Bạn đang xem: Ở một loài thực vật alen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

Cho giao phấn nhị cây hoa trắng thuần chủng (P) cùng nhau thụ được F1 toàn cây hoa đỏ. Mang lại F1 từ bỏ thụ phấn, chiếm được 158 cây F2, trong số đó có 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ trọng phân li vẻ bên ngoài gen nghỉ ngơi F2 là


Dựa vào xuất phát phát sinh, em hãy cho biết hội triệu chứng nào tiếp sau đây không thuộc nhóm với đều hội bệnh còn lại?


Sơ thiết bị phả hệ biểu hiện sự di truyền một căn bệnh ở người, bệnh bạch tạng vày alen lặn nằm trong NST thường quy định, alen trội tương xứng quy định phong cách hình bình thường

Biết rằng không hề ai vào phả hệ trên có thể hiện bệnh. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây là đúng đắn về phả hệ trên?

I. (11) với (12) gồm kiểu gen giống nhau

II. Xác suất đển người con trai của (11) với gen bệnh là 10/17

III. Ví như vợ ông xã (12) cùng (13) ý định sinh thêm bé thì tỷ lệ sinh ra người con với gen bệnh là 75%

IV. Tất cả tối thiểu 6 fan trong phả hệ gồm gen dị vừa lòng tử


Câu 5:


Enzim pepsin tham gia chuyển đổi thành phần nào có trong thức ăn?


Câu 6:


Khi nói về quá trình tuần hoàn máu bao gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

I. Hệ tuần hoàn howr gồm một đoạn tiết đi thoát ra khỏi mạch máu và pha trộn với dịch mô, ngày tiết chảy dưới áp lực đè nén thấp và chảy chậm

II. Hệ tuần hoàn bí mật có máu giữ thông trong mạch kín đáo dưới áp lực đè nén cao hoặc trung bình, tiết chảy ngang

III. Hệ tuần hoàn đối kháng có một vòng tuần hoàn, tiết chạy dưới áp lực trung bình

IV. Hệ tuần trả kép tất cả hai vòng tuần hoàn, tiết chảy dưới áp lực cao và chạy nhanh


Câu 7:


Năng lượng để cung cấp cho quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng được lấy đa số từ


Câu 8:


Cho cây lưỡng bội dị phù hợp 2 cặp gene tự thụ phấn. Biết các gen phân li tự do và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong số cá thể nhận được Ở đời con, số cá thể có dạng hình gen đồng đúng theo về 1 cặp gen chiếm phần tỉ lệ


Câu 9:


Nếu mã gốc tất cả đoạn TAX ATG GGX GXT AAA thì mARN tương xứng là


Câu 10:


Quá trình làm phản nitrat diễn ra dễ dãi trong điều kiện nào dưới đây?


Câu 11:


Khi nói tới vai trò của bơm na - K bên trên màng tế bào, đánh giá nào dưới đấy là đúng?


Câu 12:


Ở tằm, alen A cơ chế trứng color trắng, alen a cách thức trứng color sẫm. Phép lai như thế nào sau đây hoàn toàn có thể phân biệt nhỏ đực và con cái ở quy trình tiến độ trứng?


Câu 13:


Một chủng loại thực vật, alen A lao lý thân cao trội trọn vẹn so với alen a cơ chế thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b điều khoản hoa trắng. Biết rằng không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm phần tỉ lệ 75%?


Câu 14:


Trường hòa hợp nào tiếp sau đây phản ánh côn trùng quan hệ hỗ trợ cùng loài?


Câu 15:


Giả sử một lưới thức ăn có sơ đồ như sau. Phân phát biểu dưới đây sai về các loại thức nạp năng lượng này?


Hỏi bài


Xem thêm: Top 18 Trà Đào Tiếng Anh Là Gì, Trà Đào Cam Sả Tiếng Anh Là Gì

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam