x b + a x c = a x (b + c)

+ một số nhân với một hiệu: a x (b - c) = a x b - a x c

a x b - a x c = a x (b - c)

+ Một tổng phân chia cho một số: (a + b + c) : d = a : d + b : d + c : d

a: d + b : d + c: d = (a + b + c) : d 

Ví dụ: 19 x 82 + 18 x1 9 15 : 3 + 45 : 3 + 27 : 3

= 19 x ( 82 + 18) = (15 + 45 + 27) : 3

= 19 x 100 = 87 : 3

= 1900 = 29

- Với rất nhiều biểu thức chưa xuất hiện thừa số chung, Gv gợi ý để học sinh tìm ra quá số chung bằng phương pháp phân tích một trong những ra một tích hoặc từ một tích thành một số....

VD 1: 35 x 18 - 9 x 70 + 100

= 35 x 2 x 9 - 9 x 70 + 100

= 70 x 9 - 9 x 70 + 100

= 0 + 100

= 100

Trường hợp này gia sư cũng có thể hướng dẫn học sinh phân tích số 18 = 9 x 2 để triển khai bài

* Dạng 3: vận dụng tính chất của các phép tính nhằm tính quý giá của biểu thức bằng cách thuận nhân tiện nhất

Đó là các tính chất: 0 nhân với 1 số, 0 phân tách cho một số, nhân với 1 , chia cho 1,….

Xem thêm: Tại Sao Cần Phải Kiểm Tra Định Kỳ Về An Toàn Điện Của Mạng Điện Trong Nhà ?

Khi tính nhanh giá trị biểu thức dạng này, giáo viên yêu cầu hướng dẫn học viên cách quan giáp biểu thức, không gấp rút làm ngay. Thay vì việc học sinh loay hoay tính giá chỉ trị các biểu thức phức tạp, học viên cần quan gần cạnh để nhận biết được biểu thức đó tất cả phép tính như thế nào có tác dụng đặc biệt hay là không (cho kết quả bằng 0, bởi 1,…) từ bỏ đó thực hiện theo cách thuận lợi nhất.