Giải Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 SGK Toán 2 Chân trời sáng sủa tạo. Bài bác 1. Tính nhẩm. A) 8 + 3, ...

Bạn đang xem: Ôn tập về phép cộng và phép trừ lớp 2


Bài 1

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm.

a) 8 + 3 7 + 6 12 – 5 11 – 3

5 + 8 9 + 4 16 – 8 13 – 7

b) 40 + 50 70 – đôi mươi 90 – 50

10 + 70 60 – 30 80 + 20

Phương pháp giải:

Tính nhẩm những phép tính theo các cách tính đã có học.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 8 + 3 = 11 7 + 6 = 13 12 – 5 = 7 11 – 3 = 8

5 + 8 = 13 9 + 4 = 13 16 – 8 = 8 13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 90 70 – 20 = 50 90 – 50 = 40

60 – 30 = 30 80 + 20 = 100 10 + 70 = 80


Bài 2

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính.

80 + 18 54 + 27 30 + 70

30 – 13 32 – 15 100 – 50

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết những chữ số thẳng hàng thẳng cột cùng với nhau.

- Tính : cộng hoặc trừ các chữ chu kỳ lượt từ cần sang trái

Lời giải chi tiết:

(eginarray*20c + eginarray*20c80\18endarray\hline,,,98endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c54\27endarray\hline,,,,81endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c30\70endarray\hline,,100endarray)

(eginarray*20c - eginarray*20c30\13endarray\hline,,,,17endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c32\15endarray\hline,,,,17endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,50endarray\hline,,,,,,50endarray) 


Bài 3

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 2 tập 1)

Mỗi con vật che số nào?

*

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng cộng, bảng trừ nhằm viết những phép tính thỏa mãn nhu cầu đề bài, từ bỏ đó tìm được số cơ mà mỗi loài vật che.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

• 9 + 7 = 16, vì vậy chú bọ rùa red color che số 7.

• 14 – 6 = 8 , cho nên chú bọ rùa màu xanh lá cây đậy số 14.

• 80 – 60 = 20, vì vậy chú bọ rùa màu tím bít số 60.

• 40 + 10 = 50, vì vậy chú bọ rùa màu xanh lá cây da trời bịt số 40.


TT

Thử thách (trang 119 SGK Toán 2 tập 1)

Chọn bố số rồi viết các phép tính (theo mẫu).

*

Mẫu:

23 + 27 = 50 50 – 27 = 23

27 + 23 = 50 50 – 23 = 27

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của hai số rồi viết các phép cộng, phép trừ tựa như mẫu vẫn cho.

Lời giải bỏ ra tiết:

34 + 26 = 60 60 – 34 = 26

26 + 34 = 60 60 – 26 = 34

28 + 12 = 40 40 – 28 = 12

12 + 28 = 40 40 – 12 = 28


Bài 4

Bài 4 (trang 120 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

*

Phương pháp giải:

Ta thấy tổng của nhị số theo cột dọc bằng 50, do đó để tìm số còn thiếu ở hàng dưới ta lấy 50 trừ đi số tương ứng ở hàng mặt trên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

50 – 30 = trăng tròn 50 – 25 = 25

50 – 12 = 38 50 – 6 = 44 50 – 36 = 14.

Vậy ta có tác dụng như sau:

*


Bài 5

Bài 5 (trang 120 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Cho biết cha số cạnh nhau theo hàng ngang tuyệt cột dọc đều phải có tổng là 20.

*

Phương pháp giải:

Áp dụng điều kiện đề bài “ba số theo sản phẩm ngang tốt cột dọc đều sở hữu tổng là 15” để tìm các số còn thiếu.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta đánh số những cột như sau:

*

- tìm kiếm số đề xuất điền vào vệt ? sống cột (1):

Ta có: ? + 10 + 4 = 20, hay ? + 14 = 20, vì thế ? = 6.

- tìm số bắt buộc điền vào vết ? hàng dưới thuộc ở cột (3):

Ta có: 11 + 6 + ? = 20, tốt 17 + ? = 20, vì vậy ? = 3.

- tìm kiếm số phải điền vào vệt ? hàng trên cùng ở cột (4):

Ta có: 15 + 5 + ? = 20, hay đôi mươi + ? = 20, cho nên ? = 0.

- tìm số phải điền vào lốt ? ngơi nghỉ cột (5):

Ta có: 4 + ? + 10 = 20, hay 14 + ? = 20, vì vậy ? = 6.

Khi đó ta có:

*

- tra cứu số buộc phải điền vào lốt ? sản phẩm trên cùng ở cột (2):

Ta có: 6 + 8 + ? = 20, tốt 14 + ? = 20, vì thế ? = 6.

- search số đề nghị điền vào vệt ? ở cột (3):

Ta có: 15 + ? + 3 = 20, tuyệt 18 + ? = 20, cho nên vì thế ? = 2.

- search số phải điền vào lốt ? sống cột (4):

Ta có: 0 + ? + 4 = 20, hay 4 + ? = 20, vì vậy ? = 16.

Khi kia ta có:

*

- tìm kiếm số đề nghị điền vào vệt ? ở cột (2):

Ta có: 6 + ? + 11 = 20, giỏi 17 + ? = 20, cho nên vì thế ? = 3.

Vậy ta có tác dụng như sau:

*


Bài 6

*

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích để xác định số bé đom đóm bay ra phía bên ngoài và số nhỏ đom đóm còn sót lại trong bình, từ bỏ đó xong xuôi được nắm tắt.

