Phản ứng 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O là phản bội ứng thoái hóa khử vì bao gồm sự biến hóa số oxi hóa của N với S
Bạn đang xem: Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 công dụng với oxi ở ánh sáng cao tất cả xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong làm phản ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho ba phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản nghịch ứng lão hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các tóm lại sau, tóm lại nào là đúng?


Cho những chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Toàn bô phân tử với ion trong hàng vừa tất cả tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử là


Cho sơ vật dụng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số của phân tử các chất là giải pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò là chất oxi hoá và môi trường xung quanh trong phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong bội nghịch ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho bội phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số thăng bằng tối giản của H2SO4 là


Cho những phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch tác dụng được với chất nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử:


Cho bội nghịch ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là đều số nguyên về tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của các chất phản ứng thứu tự là:


Cho sơ thứ phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối của phản bội ứng là


Cho phương trình hóa học của phản nghịch ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào sau đây về phản bội ứng bên trên là đúng?


Cho sơ thứ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Ảnh Nam Sinh Đẹp Trai Đẹp Việt Nam, Ảnh Trai Đẹp Việt Nam

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.