A- sai : Nếu không thể lực nào tính năng vào vật đang hoạt động thì đồ tiếp tục hoạt động thẳng đều.

Bạn đang xem: Phát biểu sai về định luật 2 newton

C- không nên vì: Vật hoạt động theo vị trí hướng của hợp lực chức năng vào nó.

D- sai vì: phạm luật định cách thức I Niutơn vì: khi không tồn tại lực công dụng thì trang bị đứng yên vẫn đứng yên, đồ vật đang vận động vẫn tiếp tục hoạt động thẳng đều.

Xem thêm: So Sánh Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Tranh Cục Bộ Lop 9

=> B- Đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai xe A (mA) cùng B (mB) đang vận động với cùng một vận tốc thì tắt sản phẩm công nghệ và thuộc chịu công dụng của một lực hãm F như nhau. Sau khoản thời gian bị hãm, xe A còn đi thêm được một quãng sA, xe B đi thêm một quãng là sB A. Điều làm sao sau đấy là đúng khi so sánh trọng lượng của nhì xe?


Một vật chuyển động thẳng tất cả đồ thị tốc độ được màn trình diễn trên hình vẽ. Vào khoảng thời hạn nào các lực tác dụng vào vật cân đối nhau?

*
*


Nếu một đồ đang chuyển động có tốc độ mà độ lớn hợp lực tính năng lên vật tăng lên nhưng không thay đổi hướng thì vận tốc của thứ sẽ: