Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 1 bao gồm đáp án năm 2021 sách new (9 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để ôn luyện và làm tốt các bài xích thi Toán lớp 6, dưới đây là 9 Đề thi Toán lớp 6 thân kì 1 chọn lọc, tất cả đáp án, cực cạnh bên đề thi bao gồm thức bám quá sát nội dung công tác của ba bộ sách mới. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán 6.

Bạn đang xem: Ôn tập giữa kì 1 toán 6


Mục lục Đề thi Toán lớp 6 thân kì 1 gồm đáp án năm 2021 sách mới (9 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không làm phép tính hãy cho biết tổng nào dưới đây chia hết cho 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + 20.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Lời giải

Ta có:

+) vì 80

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án Kết nối học thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5; 1 945
*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án Kết nối học thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5; 15
*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án Kết nối trí thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 bắt buộc 80 + 1 945 + 15
*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án Kết nối trí thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5. Vì vậy A đúng.

+) vày 1 930

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5; 100
*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 với 21
*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Kết nối trí thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 yêu cầu 1 930 + 100 + 21 không phân tách hết mang đến 5. Vì thế B sai.

+) do 105

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5; 20
*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 cùng 34
*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 bắt buộc 34 + 105 + đôi mươi không phân chia hết cho 5. Cho nên C sai.

+) vày 1 025

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Kết nối học thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">5; 2 125
*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Kết nối học thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 và 46
*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 5 đề nghị 1 025 + 2 125 + 46 không phân chia hết đến 5. Cho nên vì thế D sai.

Chọn A.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142; B. 143; C. 144; D. 145

Lời giải

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3. phát biểu dưới đó là sai?

A. 6 là mong của 12.

B. 35 + 14 phân chia hết đến 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân chia hết cho 13.

Lời giải

Ta có 12 chia hết cho 6 nên 6 là cầu của 12. Cho nên A đúng.

Vì 35 phân chia hết mang lại 7 cùng 14 chia hết mang lại 7 bắt buộc 35 + 14 chia hết cho 7. Vì vậy B đúng.

121 không chia hết mang lại 12 phải 121 không là bội của 12. Cho nên vì vậy C sai.

Ta có 219.26 = 219.13.2 chia hết mang lại 13, 13 cũng phân chia hết mang đến 13 phải 219.26 + 13 phân chia hết đến 13. Vì vậy D đúng.

Chọn C.

Câu 4: Số La Mã màn trình diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

Lời giải

Số La Mã màn trình diễn cho số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) tiến hành phép tính:

a) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.<(1 245 + 987):23 – 15.12> + 21;

d) 321 – 21.<(2.33 + 44:32) – 52>.

Lời giải

a) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23

= 120 + <55 – (11 – 6)2> + 8

= 120 + <55 – 52> + 8

= 120 + <55 – 25> + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.<(1 245 + 987):23 – 15.12> + 21

= 21.<2 232:8 – 180> + 21

= 21.<279 – 180> + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.<(2.33 + 44:32) – 52>.

= 321 – 21<2.27 + 64:32) – 52>

= 321 – 21<54 + 2 – 52>

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2. (2 điểm) Tìm giá trị của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) 23 + <1 + (3 – 1)2>:x = 13;

c) 32 x ≤ 512;

d) Thay x trong số

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Kết nối học thức (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> bằng chữ số tương thích để số đó phân chia hết cho 9.

Lời giải

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) 23 + <1 + (3 – 1)2>:x = 13

8 + <1 + 22>:x = 13

8 + <1 + 4>:x = 13

8 + 5:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 x ≤ 29.

Khi đó: 5 .

Vậy x ∈ 6; 7; 8; 9.

d) Ta có 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số sẽ cho phân tách hết mang đến 9 thì 10 + x nên chia hết mang lại 9.

Nên x ở trong 8; 17; 26; ….

