Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây nhận được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Vận tốc trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây là


+)$n_H_2O_2$ phản bội ứng = $2n_O_2$

+) Lượng H2O2 phản bội ứng này chính là lượng H2O2 đổi khác trong 60 giây

+) Áp dụng CT: $overline v = ,,fracDelta CDelta t$


$n_O_2 = ,,frac0,033622,4,, = ,,0,0015,,mol$

2H2O2 $xrightarrowMnO_2$ 2H2O + O2

+) Theo phương trình phản bội ứng : $n_H_2O_2$phản ứng = $2n_O_2 = ,,2.0,0015,, = ,,0,003,,mol$

+) Lượng H2O2 bội phản ứng này đó là lượng H2O2 thay đổi trong 60 giây

hay ∆C = $frac0,0030,1,, = ,,0,03,,mol/L$

+) $overline v = ,,fracDelta CDelta t$ đề xuất $overline v ,, = ,,frac0,0360,, = ,,5.10^ - 4,,mol/left( L.s ight)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Kẽm ở dạng bột khi chức năng với hỗn hợp HCl 1M làm việc thì tốc độ phản ứng xẩy ra nhanh rộng so với kẽm làm việc dạng hạt. Yếu đuối tố tác động đến vận tốc phản ứng trên:


Yếu tố nào tiếp sau đây không ảnh hưởng đến vận tốc của bội nghịch ứng sau:

CaCO3 (r) + 2HCl(dd) → CaCl2 + H2O + CO2 ↑


Cho phản ứng hóa học sau: 2H2O2 (l) $xrightarrowMnO_2$2H2O(l) + O2 (k).

Bạn đang xem: Phản ứng giữa h2o2 với mno2

yếu tố nào sau đây không tác động đến vận tốc của phản nghịch ứng trên?


Cho phản nghịch ứng: 2NO + O2 → 2NO2 xẩy ra trong bình kín. Biết ánh sáng của hệ ko đổi. Vận tốc của phản ứng tăng tốt giảm từng nào lần khi áp suất của NO tăng 3 lần ?


Cho hóa học xúc tác MnO2 vào 100 ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây nhận được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản nghịch ứng (tính theo H2O2) vào 60 giây là


Cho phản ứng: 2SO2 + O2 $overset leftrightarrows $2SO3. Biết thể tích bình bội nghịch ứng ko đổi. Vận tốc phản ứng tăng thêm 4 lần khi


Phản ứng trong bình bí mật giữa những phân tử khí xảy ra theo phương trình:

A2 + 2B → 2AB

Tốc độ của bội phản ứng biến hóa như gắng nào khi áp suất của A2 tăng lên 6 lần?


Cho phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng: X + 2Y → Z + T.

Ở thời khắc ban đầu, độ đậm đặc của chất X là 0,01 mol/L. Sau trăng tròn giây, nồng độ của hóa học X là 0,008 mol/L. Vận tốc trung bình của phản bội ứng tính theo chất X trong khoảng thời hạn trênlà


Khi sức nóng độ tạo thêm 50oC thì vận tốc phản ứng hóa học tạo thêm 1024 lần. Giá bán trị hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng bên trên là


Tốc độ của phản bội ứng: H2 + I2 $oversetleftrightarrows$ 2HI tăng lên bao nhiêu lần khi tăng ánh sáng của phản nghịch ứng tăng từ bỏ $20^oC$ lên $170^oC$? biết rằng khi tăng nhiệt độ thêm $25^oC$ thì vận tốc phản ứng tạo thêm 3 lần.


Khi sức nóng độ tạo thêm 10oC, tốc độ phản ứng hóa học tăng lên 2 lần. Vận tốc phản ứng kia sẽ tạo thêm bao nhiêu lần khi nâng nhiệt độ từ $25^oC$ lên $75^oC$?


Khi sức nóng độ tăng lên $10^oC$ tốc độ phản ứng hóa học tăng thêm 3 lần. Để vận tốc phản ứng kia (đang thực hiện ở 300C) tăng thêm 81 lần thì cần thực hiện ở nhiệt độ nào?


Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây mật độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của bội phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol(lít.s)-1. Cực hiếm của a là:


Một phản bội ứng đơn giản và dễ dàng xảy ra vào bình kín: 2NO (k) + O2 (k) ( ightleftarrows ) 2NO2 (k). Không thay đổi nhiệt độ, nén tất cả hổn hợp phản ứng xuống còn 1/3 thể tích. Tóm lại nào sau đây không đúng ?


Cho 5 gam kẽm viên vào ly đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M ở ánh nắng mặt trời thường (25oC). Trường đúng theo nào tốc độ phản ứng không đổi ?


Hai nhóm học viên làm thí nghiệm phân tích tốc độ phản nghịch ứng kẽm với hỗn hợp axit clohiđric:

• Nhóm trang bị nhất: cân nặng 1 gam kẽm miếng với thả vào cốc đựng 200 ml hỗn hợp axit HCl 2M

• Nhóm thứ hai: cân 1 gam kẽm bột và thả vào cốc đựng 300 ml hỗn hợp axit HCl 2M

Kết quả cho biết bọt khí bay ra ở thí nghiệm của nhóm thứ hai to gan lớn mật hơn là do:


Có hai cốc đựng dung dịch Na2SO3, trong đó cốc A có nồng độ to hơn cốc B. Thêm cấp tốc cùng một lượng hỗn hợp H2SO4 cùng mật độ vào nhị cốc. Hiện tượng lạ quan gần kề được trong thử nghiệm trên là


Người ta sử dụng các biện pháp sau để tăng vận tốc phản ứng:

(1) cần sử dụng khí nén, lạnh thổi vào lò cao nhằm đốt cháy than cốc (trong cung cấp gang).

(2) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để cung cấp vôi sống.

(3) Nghiền nguyên vật liệu trước khi nung để thêm vào clanhke.

(4) đến bột sắt làm xúc tác trong quá trình sản xuất NH3 từ N2 và H2.

Trong những biện pháp trên, tất cả bao nhiêu biện pháp đúng?


Người ta đã sử dụng nhiệt độ của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi, biện pháp kỹ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi?


Thực nghiệm cho biết tốc độ phản bội ứng A2 + B2 → 2AB được xem theo biểu thức: v = k..

Xem thêm: Tìm Giới Hạn Của Hàm Số Giải Tích 1, Một Số Phương Pháp Tính Giới Hạn (Lim)

.

Trong những điều xác định dưới đây, khẳng định nào tương xứng với biểu thức trên?


Chất xúc tác trong phản ứng hóa học có tính năng làm tăng tốc độ phản ứng, sau thời điểm phản ứng sau hóa học xúc tác sẽ:


Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu mã 1 dạng bột mịn, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu mã 3 dạng khối vào tía cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở đk thường). Thời gian để đá vôi tan không còn trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So sánh nào dưới đây đúng?


Người ta nghiền nguyên liệu trước khi gửi vào lò nung để thêm vào clanhke (trong quá trình sản xuất xi măng) là đã tiếp tục tăng yếu tố nào dưới đây để tăng vận tốc của phản bội ứng?


Cho làm phản ứng hóa học sau: 

(4NH_3 ext (k) + 3O_2 ext (k)undersetv_noversetv_tlongleftrightarrow2N_2 ext (k) + 6H_2O_left( h ight),Delta H
Đồ thị sau đây biểu diễn sự nhờ vào của vận tốc phản ứng vào nồng độ chất phản ứng.