Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Bạn đang xem: Pháp luật được hiểu là hệ thống các


Khái niệm pháp luật là khái niệm quan trọng và cần được ghi nhớ. Đặc biệt việc sử dụng từ ngữ quy định về pháp luật cần chính xác và phù hợp. Pháp luật giữ vị trí hết sức quan trọng đối với nhà nước, công dân.

Câu hỏi:

Pháp luật được hiểu là hệ thống các

A. Quy tắc sử dụng chung

B. Quy tắc xử sự chung

C. Quy tắc ứng xử riêng

D. quy định riêng.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi pháp luật được hiểu là hệ thống các là đáp án B. pháp luật được hiểu là hệ thống các quy tắc xử sự chung.

*

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Từ định nghĩa về pháp luật cho thấy pháp luật được xác định là hệ thống các quy tắc xử sự chung, bao gồm các quy phạm mang tính pháp luật và tính đạo đức và hệ thống các quy tắc xử sự chung ấy được áp dụng trên phạm vi cả nước, đối với mọi chủ thể trong xã hội. Do đó mọi người trong xã hội cần tuân theo các quy định của pháp luật đã được ban hành. Mọi chủ thể không phân biệt già trẻ gái trai, giới tính độ tuổi, màu da, học vấn, công việc hay bất kì một tiêu chí nào đều cần tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật. Xuất phát từ vị trí, vai trò của nhà nước trong xã hội (tổ chức đại diện chính thức cho toàn xã hội), nên pháp luật là bắt buộc đối với tất cả mọi người và mọi người đều cần nghiêm túc chấp hành đối với việc thực hiện pháp luật

Không chỉ vậy, pháp luật chính là khuôn mẫu chung cho nhiều người cùng thực hiện và cần phải tuân theo; khuôn mẫu của pháp luật sẽ được áp dụng nhiều lần trong phạm vi không gian và thời gian rộng lớn khắp mọi miền Tổ quốc.

=> Do đó đáp án đúng và chính xác cho câu hỏi “pháp luật được hiểu là hệ thống các” là đáp án B. pháp luật được hiểu là hệ thống các quy tắc xử sự chung.

Xem thêm: Loại Cây Bình An Hợp Mệnh Gì ? Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Bình An Có Ý Nghĩa Gì

Các phương án khác do cách dùng từ ngữ chưa đúng, chưa chính xác hoàn toàn nên không phải là đáp án của câu hỏi. Pháp luật không phải giống sự vật và có quy tắc sử dụng chung hay có quy định riêng hoặc quy tắc ứng xử riêng. Các từ ngữ trên đều không phù hợp với khái niệm quy định về pháp luật do đó không phải là đáp án đúng.