Đề cưng cửng ôn tập thân học kì 2 môn Toán 7 năm 2021 - 2022 cầm tắt toàn bộ lý thuyết và những dạng bài tập trọng tâm trong lịch trình Toán 7 giữa kì 2. Đây là tài liệu hữu ích giúp những em học sinh ôn tập chuẩn bị thật giỏi kiến thức cho bài thi thân học kì 2 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Ôn tập học kì 2 toán 7

Đề cương cứng ôn thi giữa kì 2 Toán 7 được soạn rất đưa ra tiết, rõ ràng với đều dạng bài, định hướng và cấu tạo đề thi được trình diễn một phương pháp khoa học. Trường đoản cú đó các bạn dễ dàng tổng đúng theo lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung đề cương giữa kì 2 Toán 7, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Đề cương ôn tập thân kì 2 Toán 7

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. ĐẠI SỐ

* THỐNG KÊ

1. Xác định dấu hiệu. Lập bảng tần số

2. Tính số vừa phải cộng


*

Trong đó:

*
là k giá trị khác biệt của tín hiệu X

*
là tần số tương ứng

N là số các giá trị (tổng những tần số)

*
là số vừa phải của dấu hiệu X

3. Kiếm tìm Mốt của tín hiệu (M0): là giá trị gồm tần số lớn số 1 trong bảng tần số.

4. Dựng biểu đồ đoạn thẳng

* BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Thu gọn biểu thức

a) Nhân hai solo thức:

Nhân những hệ số với nhau, nhân những phần vươn lên là với nhau (áp dụng: xm.xn = xm+n).

Chú ý: Tính lũy vượt trước: áp dụng công thức (xm)n = xm.n

b) Cộng, trừ những đơn thức đồng dạng: cộng, trừ các hệ số và giữ nguyên phần biến

2. Tính cực hiếm của biểu thức đại số: Thực hiện theo cha bước

Thu gọn biểu thức (nếu gồm thể).Thay quý hiếm của biến vào biểu thức.Thực hiện nay phép tính theo thiết bị tự: lũy vượt ànhân, phân tách à cộng, trừ. biểu thức trước khi tìm bậc

3. Tìm bậc: Thu gọn


4. Bậc của 1-1 thức: Tổng số mũ của những biến.

HÌNH HỌC

1. Những trường hợp bằng nhau của tam giác và tam giác vuông.

2. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

3. Định lý Py-ta-go.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

* ĐẠI SỐ

bài 1: Điều tra điểm soát sổ học kì 1 môn toán của học viên lớp 7A được khắc ghi như sau

6 8 5 4 6 10 8 9 8 9

5 8 4 8 7 7 7 10 9 3

7 10 6 9 5 9 8 7 6 9

a) dấu hiệu ở đó là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của tín hiệu (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân ). Tra cứu mốt của dấu hiệu.

c) màn biểu diễn bằng biểu đồ dùng đoạn thẳng.

Bài 2: Trong lúc Tết trồng cây, người ta thống kê số cây xanh của 20 bạn học sinh trong team “Tự nguyện” như sau:

10 5 7 10 6 10 6 9 7 9

9 10 5 8 7 7 7 10 9 4


a) dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kết quả làm cho tròn mang lại một chữ số thập phân). Search mốt của vết hiệu.

c) màn biểu diễn bằng biểu vật đoạn thẳng.

Bài 3: Số việc tốt mỗi ngày của một học viên đã có tác dụng được ghi lại trong bảng bên dưới dây:

Giá trị (x)

4

5

10

15

20

25

30

Tần số (n)

7

12

3

8

7

2

1

N = 40

Dấu hiệu là gì? tìm mốt của lốt hiệu.

Tính số trung bình cộng của vết hiệu.

c) trình diễn bằng biểu đồ dùng đoạn thẳng.

Bài 4: Tính tích những đơn thức sau rồi tìm bâc của solo thức nhân được:

a)

*
 y cùng
*

b)

*

Bài 5: Tính giá tri biểu thức:

*
trên
*

*
tại x=4 ;
*

*
trên x=-3 ; y=0,5.

S=

*
+5 tại x=-3 ;
*

Bài 6: Thu gon biểu thức:

*

*

III. BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông trên A. Biết BC = 41cm; AC = 40cm. Tính

a) Độ lâu năm cạnh AB

b) Chu vi tam giác ABC

Bài 2: cho tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AC = 20cm; AH = 12cm; HB = 5cm

a) Tính độ dài cạnh AB

b) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC có BC = 10cm , AB = 6cm và AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? bởi vì sao ?


Bài 4: Cho rABC vuông tại A biết AB = 5 cm và AC = 12cm. Tính độ dài cạnh BC.

Bài 5: Cho rABC , kẻ AH BC. Biết AB = 5cm ; bảo hành = 3cm ; BC = 10cm

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông trên A, tất cả và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC trên D. Kẻ DE vuông góc cùng với BC (E trực thuộc BC) . Bệnh minh:

a) ABD = EBD.

b)ABE là tam giác đều.

c) AEC cân.

d) Tính độ dài cạnh A

Bài 7:

Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (HBC), biết AH = 6cm, bh = 4,5cm, HC = 8cm.

a) Tính AB cùng AC

b) minh chứng tam giác ABC là tam giác vuông.

Bài 8: cho tam giác ABC bao gồm góc A= 900, AB = 8cm, AC = 6cm .

a) TínhBC.

b) bên trên cạnhAC đem điểm E làm thế nào cho AE = 2cm, bên trên tia đối của tia AB mang điểm D làm thế nào cho AD = AB. Chứng tỏ ∆BEC = ∆DEC.

Bài 9: Cho ∆ABC cân (AB = AC). Trường đoản cú trung điểm M của BC vẽ ME⊥AB; MF⊥AC. CMR

a) ∆BEM = ∆CFM

b) AE = AF

c) MA là tia phân giác của góc EMF

Bài 10: mang lại tam giác ABC cân nặng tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC ( H

*
BC )

a) chứng minh: DAHB = DAHC

b) trả sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ lâu năm AH

c) trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao để cho HM = HA. Chứng minh DABM cân

d) minh chứng BM // AC

Bài 11: cho tam giác ABC vuông trên A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của bố và KE. Chứng tỏ :

a) ΔABE = ΔKBE

b) EM = EC

c) AK // MC

d) call N là trung điểm của MC. Chứng minh 3 điểm B, E, N trực tiếp hàng

Bài 12: Cho ABC tất cả AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC trên H.

a)Chứng minh: ABC cân.

b) hội chứng minh, từ bỏ đó chứng minh AH là tia phân giác của góc A.

c) trường đoản cú H vẽ HM

*
AB và kẻ HN
*
AC . C/m: BHM =HCN

d) Tính độ lâu năm AH.

Xem thêm: Viết Về Ngôi Nhà Trong Tương Lai Bằng Tiếng Anh, Tả Ngôi Nhà Trong Tương Lai Của Em Bằng Tiếng Anh

e) từ bỏ B kẻ Bx

*
AB, tự C kẻ Cy
*
AC chúng cắt nhau tại O. Tam giác OBC là tam giác gì? bởi sao.