*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Ở nhiệt độ thường hidro clorua

Cho những phản ứng sau:

(1) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) 2HCl + fe → FeCl2 + H2

(3) K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

(4) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(5) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số bội nghịch ứng trong các số ấy HCl thể hiện tính oxi hóa là


Khí hiđro clorua có thể được điều chế bằng phương pháp cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với chất nào sau đây?


Cho axit H2SO4 đặc, dư tác dụng vừa đầy đủ với 29,25 gam NaCl đun nóng. Khí thu được kết hợp vào 73 gam H2O. Nồng độ xác suất của HCl trong hỗn hợp thu được là


Hoà chảy 6,75 gam tất cả hổn hợp Al với Cu trong hỗn hợp HCl dư nhận được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm cân nặng của Al với Cu trong hỗn hợp là:


Cho 16 gam các thành phần hỗn hợp bột Fe và Mg chức năng với hỗn hợp HCl dư thấy có một gam khí H2 cất cánh ra. Trọng lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là từng nào gam?


Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc. Cục bộ lượng Clo xuất hiện được hấp thụ hết vào 500 ml hỗn hợp NaOH 4M. Coi thể tích dung dịch không chuyển đổi thì mật độ mol/l của những muối trong dung dịch thu được sau làm phản ứng là


Cho 10 lít H2 với 6,72 lít Cl2 (đktc) chức năng với nhau rồi hoà tan thành phầm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50 gam dung dịch A công dụng với dung dịch AgNO3 chiếm được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2 với Cl2 là


Một lọ đựng hỗn hợp Na2SO3 (dung dịch X) để lâu ngày. độ đậm đặc Na2SO3 trong X được xác định lại như sau:

Thí nghiệm 1: thêm 10 ml dung dịch Y gồm BaCl 0,5M cùng HCl 2,5M vào 5 ml dung dịch X thu được 0,233 gam kết tủa trắng.

Thí nghiệm 2: thêm thong thả dung dịch nước brom vào 5 ml dung dịch X cho tới lúc dung dịch tất cả màu quà nhạt bền, thêm tiếp 10 ml dung dịch Y thì thu được 0,699 gam kết tủa trắng.

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; O = 16; na = 23; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; cha = 137.)

Nồng độ Na2SO3 trong dung dịch X là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài Văn Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức Lớp 6, Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.