Mà x là chữ số cần x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3. (2 điểm) Trong một trong những buổi tập đồng diễn thể dục có tầm khoảng 400 mang đến 500 fan tham gia. Thầy tổng phụ trách mang lại xếp thành hàng 5, mặt hàng 6 và hàng 8 thì các thừa một người. Hỏi có đúng đắn bao nhiêu tín đồ dự buổi tập đồng diễn thể dục.

Lời giải

Gọi số tín đồ tham gia buổi tập đồng diễn thể dục thể thao là x (x ∈ N, 400 3.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy ra BC(5, 6, 8) = B(120) = 0; 120; 240; 360; 480; 600; ….

Do kia x – 1 ∈ 0; 120; 240; 360; 480; 600; ….

Hay x ∈ 1; 121; 241; 361; 481; 601; ….

Mà 400 call số phân chia và thương lần lượt là b với q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) cùng b > 12 (số chia lớn hơn số dư).

Từ đó 89 = bq + 12. Suy ra bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 cùng q = 1.

Do đó 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số chia bằng 77, thương bằng 1.

Bài 5. (1 điểm) điện thoại tư vấn A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A không phân chia hết mang lại 4.

Lời giải

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N bắt buộc n + 1 ∈ N. 

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân tách hết mang lại 2.

Nếu n là số lẻ thì n + 1 là số chẵn đề xuất n(n + 1) chia hết mang lại 2.

Do đó n(n + 1) chia hết mang đến 2 với mọi số tự nhiên và thoải mái n.

Mà 1 không phân tách hết mang đến 2 phải n(n+1) + 1 không chia hết mang đến 2.

Suy ra n(n + 1) + 1 không phân tách hết đến 2 với tất cả số tự nhiên n.

Vậy A không chia hết đến 4 với tất cả số tự nhiên n.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

A. Đề bài 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp nào tiếp sau đây có 5 phần tử?

A. A = x ∈ N*

B. B = {x ∈ N| x * | 4 Câu 2: mang đến tập vừa lòng M các số từ bỏ nhiên lớn hơn 14, nhỏ tuổi hơn 45 và tất cả chứa chữ số 3. Thành phần nào dưới đây không trực thuộc tập đúng theo M?

A. 13 B. 23 C. 33 D. 43 

Câu 3: số 1 080 phân tách hết cho từng nào số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số B. 9 số C. 8 số D. 7 số

Câu 4: Hằng vội được 97 ngôi sao sáng và xếp vào các hộp, mỗi vỏ hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: so sánh số 154 ra quá số thành phần được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình làm sao dưới đó là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

B. 

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

C. 

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

D. 

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 7: nhì đường chéo cánh hình thoi gồm độ nhiều năm lần lượt bởi 16 centimet và 12 cm. Diện tích s của hình thoi là:

A. 90 cm2 B. 96 cm2  C. 108 cm2 D. 120 cm2

Câu 8: lựa chọn câu sai trong các câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Lục giác các ABCDEG là hình có:

A. các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.

B. Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. tía đường chéo cánh chính cắt nhau trên điểm O.

D. ba đường chéo chính bởi nhau: AD = BE = CG.

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) triển khai các phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220.

2) kiếm tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD với hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM gồm chu vi bằng 180 cm và chiều lâu năm MN gấp 4 lần chiều rộng CN.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm):Một đội y tế có 48 chưng sĩ cùng 108 y tá. Hỏi hoàn toàn có thể chia team y tế thành nhiều nhất từng nào tổ để số bác sĩ và y tá được chia mọi vào các tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân chia hết mang đến 6 cùng với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

---

B. Đáp án và hướng dẫn giải 

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn bỏ ra tiết 

Câu 1: 

Viết các tập hợp đã mang lại dưới dạng liệt kê các thành phần ta được

A = 4; 5; 6; … (tập vừa lòng A các số trường đoản cú nhiên lớn hơn 3)

B = 0; 1; 2; 3; 4; 5 (tập hòa hợp B những số tự nhiên nhỏ dại hơn 6)

C = 0; 1; 2; 3; 4 (tập phù hợp C những số tự nhiên nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 4)

D = 5; 6; 7; 8 (tập vừa lòng D các số tự nhiên lớn hơn 4 và nhỏ dại hơn hoặc bằng 8)

Vậy ta thấy tập thích hợp C gồm 5 phần tử. 

