Bài học tập ngữ pháp cơ phiên bản tiếng anh hôm nay, orsini-gotha.com sẽ reviews với các bạn những đụng từ khuyết thiếu còn lại Ought lớn – Dare – Need – Used to. Chúc các bạn cũng có thể sử dụng thành thạo các động từ bỏ khuyết thiếu!

*


OUGHT TO là một rượu cồn từ khuyết thiếu chỉ tất cả thì hiện tại (simple present). Nó tức là “nên”, tương tự với “should“. Trong phần lớn các trường hợp OUGHT TO có thể được thay thế bằng “should”.

Bạn đang xem: Ought to là gì

eg:

They ought to lớn (should) pay the money. 

He ought to (should) be ashamed of himself.

OUGHT lớn cũng sử dụng để mô tả một sự gần đúng, rất rất có thể đúng (strong probability).

eg:

If Alice left trang chủ at 9:00, she ought to lớn be here any minute now.

OUGHT TO có thể dùng về sau với những từ khẳng định thời gian tương lai như “tomorrow, next Tuesday…”

eg: 

Our team ought lớn win the match tomorrow.

“OUGHT NOT to HAVE + past participle” mô tả một sự không tán thành về một hành vi đã làm trong vượt khứ.

eg:

You ought not to lớn have spent all that money on such a thing.


%CODE9%


DARE

DARE tức là “dám, cả gan” rất có thể được xem như một động từ khuyết lẫn rượu cồn từ thường. Khi là một trong động trường đoản cú khuyết thiếu, nó có rất đầy đủ đặc tính của một số loại động tự này.

eg:

Dare he go và speak lớn her? (động tự khuyết thiếu)

You daren’t climb that tree, dare you? (động trường đoản cú khuyết thiếu)

He doesn’t dare lớn answer my letter. (động trường đoản cú thường) 

She didn’t dare khổng lồ say a word, did she? (động từ bỏ thường)

Thành ngữ “I daresay” có nghĩa là “có thể, bao gồm lẽ” đồng nghĩa với những từ “perhaps, it is probable”. Thành ngữ này thường xuyên không cần sử dụng với chủ từ làm sao khác ngoài ngôi trang bị nhất.

eg:

He is not here yet, but I daresay he will come later.


NEED

Có hai hễ từ NEED: một rượu cồn từ thường và một hễ từ khuyết thiếu. Khi là cồn từ khuyết thiếu thốn NEED chỉ có hình thức Hiện tại với có tương đối đầy đủ đặc tính của một cồn từ khuyết thiếu. Nó tức là “cần phải”, tương tự như “have to”. Chính vì vậy nó cũng được coi là một nhiều loại phủ định của “must”.

eg:

Need he work so hard?

You needn’t go yet, need you?

Có một điều cần nhớ rằng động tự khuyết thiếu hụt NEED không cần sử dụng ở thể xác định. Nó chỉ được sử dụng ở thể bao phủ định với nghi vấn. Khi sử dụng ở thể xác định nó phải được dùng với một từ bỏ ngữ bao phủ định.

eg:

You needn’t see him, but I must.

I hardly need say how much I enjoyed the holiday.


USED TO

USED lớn là một bề ngoài động từ đặc biệt. Nó có thể được coi như một cồn từ thường hay như là một động từ khuyết thiếu thốn trong việc hình thành thể tủ định cùng thể nghi vấn.

eg:

You used lớn live in London, usedn’t you?

He usedn’t to lớn smoke as much as he does now. 

He didn’t use to lớn smoke as much as he does now. 

Did you use lớn climb the old tree in the garden? 

Ngày nay tín đồ ta có xu thế dùng “did” cùng “didn’t” để lập thể lấp định với thể nghi hoặc cho USED TO. Trong không ít trường hợp thể phủ định có thể được hình thành bằng phương pháp sử dụng “never”.

eg:

You never used to make that mistake.

 USED khổng lồ được dùng làm chỉ một hành động liên tục, kéo dài, lặp đi tái diễn trong vượt khứ mà nay không thể nữa.

eg:

People used lớn think that the earth was flat.

Với thì thừa khứ solo người ta chỉ biết hành động đã xảy ra. Cùng với USED TO tín đồ ta thấy được tính chất kéo dãn dài của hành vi ấy.

Xem thêm: Người Mệnh Thủy Hợp Hướng Nào Để Làm Nhà? Hướng Nhà Cho Người Mệnh Thủy

eg:

He was my classmate. (không rõ trong thời hạn bao lâu) 

He used to lớn be my classmate. (trong một thời gian khá lâu) 

Phân biệt USED TO với một số hình thức khác

1. USED khổng lồ + infinitive: hành động liên tục trong thừa khứ 

2. (be) USED to + V.ing: quen thuộc với một việc gì 

3. (get) USED lớn + V.ing: làm quen với một bài toán gì. 

eg:

He used lớn work six days a week. (Now he doesn’t) 

It took my brother two weeks lớn get used khổng lồ working at night. Now he’s used lớn it.