Trắc nghiệm hóa học 9 bài 24 (có đáp án): Ôn tập học tập kì 1

orsini-gotha.com biên soạn và sưu tầm câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9 bài 24 (có đáp án): Ôn tập học tập kì 1 hay, lựa chọn lọc sẽ giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi môn chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 9 học kì 1 có đáp án

*

Câu 1: Axit làm cho quỳ tím gửi sang màu

 A. Xanh

 B. đỏ

 C. Hồng

 D. Vàng

Hiển thị đáp án

Câu 2: Bazơ nào tiếp sau đây không chảy trong nước.

 A. NaOH

 B. KOH

 C. Ba(OH)2

 D. Cu(OH)2

Hiển thị đáp án

Câu 3: mang lại 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Cân nặng đồng chiếm được là:

 A. 6,4 g

 B. 12,8 g

 C. 64 g

 D. 128 g

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol

  

*

mCu = 0,1.64 = 6,4 gam.


Câu 4: Phương trình hóa học nào dưới đây không đúng?

*

Hiển thị đáp án

Câu 5: Có những chất đựng hiếm hoi trong từng ống nghiệm sau đây: Al, Fe, CuO, FeSO4, H2SO4. Lần lượt mang lại dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm trên. Dung dịch NaOH bội nghịch ứng với:

 A. Al, FeSO4, H2SO4

 B. Fe, FeSO4, H2SO4

 C. Al, Fe, CuO, FeSO4

 D. Al, Fe, H2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

  2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

  FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4

  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O


Câu 6: kim loại X gồm những đặc điểm hóa học tập sau:

- bội phản ứng với oxi lúc nung nóng.

- làm phản ứng với hỗn hợp AgNO3.

- bội phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng hóa giải khí H2 với muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:

 A. Cu.

 B. Fe.

 C. Al.

 D. Na.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

A loại vì chưng Cu ko phản ứng cùng với H2SO4 loãng

C loại bởi vì Al bao gồm hóa trị III trong hòa hợp chất

D loại bởi Na tất cả hóa trị I trong phù hợp chất


Câu 7: Dãy chất gồm những oxit bazơ là:

 A. CuO, NO, MgO, CaO.

 B. CuO, CaO, MgO, Na2O.

 C. CaO, CO2, K2O, Na2O.

 D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.

Hiển thị đáp án

Câu 8: có một mẫu Fe bị lẫn tạp hóa học là nhôm, để triển khai sạch chủng loại sắt này bằng phương pháp ngâm nó với:

 A.Dung dịch NaOH dư

 B. Hỗn hợp H2SO4 loãng

 C.Dung dịch HCl dư

 D. Hỗn hợp HNO3 loãng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ngâm hỗn hợp kim loại vào hỗn hợp NaOH dư

  2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

Lọc rước kim loại, rửa sạch sẽ được chủng loại sắt tinh khiết.


Câu 9: dãy phi kim công dụng với oxi tạo thành oxit axit là:

 A. S, C, p.

 B. S, C, Cl2.

 C. C, P, Br2.

 D. C, Cl2, Br2.

Xem thêm: Tinh Thần Ở Ngoài Lao - Thân Thể Ở Trong Lao Tinh Thần

Hiển thị đáp án

Câu 10: cho 2,24 lít CO2 (đktc) chức năng với dung dịch Ca(OH)2 dư. Cân nặng chất kết tủa thu được là:

 A. 10,0 g

 B. 19,7 g

 C. 5,0 g

 D. đôi mươi g

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Số mol CO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

  

*

Khối lượng kết tủa là: m = 0,1.100 = 10 gam.


Câu 11: team chất công dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra hóa học kết tủa màu trắng: