toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


a) đề cập tên số đông tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 tất cả 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ tất cả 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận tất cả bao nhiêu ngày? Năm không nhuận gồm bao nhiêu ngày?


*

a) những tháng tất cả 30 ngày là: mon 4, 6, 9, 11

Các tháng bao gồm 31 ngày là: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là mon 2

b) Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận gồm 365 ngày.

Bạn đang xem: Những tháng có 30 ngày

- Năm 2008 là năm nhuận bởi vì số 08 (tức là 8) phân chia hết mang đến 4

- Năm 2005 là năm không nhuận vì chưng số 05 (tức là 5) không phân chia hết mang đến 4


a) đề cập tên đông đảo tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) đến biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 tất cả 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ gồm 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận tất cả bao nhiêu ngày? Năm ko nhuận gồm bao nhiêu ngày?


a) các tháng gồm 30 ngày là: tháng 4, 6, 9, 11

Các tháng tất cả 31 ngày là: mon 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là mon 2

b) Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận tất cả 365 ngày.

- Năm 2008 là năm nhuận vì số 08 (tức là 8) phân chia hết đến 4

- Năm 2005 là năm không nhuận vì số 05 (tức là 5) không phân chia hết đến 4


a,Những tháng tất cả 30 ngày là : tháng 4 , mon 6 , tháng 9 , tháng 11 .

Những tháng gồm 31 ngày là : tháng 1 , tháng 3 , mon 5 , mon 7 cùng tháng 8 ,tháng 10 , mon 12

b, Năm nhuận gồm 366 ngày . Năm ko nhuận có 365 ngày .


Tháng tất cả 31 ngày : 1,3,5,7,8,10,12

Tháng tất cả 30 ngày: 4,6,9,11

Tháng tất cả 28 hoặc 29 ngày: 2

Năm nhuận bao gồm 366 ngày .

Năm ko nhuận bao gồm 365 ngày.

Để biết chính là năm nhuận, ta chỉ cần lấy 2 chữ số sau cùng của năm đó phân tách cho 4,nếu phân chia hết thì năm chính là năm nhuận.Còn ko chia hết thì kia ko nên năm nhuận.

Ví dụ: năm 2016

Ta đem 16 : 4 = 4

Vậy năm 2016 là năm nhuận.


a) đề cập tên phần đông tháng có:30 ngày,31 ngày,28 ngày,(hoặc 29) ngày

b)cho biết:năm nhuận là năm nhưng thàng 2 bao gồm 29 ngày

các năm ko nhuận thì mon 2 chỉ có 28 ngày

hỏi:năm nhuận tất cả bao nhiêu ngày?năm ko nhuận có bao nhiêu ngày ?


Những tháng bao gồm 31 ngày là : 1 , 3 , 5 . 7 , 8 , 10 , 12

Những tháng gồm 30 ngày là : 4 , 6 , 9 , 11

Những tháng bao gồm 28 hoặc 29 ngày là : 2


Những tháng tất cả 31 ngày là : tháng 1 ; tháng 3 ; tháng 5 ; mon 7 ; mon 8 ; tháng 10 ; tháng 12

Những tháng có 30 ngày là : tháng tư ; tháng 6 ; tháng 9 ; tháng 11

Những tháng có 28 hoặc 29 ngày là : tháng 2


Những tháng gồm ngày là:1,3,5,7,8,10,12

Những tháng gồm 30 ngày là :4,6,9,11

Những tháng có 28 hoặc 29 ngày là :​ 2


Nhìn vào bảng tổng đúng theo trên đây  thể thấy, tháng 2 của hàng năm thường là tháng thiếu, chỉ có 28 hoặc 29 ngày. 1 năm sẽ  7tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8,tháng 10, tháng 12. Lân cận cách ghi lưu giữ trên, bạn cũng  thể dùng cách thức tính tháng theo phương pháp nắm bàn tay


Tìm phần tử của những tập hòa hợp sau:

a) Tập đúng theo A những tháng dương lịch bao gồm 31 ngày;

b) Tập vừa lòng B những tháng dương lịch có 30 ngày;

c) Tập thích hợp C những tháng dương lịch tất cả 28 hoặc 29 ngày


Trong 1 năm có 12 tháng, bao hàm tháng tất cả 30 ngày, gồm có tháng bao gồm 31 ngày . Hỏi tháng nào tất cả 28 ngày ?


Tìm số bộ phận của các tập phù hợp sau :

a) Tập phù hợp A những tháng dương lịch có 31 ngày

b) Tập hòa hợp B những tháng dương lịch gồm 30 ngày

c) Tập vừa lòng C những tháng dương lịch tất cả 29 hoặc 28 ngày

d) Tập hợp D những tháng dương lịch bao gồm 27 ngày


a) A=tháng 1 ; mon 3 ; mon 5 ; tháng 7 ; mon 8 ; mon 10 ; tháng 12

Vậy tập phù hợp A bao gồm 7 phần tử.

b) B=tháng 4 ; mon 6 ; tháng 9 ; mon 11

Vậy tập thích hợp B bao gồm 4 phần tử.

c) C=tháng 2

Vậy tập hợp C có một phần tử.

d) D=(varnothing)


a / A = { mon 1 ; mon 3 ; tháng 5 ; mon 7 ; tháng 8 ; tháng 10 ; tháng 12.

Xem thêm: Soạn Bài Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão Lớp 3 Trang 33, Soạn Bài Tập Đọc Lớp 3: Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão

Vậy A có 7 phần tử.