Chọn giải đáp C. 

Câu 2: 

Tập hợp M gồm những số từ bỏ nhiên lớn hơn 14, nhỏ dại hơn 45 và tất cả chứa chữ số 3.

Ta thấy các số 13, 23, 33, 43 đều có chứa chữ số 3, tuy thế 13 2).

Chọn lời giải B. 

Câu 8: 

Lục giác mọi ABCDEG có những tính chất: 

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

+ các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.

+ Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

+ ba đường chéo cánh chính AD, BE, CG giảm nhau trên điểm O.

+ ba đường chéo chính bởi nhau: AD = BE = CG.

Vậy lời giải A sai (vì góc ở đỉnh O ko bằng những góc ngơi nghỉ đỉnh của lục giác).

Chọn giải đáp A.

II. Phần từ luận

Bài 1:

1) 

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150 

= 30 . (75 + 25) – 150 

= 30 . 100 – 150 

= 3 000 – 150 = 2 850

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23) 

= 160 – (4 . 25 – 3 . 8) 

= 160 – (100 – 24) 

= 160 – 76 = 84

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220

= <36 . 4 – 4 . (82 – 77)2> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 52> : 4 – 1 

= <36 . 4 – 4 . 25> : 4 – 1 

= <4 . (36 – 25)> : 4 – 1

= 4 . 11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10

2) 

Đề tìm kiếm BCNN của 28 cùng 54, ta phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố. 

Ta có: 28 = 4 . 7 = 22 . 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

Vậy BCNN(28, 54) = 22 . 33 . 7 = 4 . 27 . 7 = 756. 

Bài 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật DCNM là: 180 : 2 = 90 (cm)

Khi đó: MN + cn = 90 (cm)

Chiều nhiều năm MN gấp 4 lần chiều rộng lớn CN

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Chiều dài MN (hay CD) của hình chữ nhật DCNM là: 90 : 5 . 4 = 72 (cm)

Chiều rộng cn (hay DM) của hình chữ nhật DCNM là: 90 – 72 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18 . 72 = 1 296 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72 . đôi mươi = 1 440 (cm2)

Diện tích hình H là: 1 296 + 1 440 = 2 736 (cm2). 

Bài 3:

Gọi x là số tổ các nhất được chia (x là số tự nhiên và thoải mái khác 0).

Vì số bác sĩ được chia phần nhiều vào từng tổ phải 48 ⁝ x 

Số y tá được chia phần nhiều vào mỗi tổ cần 108 ⁝ x 

Do đó x là ước thông thường của 48 và 108, nhưng mà x là nhiều nhất buộc phải x là ƯCLN của 48 và 108. 

Ta có: 48 = 24 . 3

108 = 22 . 33

Suy ra ƯCLN(48, 108) = 22 . 3 = 12 xuất xắc x = 12 (thỏa mãn).

Vậy rất có thể chia được nhiều nhất 12 tổ.

Bài 4:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 22 . (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 22 . 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 22 + … + 298)

Vậy A chia hết mang lại 6 (theo đặc thù chia hết của một tích). 

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tập vừa lòng sau A = 8 ≤ x ≤ 12 bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

A) A = 8; 9; 10; 11; 12

B) A = 9; 10; 11; 12

C) A = 9; 10; 11

D) A = 9; 10; 11; 12

Câu 2: Số tự nhiên chia đến 10 dư 5 bao gồm dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: so sánh số 300 ra thừa số nguyên tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: hiệu quả của phép tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: trong các khẳng định sau, xác định nào sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm sát trái số -4 yêu cầu ta nói -5 to hơn – 4.

D) Số 0 chưa hẳn số nguyên âm cũng chưa phải số nguyên dương.

