Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến hóa của đồ chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được hotline là "khoa học tập trung tâm" do nó là cầu nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như trang bị lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 11 - Năm trang bị hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp buộc phải học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe những đến lý thuyết sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, hoang mang nhưng các em hãy từ tin với tìm dần điều mà bạn muốn là về sau nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng phù hợp mã sút giá