Khi học tập ngoại ngữ, bài toán phát âm là khôn xiết quan trọng. Với phát âm thế nào cho chuẩn lại càng đặc trưng hơn. Mỗi ngữ điệu lại bao gồm quy tắc phạt âm riêng, để rất có thể đọc đúng, nói chuẩn, bạn phải ghi nhớ và luyên tập theo những nguyên tắc vạc âm của ngôn từ đó. Phân phát âm giờ đồng hồ Hàn như người bạn dạng xứ không khó nếu khách hàng nắm được cùng thực hành chuẩn chỉnh 9 nguyên tắc phạt âm giờ đồng hồ Hàn thông dụng nhất nhưng mà trung trung ương du học nước hàn orsini-gotha.com sẽ hướng dẫn chúng ta dưới đây.Chỉ bắt buộc hiểu và vận dụng 9 qui định phát âm này, tiếng Hàn của các bạn sẽ trở nên thoải mái và tự nhiên hơn, trau chuốt hơn cùng giống với người bạn dạng xứ. Điều này hỗ trợ bạn trong tiếp xúc với fan Hàn cũng như việc nghe cũng trở nên trở nên tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Phụ âm trong tiếng hàn

*

CÁCH PHÁT ÂM PHỤ ÂM CUỐI (PATCHIM)

Đây là một trong những phần rất đặc biệt quan trọng mà đa số người khi mới bắt đầu học thường bỏ qua. Trong giờ Hàn có khá nhiều phụ âm cuối (hay có cách gọi khác là patchim - 받침), mặc dù chỉ có 7 phương pháp để đọc hồ hết phụ âm cuối đó.Ví dụ:- 학 <학> đọc là hak- 핰 <학> cũng hiểu là hak

*

NGUYÊN TẮC 1: NỐI ÂM (연음화)

1. Trường đoản cú phía trước hoàn thành bằng phụ âm (patchim), trường đoản cú phía sau ban đầu bằng nguyên âm thì vẫn đọc nối phụ âm của từ phía đằng trước vào nguyên âm của từ bỏ phía sau

Ví dụ :

+ 발음<바름> /ba-reum/ + 책을<채글> /chae- geul/

+ 이름이<이르미> /i-reu-mi/ + 봄이<보미> /bo-mi/

2. Từ phía trước dứt bằng phụ âm đôi, từ phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì vẫn đọc nối phụ âm thứ hai của từ vùng phía đằng trước vào nguyên âm của từ bỏ phía sau.

Ví dụ :

+ 읽은<일근> /il-geun/ + 없어<업서> /eop-seo/

+ 삶이<살미> /sal-mi/ + 앉으<안즈> /an-jeu/

 

NGUYÊN TẮC 2: TRỌNG ÂM HOÁ (경음화)

1. ㄱ,ㄷ,ㅂ+ ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ,ㅈ> ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

- từ phía trước chấm dứt bằng những phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ, từ thiết bị 2 bước đầu bằng những phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ,ㅈ thì những phụ âm này vẫn bị biến hóa thành ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ.

Ví dụ :

+ 식당<식땅> /shik- ttang/ + 듣고<듣꼬> /deut- kko/

+ 꽃집<꼳찝> /kkot-jjip/ + 밥솥<밥쏟> /bap-ssot/

 

2. ㄹ+ ㄱ > ㄲ

- trường đoản cú phía trước dứt bằng những phụ âm ㄹ, từ trang bị 2 ban đầu bằng phụ âm ㄱ thì phụ âm ㄱ đã bị biến đổi thành ㄲ.

Xem thêm: Nghi Luan Công Cha Như Núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra

Ví dụ :

+ 갈곳<갈꼳> /gal-kkot/ + 할게<할께> /hal-kke/

+ 살거예요<살꺼예요> /sal-kkeo-ye-yo/

 

3. ㄴ,ㅁ+ ㄱ, ㄷ,ㅈ > ㄲ,ㄸ,ㅉ

- trường đoản cú phía trước hoàn thành bằng những phụ âm ㄴ,ㅁtừ máy 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅈ thì các phụ âm này đã bị đổi khác thành ㄲ,ㄸ,ㅉ

Ví dụ :

+ 참고<참꼬> /cham-kko/ + 신다<신따> /sin-tta/

+ 산적<산쩍> /san-jjeok/ + 찜닭<찜딹> /jjim-ttak/

 

4. ㄹ+ ㄷ,ㅅ,ㅈ> ㅉ,ㅆ,ㅉ

- từ phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㄹ,từ lắp thêm 2 ban đầu bằng những phụ âm ㄷ,ㅅ,ㅈthìㅈcác phụ âm này đã bị thay đổi thành ㄸ,ㅆ,ㅉ

Ví dụ :

+ 실시<실씨> /sil-ssi/ + 갈증<갈쯩> /gal-jjeung/

NGUYÊN TẮC 3: BIẾN ÂM (비음비화)

1. ㅂ+ ㅁ,ㄴ> ㅁ+ ㅁ,ㄴ

- trường đoản cú phía trước dứt bằng phụ âm ㅂ, từ thiết bị 2 bắt đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㅂ sẽ bị biến biến thành ㅁ

Ví dụ :

+ 업무<엄무> /eom-mu/ + 십만<심만> /sim-man/

+ 집년<짐년> /jim-nyeon/ + 밥내<밤내> /bam-nae/

 

 2. ㄷ+ ㅁ,ㄴ> ㄴ+ ㅁ,ㄴ

- từ phía trước dứt bằng phụ âm ㄷ, từ máy 2 ban đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㄷ đang bị thay đổi thành ㄴ