Câu 6: trong số dãy số dưới đây, hàng nào chỉ toàn là số nguyên tố.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: cho các số nguyên sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp các số nguyên đã cho theo trang bị tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập đúng theo A = {a ∈ Z | -5 3 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Trường đoản cú luận

Bài 1: tiến hành phép tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:400:<500 – (125 + 25.7)>

d) 303 – 3.<655 – (18:2 + 1). +5>: 100

Bài 2: tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d) 2x+1 - 2x = 32

Bài 3: chúng ta Vinh tất cả 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 66 viên bi vàng. Vinh ý muốn chia đều số bi vào các túi sao cho mỗi túi đều phải có cả bố loại bi. Hỏi Vinh hoàn toàn có thể chia nhiều nhất bao nhiêu túi. Khi đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi mỗi loại.

Bài 4: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x; y biết 2xy + x + 2y = 13

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tập thích hợp sau A = 8 ≤ x ≤ 12 bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = 8; 9; 10; 11; 12

B) A = 9; 10; 11; 12

C) A = 9; 10; 11

D) A = 9; 10; 11; 12

Vì 8 ≤ x ≤ 12 yêu cầu x ∈ 8; 9; 10; 11; 12

Chú ý: ta rước dấu bằng ở 8 và 12

Câu 2: Số tự nhiên và thoải mái chia đến 10 dư 5 bao gồm dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Vì đầy đủ số tự nhiên và thoải mái chia mang đến 10 dư 5 đều phải sở hữu dạng 10k + 5 cùng với k nằm trong N.

Câu 3: so sánh số 300 ra vượt số nguyên tố

A) 23 .3.52 

B) 22 .3.52

C) 2.32.52

D) 23 .3.5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Chân trời trí tuệ sáng tạo (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

300 = 2.2.3.5.5 = 22.3.52

Câu 4: công dụng của phép tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

250 - 52 - (32 +12):3

= 250 – 25 – (9 + 12):3

= 250 – 25 – 21:3

=250 – 25 – 7

= 225 – 7

= 218

Câu 5: trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) bên trên trục số, số -5 nằm bên cạnh trái số -4 yêu cầu ta nói -5 to hơn – 4.

D) Số 0 chưa phải số nguyên âm cũng chưa hẳn số nguyên dương.

Câu C không nên vì các số trên trục số nằm sát trái sẽ nhỏ hơn các số nằm bên phải yêu cầu -5 nằm bên cạnh trái số -4 bắt buộc -5 nhỏ thêm hơn -4

Câu 6: trong những dãy số dưới đây, dãy nào chỉ toàn là số nguyên tố.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Vì ở giải đáp A có 1 không cần số nguyên tố, giải đáp C có một không nên số nguyên tố, đáp án D tất cả 9 chưa hẳn số nguyên tố. Đáp án B cả 4 số hồ hết là số nguyên tố.

Câu 7: cho những số nguyên sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp các số nguyên đã cho theo sản phẩm tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Vì giải đáp D các số được sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tăng dần.

Câu 8: Tập đúng theo A = {a ∈ Z | -5 C) 6

D) 8

Ta có: A = {a ∈ Z | -5 D) -9

Giải thích

2x = 17 – 35

2x = -18

x = -18:2

x = -9

Câu 10: kết quả của phép tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

23 - 2.(-3) + 52

= 8 – (-6) + 25

= 8 +6 + 25

= 14 + 25

= 39.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1: 

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

= 4 + 32 + 6 + 10 – 32 – 2

= (4 – 2) + (32 – 32) + (10 + 6)

= 2 + 0 + 16

= 18

b) (56.35 + 56.18):53

= <56.(35 + 18)>:53

= <56.53>:53

= 2968:53

= 56

c) 12:400:<500 – (125 + 25.7)>

= 12:400:<500 – (125 + 175)>

= 12:400:<500 – 300>

= 12:400:200

=12:2 = 6

d) 303 – 3.<655 – (18:2 + 1). +5>: 

