*

... Phòng GD và ĐT Đam Rông Đề cơng ôn tập toán lớp 8 Trờng trung học cơ sở Liêng Srônh Năm học 2009 - 2010 I SA. Nhiều thức:I. Nhân nhiều thức:1 . Nhân đối chọi ... Dụ: xyxxxyxyxxxyxxyxxy12).12() 48.

Bạn đang xem: Đề cương toán 9 học kì 1

(512 84 .125 84 12:125== 3512).12()12(4.5==xyxxxy.Bài tập áp dụng: 1. Tìm kiếm tập xác minh của những phân thức sau: a/ 1x ... Biến tạo cho mẫu không giống 0.Để tra cứu tập xác minh (TXĐ) ta giải bài xích toán dạng kiếm tìm x biết, rồi đào thải giá trị kia trên tập RVí dụ: * kiếm tìm TXĐ của :121+x Ta giải bài toán: search x biết 2112012===+xxxRồi...
*

... 3 Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8 ĐẠI SỐ:A. PHẦN LÝ THUYẾT biên soạn lại cùng học ở trong : - 5 thắc mắc ôn tập chương I trang 32/ SGK-12 thắc mắc ôn tập chương II trang 61/ SGK B. PHẦN BÀI TẬPBÀI ... Saua) xxxxA++=2223b) 1214 48 22=+xAxxxBài 8: thực hiện phép tÝnhGiáo viên: Hoàng MinhTrang 1 Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8 a) 4132122++++xxxxxxb) ... Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8 3. Tìm giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức C = 222 32x xx+...
*

... Thuộc vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thì tuy vậy song cùng với nhau2) Hãy vẽ c vuông góc a và b vuông góc với a. Hỏi c và a gồm vuông góc ko ? vì sao ?Đáp án : 1) a2) hai đường thẳng cùng vuông góc ... 7, 92 b. 50,401 ≈ 50,40 c. 79 ,1364 ≈ 79 ,14 d. 0,155 ≈ 0,1 2) làm cho tròn các số sau mang lại số thâp phân thứ nhất :a. 79 ,3826 b. 80,50Đáp án : 1) d2) a. 79 ,3826 = 79 ,4 b. 80,50 = 80,510) Số ... (7 điểm)1) tiến hành các phép tính ( bằng cách hợp lớ nu cú th )a. 1 7 - 43 ữ + 12= ? b. 25 + 15.34 ữ = ?c. 3. 313 ữ + 13 = ? c. (-3 ,75 ) .7, 2 + (-3 ,75 )....
*

... Nhân tố đợc cho trong hình : A/ B/ C/ D/Bài 5 HÃy khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời đúnga) DEF bao gồm DE= 5cm, DF=12cm , EF=13cm lúc đóA. D = 90 0B. D 90 0b)∆ MNP bao gồm ... Tuy nhiên song cùng với nhau.b. Hai đờng thẳng cắt nhau. C. Hai đờng trực tiếp vuông góc cùng với nhau.Bài 25 : mang đến hàm số y = ax 3. HÃy xác định hệ số a trong mỗi trờng hợp sau :a. Đồ thị của hàm số tuy nhiên song ... Cotgatga+tgacot gacos2a1sin2a1Nhóm toán 9- Trờng thcs Cẩm Phúc A. R = 90 0B. R 90 0Bài 6 : HÃy khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời đúnga) Giá...
*