Ví dụ :

+ 걷는<건는> /geon-neun/ + 콧물<콘물> /khon-mul/

+ 빛나다<빈나다> /bin-na-da/

 

3. ㄱ+ ㅁ,ㄴ> ㅇ+ ㅁ,ㄴ

- từ phía trước dứt bằng phụ âm ㄱ, từ đồ vật 2 bước đầu bằng các phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㄱ vẫn bị biến đổi thành ㅇ

Ví dụ :

+ 학년<항년> /hang-nyeon/ + 작년<심만> /jang-nyeon/

+ 한국말<한궁말> /han-gung-mal/ + 백만<뱅만> /baeng-man/

4. ㅁ,ㅇ+ ㄹ> ㅁ,ㅇ+ ㄴ

- từ bỏ phía trước ngừng bằng phụ âm ㅁ,ㅇ, từ sản phẩm 2 bắt đầu bằng phụ âm ㄹthì phụ âm ㄹ vẫn bị biến đổi thành ㄴ

Ví dụ :

+ 음료수<음뇨수> /eum-nyo-su/

+ 방류<방뉴> /bang-nyu/ + 심리<심니> /sim-ni

5. ㅂ+ ㄹ> ㅁ+ ㄴ

- từ phía trước dứt bằng phụ âm ㅂ, từ lắp thêm 2 bước đầu bằng phụ âm ㄹ thì phụ âm ㅂ vẫn bị biến đổi thành ㅁ, và phụ âm ㄹ đang bị đổi khác thành ㄴ

Ví dụ :

+ 납량<남냥> /nam-nyang/

+ 컵라면<컴나면> /khyeom-na-myeon/ 

 

6. ㄱ+ ㄹ> ㅇ+ ㄴ

- tự phía trước xong bằng phụ âm ㄱ, từ trang bị 2 bắt đầu bằng những phụ âm ㄹ thì phụ âm ㄱ vẫn bị đổi khác thành ㅇ, và phụ âm ㄹ sẽ bị chuyển đổi thành ㄴ

Ví dụ :

+ 대학로<대항노> /dae-hang-no/

+ 곡류<공뉴> /gong-nyu/

 

 

NGUYÊN TẮC 4: NHŨ ÂM HOÁ (유음비화)

1. ㄹ+ ㄴ> ㄹ+ ㄹ

- trường đoản cú phía trước chấm dứt bằng phụ âm ㄹ, từ sản phẩm công nghệ 2 ban đầu bằng phụ âm ㄴ thì phụ âm ㄴ vẫn bị đổi khác thành ㄹ

Ví dụ :

+ 일년<일련> /il-lyeon/ + 설날<설랄> /seol-lal/

+ 스물네<스물레> /seu-mul-le/ 

 

2. ㄴ+ ㄹ> ㄹ+ ㄹ

- tự phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㄴ, từ vật dụng 2 bước đầu bằng phụ âm ㄹ thì phụ âm ㄴ sẽ bị biến hóa thành ㄹ.

Ví dụ :

+ 연락<열락> /yeol-lak/ + 민력<밀력> /mil-lyeok/

+ 진리<질리> /jil-li/

 

NGUYÊN TC 5: VÒM ÂM HOÁ (구개음화)

ㄷ,ㅌ+ 이> 지,치

- tự phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㄷ,ㅌ, từ thứ hai là 이thì 이sẽ gọi thành 지,치

Ví dụ :

+ 같이<가치> /ga-chi/

+ 해돋이<해도지> /hae-do-ji/

 

NGUYÊN TẮC 6: GIẢN LƯỢC ㅎ (‘ㅎ‘탈락)

+ nguyên âm > ㅎ trở thành âm câm

- trường đoản cú phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㅎ, từ phía sau bắt đầu bằng nguyên âm thì ㅎ đổi mới âm câm

Ví dụ :

+ 좋아요<조아요> /jo-a-yo/

+ 놓아요<노아요> /no-a-yo/

NGUYÊN TẮC 7: BẬT HƠI HOÁ (격음화)

1. ,+ > ,

- tự phía trước xong xuôi bằng phụ âm ㄱ,ㄷ từ thứ 2 ban đầu bằng phụ âm ㅎ thì phụ âm ㅎ đọc thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ :

+ 축하하다<추카하다> /chu-kha-ha-da/

+ 못해요<모태요> /mot-thae-yo/

 

2. ㅎ+ ㄱ,ㄷ > ㅋ,ㅌ

- trường đoản cú phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㅎ từ sản phẩm 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㄱ,ㄷ thì phụ âm ㅎ đọc thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ :

+ 까맣다<까마타> /kka-ma- tha/

 

NGUYÊN TẮC 8: CÁCH ĐỌC

1. 의 đọc là

- lúc 의đứng ở vị trí đầu câu đọc là 이 

Ví dụ : + 의사<의사> /eui-sa/ + 의자<의자> /eui-ja/

 

2. 의 đọc là 이

- lúc 의đứng tại vị trí thứ 2 trở đi hiểu là 이

Ví dụ : + 주의<주이> /ju-i/ + 동의<동이> /dong-i/

 

3. 의 đọc là 에

- khi 의khi mang ý nghĩa là “của” cài đặt đọc là 에

Ví dụ : + 아빠의안경<아빠에안경> /appa-e-an-kyeong/

 

✌️ bài viết được biên soạn bởi : Du học nước hàn orsini-gotha.com