= 303 – 3.<655 – (9 + 1).64 + 5>:100

= 303 – 3.<655 – 10.64 + 5>:100

= 303 – 3<655 – 640 + 5>:100

= 303 – 3<15 + 5>:100

= 303 – 3.20:1

= 303 – 60

= 243

Bài 2: kiếm tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

4 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 4

x + 3 = 21

x = 21 -3

x = 18

Vậy x = 18

b) 125 – 5(4 + x) = 15

5(4 + x) = 125 – 15

5(4 + x) = 110

4 + x = 110: 5

4 + x = 22

x = 22 – 4 

x = 18

Vậy x = 18

c) (15 + x):3 = 315 : 312

(15 + x):3 = 33

15 + x = 33.3

15 + x = 34

15 + x = 81

x = 81 – 15

x = 66

Vậy x = 66

d) 2x + 1 - 2x = 32

 2x.2 - 2x = 32

2x.(2 - 1) = 32

2x = 32

2x = 25 

x = 5

Vậy x = 5

Bài 3:

Lời giải:

Gọi số túi bi của người sử dụng Vinh là x (x ∈ N*)

Vì chia đông đảo 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh cùng 66 viên bi quà vào những túi bi cần 48 x; 30 x; 66 x hay x là ước phổ biến của 48; 30;66.

Vì số túi bi chia được là lớn số 1 nên x là cầu chung lớn số 1 của 48; 30; 66.

Ta có:

48 = 2.2.2.2.3 = 24.3

30 = 2.3.5

66 = 2.3.11

ƯCLN (48; 30; 66) = 2.3 = 6

Vậy rất có thể chia những nhất 6 túi bi làm thế nào cho số bi từng color trong bố túi là bởi nhau.

Số bi màu đỏ trong mỗi túi là:

48:6 = 8 (viên)

Số bi màu xanh da trời trong mỗi túi là:

30:6 = 5 (viên)

Số bi color vàng trong mỗi túi là:

66:6 = 11 (viên)

Bài 4: Tìm những số tự nhiên x; y biết 2xy + x + 2y = 13.

Lời giải:

Ta có:

2xy + x + 2y = 13

⇒ 2xy + x + 2y + 1 = 13 +1

(2xy + 2y) + (x + 1) =14

2y(x + 1) + (x + 1) = 14

(x + 1)(2y + 1) =14

Vì x, y là những số tự nhiên nên x + 1 và 2y + 1 cũng là các số từ bỏ nhiên

Ta có: (x + 1)(2y + 1) = 1.14 = 2.7

Trường hòa hợp 1: với x + 1 = 1 cùng 2y + 1 = 14 

Ta có: x + 1 = 1 ⇒ x = 0

2y + 1 = 14 ⇒ 2y = 13 ⇒ y =

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Chân trời sáng chế (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> (loại do x, y là số từ nhiên)

Trường hợp 2: cùng với x + 1 = 14 và 2y + 1 = 1

Ta có: x + 1 = 14 ⇒ x = 14 – 1

2y + 1 = 1 ⇒ 2y = 0 ⇒ y = 0 (thỏa mãn)

Trường hợp 3: cùng với x + 1 = 2 và 2y + 1 = 7

Ta có: x + 1 = 2 ⇒ x = 1

2y + 1 = 7 ⇒ 2y = 6 ⇒ y = 3 (thỏa mãn)

Trường hợp 4: cùng với x + 1 = 7 cùng 2y + 1 = 2

Ta có: x + 1 = 7 ⇒ x = 6

2y + 1 = 2 ⇒ 2y = 1⇒ y =

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Chân trời sáng chế (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> (loại vì x, y là số từ nhiên)

Vậy ta tìm được hai cặp số (x; y) thỏa mãn là (13; 0) cùng (1; 3)

....................................

....................................

Xem thêm: Hình Đa Diện Bên Có Bao Nhiêu Mặt, Hình Đa Diện Bên Có Bao Nhiêu Đỉnh

....................................

Trên đấy là phần cầm tắt một trong những đề thi trong số bộ đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 năm học tập 2021 - 2022 của ba cuốn sách mới, để xem tương đối đầy đủ mời quí bạn đọc lựa lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!