toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được khi mang đến 3,9 gam kali tính năng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%.

Bạn đang xem: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3 9 gam kali tác dụng với 108 2 gam h2o là

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.


*

Nồng độ xác suất của dung dịch thu được khi mang lại 3,9 gam Kali chức năng với 108,2 gam H 2 O là

A. 5,00%.

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.


:Cho 0,46 gam natri công dụng với 8 gam H2O tạo thành hỗn hợp A. Tính nồng độ tỷ lệ của hóa học tan thu được hỗn hợp A


Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chiếm được V (lít) , khí H2(ở đktc) và dung dịch A. A tính V. B tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp A


a)

$2K + 2H_2O o 2KOH + H_2$

b)

n K = 3,9/39 = 0,1(mol)

Theo PTHH :

n H2 = 1/2 n K = 0,05(mol)

=> V H2 = 0,05.22,4 = 1,12(lít)

c)

m dd sau pư = m K + m nước - m H2 = 3,9 + 36,2 - 0,05.2 = 40(gam)

C% KOH = 0,1.56/40 .100% =14%


Bài 13: cho một tất cả hổn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tính năng với nước .a) Tính thể tích khí hiđro nhận được (đktc ) ?b) Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp biết cân nặng nước là 91,5 g?Bài 14: Ở 20o C, khi tổ hợp 60 gam KNO3 vào 190 nước thì thu được hỗn hợp bão hòa. Tính độ rã của KNO3 ở ánh sáng đó?

 


Bài 13: nNa= 0,2 mol ; nK= 0,1 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

0,2 mol 0,2mol 0,1mol

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

0,1 mol 0,1 mol 0,05mol

a) tổng thể mol khí H2là: nH2= 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

→VH2= 0,15 x 22,4 = 3,36 (l)

b) mNaOH= 0,2 x 40= 8 (g) ; mKOH= 0,1 x 56= 5,6 (g)

mdung dịch= mNa+ mK+ mH2O- mH2= 4,6 + 3,9 + 91,5 - 0,15x2 = 99,7 (g)

→C%NaOH= 8/99,7 x100%= 8,02%

→C%KOH= 5,6/99,7 x100%= 5,62%


Cho 3,9 gam Kali tính năng với 101,8 gam nước. C% của hỗn hợp thu được là

A. 3,8%

B. 5,3%

C. 5,5%

D. 5,2%


Hòa rã 9,3 gam Na2O vào 90,7 gam H2O chế tác thành dung dịch A mang đến dung dịch A tác dụng với 200 gam dung dịch FeSO4 16% ta nhận được kết tủa B cùng dung dịch C nung kết tủa B đến cân nặng không đổi ta thu được hóa học rắn D

a) tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A

b) tính khối lượng chất B cùng nồng độ tỷ lệ dung dịch C sau thời điểm bỏ kết tủa B


a/

(n_Na_2O=dfrac9,362=0,15left(mol ight))

(Na_2O+H_2O ightarrow2NaOH)

0,15 0,3 (mol)

(m_NaOH=0,3.40=12left(g ight))

(m_A=90,7+9,3=100left(g ight))

(C\%_NaOH=dfrac12100.100\%=12\%)

b/

m(_FeSO_4=dfrac16.200100=32left(g ight))

( ightarrow m_FeSO_4=dfrac32152=dfrac419left(mol ight))

(2NaOH+FeSO_4 ightarrow Na_2SO_4+Feleft(OH ight)_2downarrow)

bđ: 0,3 (dfrac419) 0 0 (mol)

pư: 0,3 0,15 0,15 0,15 (mol)

dư: 0 (dfrac23380) (mol)

(m_Feleft(OH ight)_2=0,15.90=13,5left(g ight))

(m_C=100+200-13,5=286,5left(g ight))

(m_Na_2SO_4=0,15.142=21,3left(g ight))

( ightarrow C\%_Na_2SO_4=dfrac21,3286,5.100\%approx7,4\%)

(m_FeSO_4left(dư ight)=dfrac23380.152=9,2left(g ight))

( ightarrow C\%_FeSO_4left(dư ight)=dfrac9,2286,5.100\%approx3,2\%)


Đúng 1

phản hồi (0)

Cho 23 gam Na tác dụng với 100 gam nước. Nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

Ta gồm phản ứng:

2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta có nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau bội nghịch ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

+ Ta bao gồm nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH = 40 122 × 100 ≈ 32,8%


Đúng 0

bình luận (0)

Cho 23 gam Na công dụng với 100 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án C

Ta tất cả phản ứng: 2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta bao gồm nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau bội phản ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

Xem thêm: 1 Đơn Vị Chuẩn Bị Đủ Gạo Cho 750 Người Ăn Trong 40 Ngày, Trang Tin Công Nghệ, Kiến Thức Cần Thiết

+ Ta gồm nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH = 40 122 × 100 ≈ 32,8%


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com