Trả lời câu hỏi 1 bài bác 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính cộng

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Phép trừ các phần thức đại số

Trả lời câu hỏi 2 bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Tra cứu phân thức đối của

Xem giải mã


bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài xích 28 trang 49 SGK Toán 8 tập 1. Theo quy tắc thay đổi dấu

Xem giải mã


bài xích 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm cho tính trừ các phân thức sau:

Xem lời giải


bài xích 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài bác 31 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng từng hiệu tiếp sau đây bằng một phân thức tất cả tử bởi 1:

Xem giải thuật


bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài xích 32 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Xem lời giải


bài xích 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Dùng quy tắc biến hóa dấu rồi thực hiện các phép tính:

Xem giải thuật


bài xích 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Tiến hành các phép tính:

Xem giải mã


bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo planer là

Xem giải thuật


bài bác 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Đố em kiếm được một phân thức nhưng khi lấy phân thức đã đến trừ đi phân thức buộc phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức vẫn cho

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài bác 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Các Công Thức Tính Độ Dài Cạnh Hình Vuông Khi Biết Chu Vi Hình Vuông Là 96 Cm

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.