*
Mục lục bài viết

Toàn bộ nội dung review cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 (Ảnh minh họa)

1. Nội dung đánh giá cán bộ

Theo Điều 28 cơ chế cán bộ, công chức 2008 luật pháp nội dung reviews cán cỗ bao gồm:

Chấp hành mặt đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng và pháp luật ở trong nhà nước;

Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong với lề lối làm cho việc;

Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức tiến hành nhiệm vụ;

Tinh thần trọng trách trong công tác;

Kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá cán bộ, công chức năm 2020

2. Nội dung nhận xét công chức

Theo khoản 11 Điều 1 qui định Cán bộ, công chức sửa thay đổi 2019 sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 56 cách thức Cán bộ, công chức khí cụ nội dung nhận xét công chức cụ thể như sau:

* Đối cùng với công chức không giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lí lý:

Chấp hành mặt đường lối, công ty trương, chế độ của Đảng với pháp luật của nhà nước, công cụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm cho việc;

Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lý lẽ của pháp luật, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến trình và quality thực hiện tại nhiệm vụ. Việc đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phải thêm với vị trí vấn đề làm, thể hiện thông qua công việc, thành phầm cụ thể;

Tinh thần nhiệm vụ và kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những địa chỉ tiếp xúc thẳng hoặc trực tiếp giải quyết quá trình của người dân cùng doanh nghiệp.

* Đối cùng với công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý:

Các nội dung giống như công chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý;

Kế hoạch thao tác làm việc và kết quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, cai quản lý; vấn đề đánh giá tác dụng thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải thêm với công dụng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại quality của cá thể không cao hơn mức xếp loại quality của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

Tiến độ, quality các quá trình được giao;

Năng lực lãnh đạo, quản lí lý;

Năng lực tập hợp, đoàn kết.

3. Nội dung đánh giá viên chức

Tại khoản 5 Điều 2 chính sách Cán bộ, công chức và chính sách Viên chức sửa thay đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 41 phương pháp viên chức 2010 biện pháp nội dung nhận xét viên chức ví dụ như sau:

* Đối cùng với viên chức ko có công dụng quản lý:

Chấp hành con đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng cùng pháp luật của phòng nước, hình thức của cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;

Kết quả tình hiện các bước hoặc trọng trách theo thích hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đặt ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, quality thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá tác dụng thực hiện nhiệm vụ phải lắp với vị trí câu hỏi làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

Việc triển khai quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp cùng việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức;

Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

* Đối với viên chức quản lí lý:

Các nội dung đánh giá tương từ viên chức không có tác dụng quản lý;

Năng lực cai quản lý, điều hành và quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ;

Kế hoạch thao tác theo năm, quý, tháng với kết quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lí lý;

Việc tấn công giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá thể phải gắn với tác dụng thực hiện trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn nữa mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếp phụ trách.

Lưu ý: Tiêu chí chung đánh giá unique cán bộ, công chức, viên chức được chế độ tại Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức ví dụ như sau:

Tiêu chí

Nội dung chi tiết của tiêu chí

Chính trị tứ tưởng

- Chấp hành chủ trương, đường lối, lý lẽ của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ vẻ ngoài của Đảng, duy nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, trường đoản cú phê bình và phê bình;

- tất cả quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng vàng; bền chí lập trường; không dao động trước phần đa khó khăn, thách thức;

- Đặt tác dụng của Đảng, giang sơn - dân tộc, nhân dân, bè cánh lên trên ích lợi cá nhân;

- bao gồm ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bạn dạng của Đảng.

Đạo đức, lối sống

- không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa ngõ quyền; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, trường đoản cú diễn biến, tự đưa hóa;

- gồm lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

- Có tinh thần đoàn kết, kiến thiết cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong sạch, vững vàng mạnh;

- ko để fan thân, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Tác phong, lề lối làm việc

- Có trọng trách với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoạt bát trong tiến hành nhiệm vụ;

- phương thức làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có tinh thần trách nhiệm và phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- tất cả thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của văn hóa truyền thống công vụ.

Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

- Chấp hành sự phân công của tổ chức;

- triển khai các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nơi công tác;

- triển khai việc kê khai và công khai tài sản, các khoản thu nhập theo quy định;

- báo cáo đầy đủ, trung thực, báo tin chính xác, khách quan về hầu hết nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, trọng trách được giao và buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng với cấp trên lúc được yêu thương cầu.

Kết quả thực hiện chức trách, trọng trách được giao

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản ngại lý

- cửa hàng triệt, thể chế hóa và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước trên cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

- gia hạn kỷ luật, kỷ cưng cửng trong cơ quan, tổ chức, đối chọi vị; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phi pháp luật buộc phải xử lý, chứng trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, cáo giác theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải tân hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

- kiến tạo chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao cai quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm cụ thể.

Xem thêm: Lập Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân Sốt Xuất Huyết Dengue, Bảng Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân Sốt Xuất Huyết

* Đối cùng với công chức, viên chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, cai quản lý

- hiệu quả thực hiện trách nhiệm theo cơ chế của pháp luật, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, unique thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc thẳng hoặc thẳng giải quyết các bước của tín đồ dân và doanh nghiệp.