Đề cương cứng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng đúng theo lại toàn bộ kiến thức lý thuyết quan trọng, thuộc đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3, giúp các em khối hệ thống kiến thức để ôn thi học kì 1 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với những dạng bài tập cộng trừ các số tất cả 3 chữ số, bảng đơn vị chức năng đo độ dài, so sánh số to gấp mấy lần số bé, gấp một trong những lên các lần.... để giúp đỡ thầy cô thuận lợi giao đề ôn tập cho học viên của mình. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên gồm ....... Góc vuôngCó ......... Góc ko vuôngBài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:

IV. Search x; Y

Bài 1: tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tìm kiếm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền vết >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số to gấp mấy lần số bé

Bài 1: con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi bé chó nặng vội mấy lần con thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: bên Lan nuôi 6 con gà trống, số con kê mái nhiều hơn thế nữa số con kê trống là 24 con. Hỏi số kê mái gấp mấy lần số kê trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB dài 6dm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn nữa đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD lâu năm gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. đối chiếu số bé xíu bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn gồm 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo bị cắn 27 cây. Hỏi số km chanh bằng một trong những phần mấy số cây táo?

Bài 2: năm nay Lan 9 tuổi, bà mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi trong năm này tuổi Lan bằng một trong những phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một shop có toàn bộ 81kg đỗ xanh với đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kilogam đỗ xanh bằng 1 phần mấy số kilogam đỗ đen?

VIII. Tìm 1 trong số phần bằng nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đang đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn cần đọc từng nào trang nữa new xong?

Bài 2: bên trên cây bao gồm 56 trái táo, bạn ta sẽ hái

*
số táo. Hỏi trên cây còn từng nào quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường tất cả 96 bạn, trong số đó có

*
chúng ta là nam. Hỏi team múa hát của trường có bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng 78g. Bạn ta đã sử dụng hết

*
số xà chống đó. Hỏi trong hộp sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: 2 năm nữa ông 63 tuổi với lúc đó tuổi cháu bởi

*
tuổi ông. Hỏi hiện giờ cháu bao nhiêu tuổi?

IX. Gấp một vài lên các lần

Bài 1: Quãng mặt đường AB lâu năm 172m, quãng mặt đường BC lâu năm gấp 4 lần quãng mặt đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con kê nhà Lan tất cả 6 nhỏ gà trống, số kê mái vội vàng 4 lần số con gà trống. Hỏi công ty Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu bé gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong dịp Kế hoạch nhỏ, lớp 3A nhận được 87kg giấy vụn, lớp 3B chiếm được số giấy vụn gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp thu được từng nào ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một vài lần

Bài 1: bên trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm sút 2 lần. Hỏi đã hái từng nào quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một siêu thị có 45 bao gạo. Sau thời điểm bán, số bao gạo sót lại giảm đi 5 lần. Hỏi shop đã cung cấp bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau thời điểm bán 28kg gạo, tín đồ đó san số đông số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số trong những dạng toán khác

Bài 1: tất cả 3 thùng dầu, mỗi thùng cất 125 lít. Tín đồ ta lôi ra 185 lít dầu từ những thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: siêu thị có 78kg gạo, buổi sáng siêu thị bán được 15kg gạo. Số gạo còn sót lại được chia đông đảo vào 9 túi. Hỏi từng túi gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du ngoạn gồm 39 người hy vọng đi thăm quan và du lịch chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như vậy để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 tín đồ khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: bao gồm 62m vải, may từng bộ áo xống hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được không ít nhất từng nào bộ quần áo và còn quá mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội được 18 ngôi sao. Số ngôi sao 5 cánh em gấp bởi

*
số ngôi sao sáng chị gấp. Hỏi chị gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính giá trị biểu thức

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Thể Thơ Của Bài Thơ Nhàn Là Gì ? Bài Thơ Nhàn Được Sáng Tác Bằng Thể Thơ:

Đề thi tập học kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của một giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. Trăng tròn phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ tất cả 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: mẹ có một tờ vải lâu năm 48m. Chị em đã may áo cho cả nhà hết

*
số vải vóc đó. Hỏi người mẹ đã may từng nào mét vải?