... độ đion M là giao điểm của đờng thẳng 122y x= + với đờng trực tiếp 1y x= +Bài 2: đến hàm số y = (m - 2)x + 3m + 1 (d)a, Tm m nhằm hàm số trên là hàm số đồng biến. B,Tìm m nhằm (d) song song cùng với ... đion cố định mà (d) luôn luôn đI qua.Hình họcBài1 mang lại nửa đờng tròn (O) đờng kính AB.Từ một điểm I trên nửa đờng tròn ta vẽ tiếp tuyến xy. Vẽ AQ cùng BP vuông góc với xy.a) Cmr : I là trung đion ... BP có giá trị không đổi khi đion I di động trên nửa đờng tròn.c) Cmr: đờng tròn đờng kính PQ tiếp xúc với ba đờng thẳng AQ, BP với AB.d) Xác định vị trí của đion I bên trên nửa đờng tròn(O) để diện...
... QUẾ PHÚ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8 – Năm học tập 2010-2011 I . ĐẠI SỐ: A. PHẦN LÝ THUYẾT soạn lại với học thuộc : - 5 thắc mắc ôn tập chương I trang 32/ SGKa. 12 thắc mắc ôn tập chương ... 61/ SGK B. PHẦN BÀI TẬPBÀI 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :a/ yxxxyy 33222−+−+− b/ 2223+−−xxx c/ 1)1(2)1(2+++−+xxxxxd/ abbaba 22222−−++ e/ 384 2+−xx f/ ( 25 ... 384 2+−xx f/ ( 25 – 16x2)BÀI 2: tiến hành các phép tính sau ( tốt : Rút gọn gàng biểu thức ) :a/ )2(: )8( 33xyyx++ b/ 4)4(21−+−−aaaa c/ )22(:)33(3223yxyxyyxx++++ d/ (x-5)2+(7-x)(x+2)...
... C/14hoaëc 14−c/ 31 27 x x−= ⇒ = a/ 13 b/ 13hoaởc 13 c/13d/ -06 7 = ữ a/ 1 b/-1e /x = -3 .7 ⇒x= a/ 3 .7 b/ -3 .7 c/ không tồn tại giá trị d/ 3 .7 hoặc -3 .7 f/ 36 . 32 = ... Nhì góc không đối đỉnh thì không đều nhau .4/ hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh .5/ hai tuyến phố thẳng vuông góc thì cắt nhau .6/ hai tuyến phố thẳng cắt nhau thì vuông góc . 7/ Đường trực tiếp ... Tương thích trong các số sau điền vào ô trống : 2,5,3 ,7, 11 sẽ được a/ Số thập phân hữu hạn .b/Số thập phân vô hạn tuần trả . ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7- HK 1 A/ Trắc nghiệm :I/ trong số câu sau câu...
... (2x3-21x2+67x-60):(x-5)d) (27x3 -8) :(6x+9x2+4)2)Rút gọn các biểu thức saua) (x+y)2-(x-y)2b) (a+b)3+(a-b)3-2a3c) 9 8 .2 8 -( 18 4-1)( 18 4+1)3)Chứng minh biểu thức sau ko ... X2(x-1)+16(1-x)n) 81 x2-6yz-9y2-z2m) xz-yz-x2+2xy-y2p) x2+8x+15k) x2-x-12l) 81 x4+45)Tìm x biết:a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26b) 5x(x-1)=x-1c) 2(x+5)-x2-5x=0d) (2x-3)2-(x+5)2=0e) 3x3-48x=0f)x3+x2-4x=46)Chứng ... CGa)Tứ giác DEHK là hình gì?Vì sao?b)Tam giác ABC nên thoả mãn điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật c)Trong điều kiện b hãy tính tỉ số diện tích của hình chữ nhật DEHK với diện...
... Trong các trường hòa hợp sau: a) k = 1 b) k = 2 c) k = – 1 d) k = – 2 e) k = 12 f) k = 12 Trường thpt chuyên Hùng vương vãi Đề cương cứng ôn tập HKI lớp 11NC năm học tập 2 011 - 2012 Trang 3 7. Vào ... THẲNG và MẶT PHẲNG tuy nhiên SONG 1. Mang đến hai hình bình hành ABCD và ABEF ko cùng phía bên trong một mặt phẳng. A) hotline O, O theo lần lượt là trọng điểm của ABCD và ABEF. Minh chứng OO tuy vậy song với các mặt phẳng ... Siêng Hùng vương vãi Đề cương ôn tập HKI lớp 11NC năm học 2 011 - 2012 Trang 6 ĐS: 36. Bài xích 6: Một người dân có 7 dòng áo trong những số đó có 3 áo trắng cùng 5 dòng cà vạt trong các số ấy có nhị cà vạt màu sắc vàng. Hỏi...
... Tr-ờng trung học cơ sở Thái Thịnh KM HD cương cứng ôn tập học tập kì I năm học 20102011 Page 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 20112012 MÔN TOÁN 9 CHỦ ĐỀ 1: CĂN THỨC – RÚT GỌN BIỂU THỨC I. KIẾN ... Rằng: ông chồng vuông góc với AB tại H cùng K là trung điểm ca on CH. Đề 11 : Tr-ờng trung học cơ sở Thái Thịnh  KM  HD  Đề cương ôn tập học ... Thái Thịnh KM HD  Đề cương ôn tập học tập kì I năm học tập 20102011 Page 5 a) 1  sin2 b) (1  cos)(1 + cos) c) 1 + sin2...

Xem thêm: Hợp Chất Đường Chiếm Thành Phần Chủ Yếu Trong Mật Ong Là Gì?


...  Đề cương cứng ôn tập học kì I năm học 20112012 Page 1 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn Toán 8 PHẦN I: ĐẠI SỐ . I/ Nhân đơn, đa thức. Bài1: Thực ...  Đề cương ôn tập học tập kì I năm học tập 20112012 Page 8 a/ chứng tỏ biểu thức 2 -2 -3 34 6 9 6  ax x y ayax x y ay không nhờ vào vào x cùng y b/ Thực ... HD  Đề cưng cửng ôn tập học kì I năm học tập 20112012 Page 6 Câu 3: đến tam giác ABC vuông tại A, đường trung con đường AM. Gọi I là trung điểm của...
... Thỡ chảy a= (0 00 90 6 332 0
4 510 0