Bài tập ôn tập cuối năm
Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm toán 7

Giải bài tập SGK Toán 7. Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác
•Bài 1: tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác - luyện tập (trang 56) •Bài 2: quan hệ giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên cùng hình chiếu - luyện tập (trang 59 - 60) •Bài 3: quan hệ tình dục giữa cha cạnh của tam giác. Bất đẳng thức của tam giác - luyện tập (trang 63-64) •Bài 4: đặc thù ba mặt đường trung đường của tam giác - rèn luyện (trang 67) •Bài 5: đặc thù tia phân giác của một góc - rèn luyện (trang 70-71) •Bài 6: tính chất ba con đường phân giác của một góc - luyện tập (trang 73) •Bài 7: tính chất ba đường trung trực của tam giác - luyện tập (trang 76-77) •Bài 8: đặc điểm ba mặt đường trung trực của tam giác - rèn luyện (trang 80) •Bài 9: đặc thù ba mặt đường cao của tam giác - rèn luyện (trang 83) •Ôn tập chương 3 •Bài tập ôn tập cuối năm
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7

•Bài 1: dục tình giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác - luyện tập (trang 56) •Bài 2: quan hệ giới tính giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên với hình chiếu - luyện tập (trang 59 - 60) •Bài 3: quan hệ tình dục giữa tía cạnh của tam giác. Bất đẳng thức của tam giác - luyện tập (trang 63-64) •Bài 4: đặc thù ba con đường trung con đường của tam giác - luyện tập (trang 67) •Bài 5: đặc thù tia phân giác của một góc - rèn luyện (trang 70-71) •Bài 6: tính chất ba đường phân giác của một góc - rèn luyện (trang 73) •Bài 7: tính chất ba mặt đường trung trực của tam giác - rèn luyện (trang 76-77) •Bài 8: đặc thù ba đường trung trực của tam giác - rèn luyện (trang 80) •Bài 9: đặc điểm ba mặt đường cao của tam giác - rèn luyện (trang 83) •Ôn tập chương 3 •Bài tập ôn tập thời điểm cuối năm


Xem thêm: Đáp An 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Toán Mô Đun 1, 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Toán Module 2

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 Chương 3: thống kê - Đại số 7 Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7