Say, tell, talk, speak đều mang tức là “nói” và cùng là đụng từ trong tiếng Anh. Làm gắng nào để sáng tỏ say tell talk speak một cách dễ dàng, dễ nhớ nhất? Hãy cùng Step Up tìm hiểu các tự này cùng những bài tập vận dụng để bạn hiểu điểm khác biệt giữa say tell talk speak nhé.

Bạn đang xem: Phân biệt say tell speak talk


1. Phương pháp sử dụng, phân minh say tell talk speak giờ đồng hồ Anh

Để khác nhau say tell talk speak, trước tiên bọn họ phải tò mò điểm khác nhau giữa những từ này cũng giống như cách thực hiện của chúng. 

Say

Động tự “Say” /seɪ/ (có dạng thừa khứ cùng quá khứ phân tự là said) gồm nghĩa phổ cập nhất là “nói ra”, “nói rằng”. Khi mong muốn đưa ra lời nói đúng mực của ai kia hoặc nhấn mạnh vấn đề nội dung được nói ra, người ta hay được sử dụng “say”. 

Không hệt như “tell”, “say” không lúc nào đứng trước tân ngữ chỉ người. Bạn đề nghị thêm giới trường đoản cú “to” vào sau “say” khi mong mỏi đề cập cho tới một tân ngữ sau đó.


1000 Khoá phát âm IPA trên phầm mềm Hack não Pro – cầm chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng đặc biệt nhất trong giờ Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đang tự tin mở miệng to phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.
NHẬN NGAY

Ví dụ: 

Annie told Susie something in Spanish.

(Annie đề cập với Susie chuyện gì đấy bằng giờ Tây Ban Nha.)

Susie didn’t understand what Annie wanted to lớn say khổng lồ her in Spanish.

(Susie đã thiếu hiểu biết nhiều những gì Annie nói cùng với cô ấy bởi tiếng Tây Ban Nha)

Bộ phận theo sau của “say” thường là mệnh đề trực tiếp hoặc mệnh đề loại gián tiếp, tường thuật lại mọi gì ai này đã nói.

Ví dụ: 

He said: “No, I will not come with you”.

(Anh ấy nói: “Không, tôi sẽ không còn đi với bạn”)

He said no and that he would not come with me.

Xem thêm: Diễn Viên Quỳnh Anh - Quỳnh Anh Làm Mẹ Đơn Thân: Tôi Phải Đi Bưng Bê

(Anh ấy khước từ và nói sẽ không còn đi cùng với mình.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các cấu tạo với “speak” để biệt lập say tell talk speak

3. Bài tập phân biệt say tell talk speak trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Điền từ phù hợp vào khu vực trống

Can you stop ____ khổng lồ yourself please? Honey, could you ____ me where the salt jar is? Jack _____ 5 languages at the age of 20. When we were asked about the problem, I ____ yes but she ____ no. Look at the twins, they are so alike, no one can _____ the difference! Mommy, my sister seems mad, she won’t _____ to me. Dad ____ me a story, but I forgot what it was about.

 

Đáp án:

talking tell speaks said/said tell talk told

Bài 2: tìm kiếm lỗi sai với sửa

Anne spoke over an audience of 3,000 at the meeting. “Is July there, please?” “Telling.” Are you saying me that I can’t come in? The manager is telling with the customers. She will not talked khổng lồ me no matter what I do. Hello? If somebody’s here please tell up! Stop talk, you’re annoying everybody!

 

Đáp án:

over -> with  telling -> speaking saying -> telling telling -> speaking/talking talked -> talk tell -> speak  talk -> talking