- Để tìm kiếm số bé đom đóm ban đầu có vào bình ta mang số con đom đóm bay ra phía bên ngoài cộng với số bé đom đóm còn sót lại trong bình.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bay ra ngoài: 7 con

Trong bình: 5 con

Lúc đầu: ... Con?

Lời giải

Lúc đầu trong bình gồm số bé đom đóm là:

7 + 5 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con.


Bài 7

Bài 7 (trang 121 SGK Toán 2 tập 1)

Mỗi con vật cho lốt phép tính nào (+, – ) ?

*

Phương pháp giải:

Dựa vào kết quả của những phép tính để điền dấu phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 76 + trăng tròn = 96 b) 0 + 51 = 51

76 – trăng tròn = 56 83 – 83 = 0

42 - 0 = 42

c) 35 + 19 = 19 + 35


Bài 7

Vui học (trang 112 SGK Toán 2 tập 1)

Giúp các bạn Kiến tìm con đường về nhà.

*

Phương pháp giải:

Xác định các phép tính có nhớ, tự đó tìm kiếm được đường về nhà cho chính mình Kiến.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 8

Bài 8 (trang 122 SGK Toán 2 tập 1)

Viết phép tính search số con bọ rùa được đặt ra những câu hỏi ở mỗi hình mẫu vẽ sau.

*

Phương pháp giải:

a) Để tìm kiếm tổng số nhỏ bọ rùa ta làm phép tính cộng.

b, c) Để tìm kiếm số con bọ vào ô trống ta làm phép tính trừ, tức là lấy tổng trừ đi số bé bọ rùa vẫn biết.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 9

Bài 9 (trang 123 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

*

a) bạn nữ có nhiều hơn nữa bạn trai .?. Hạt đậu.

b) các bạn trai bao gồm ít hơn bạn nữ .?. Phân tử đậu.

Phương pháp giải:

- Quan gần kề hình vẽ để tìm số hạt đậu mỗi chúng ta có.

- triển khai phép trừ 12 – 8, tự đó tìm được số hạt đậu bạn nữ có nhiều hơn nữa bạn trai và số phân tử đậu bạn trai có ít hơn bạn gái.

Lời giải đưa ra tiết:

Quan liền kề ta thấy nữ giới có 12 hạt đậu, các bạn trai gồm 8 hạt đậu.

Ta có: 12 – 8 = 4.

Vậy:

a) nữ giới có nhiều hơn bạn trai 4 phân tử đậu.

b) bạn trai có ít hơn bạn gái 4 phân tử đậu.


bài bác 10

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 2 tập 1)

Bạn trai gồm 15 hạt đậu. Bạn nữ có ít hơn bạn trai 7 phân tử đậu. Hỏi bạn nữ có bao nhiêu hạt đậu?

*

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài bác để xác minh số phân tử đậu chúng ta trai tất cả và số hạt đậu nữ giới có thấp hơn bạn trai, từ đó kết thúc được cầm tắt.

- Để search số phân tử đậu bạn nữ có ta mang số phân tử đậu chúng ta trai bao gồm trừ đi số phân tử đậu bạn nữ có thấp hơn bạn trai.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Bạn trai: 15 phân tử đậu

Bạn gái có ít hơn bạn trai: 7 hạt đậu

Bạn gái: ... Phân tử đậu ?

Lời giải

Bạn gái gồm số phân tử đậu là:

15 – 7 = 8 ( hạt đậu)

Đáp số: 8 hạt đậu.


Bài 11

Bài 11 (trang 123 SGK Toán 2 tập 1)

Giải việc theo bắt tắt sau:

Bạn gái: 15 hạt đậu

Bạn trai nhiều hơn bạn gái: 5 phân tử đậu

Bạn trai: ... Hạt đậu ?

*

Phương pháp giải:

Để kiếm tìm số hạt đậu chúng ta trai bao gồm ta lấy số phân tử đậu bạn gái có cùng với số hạt đậu chúng ta trai có tương đối nhiều hơn chúng ta gái.

Lời giải chi tiết:

Bạn trai tất cả số hạt đậu là:

15 + 5 = đôi mươi ( hạt)

Đáp số: 20 hạt đậu.


Bài 12

Câu 12 (trang 124 SGK Toán 2 tập 1)

Quan tiếp giáp hình vẽ những con bọ rùa.

*

a) Số?

• Theo màu sắc sắc, số bọ rùa trên có .?. Loại.

• gồm .?. Nhỏ bọ rùa màu sắc đỏ.

bao gồm .?. Bé bọ rùa màu vàng.

có .?. Con bọ rùa color xanh.

có .?. Nhỏ bọ rùa màu sắc tím.

b) Đặt  vào bảng (mỗi  thể hiện tại một con).

*

• Bọ rùa màu gì những nhất? Bọ rùa màu gì không nhiều nhất?

• Bọ rùa màu đỏ nhiều rộng bọ rùa màu sắc vàng bao nhiêu con?

Phương pháp giải:

- Quan cạnh bên kĩ hình vẽ, đếm số bọ rùa mỗi color rồi điền vào chỗ chấm.

- đối chiếu để tìm kiếm bọ rùa có khá nhiều nhất, bọ rùa gồm ít nhất.

Xem thêm: Yếu Tố Kì Ảo Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Chuyện Người Con Gái Nam Xương

- Để tìm số bé bọ rùa màu đỏ nhiều hơn bọ rùa màu xoàn ta đem số nhỏ bọ rùa màu đỏ trừ đi số con bọ rùa màu vàng.