Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(HClO ightarrow H^++ClO^-)

(KNO_3 ightarrow K^++NO_3^-)

(left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4^++SO_4^2-)

(NaHCO_3 ightarrow Na^++HCO^-_3left(HCO_3^-leftrightarrow H^++CO_3^2- ight))

(Na_3PO_4 ightarrow3Na^++PO_4^3-)


*

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: c. Ba(NO3)2; K2CO3; KClO3 ; K2S; MgSO4, Na3PO4; BaCl2; Fe2(SO4)3; NaHS; (NH4)2SO4; KHCO3; (CH3COO)2Ba


*

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân các loại chất năng lượng điện li mạnh,yếub)Viết phương trình năng lượng điện li của các chất

viết phương trình năng lượng điện ly của những chất sau :

a) những chất điện ly to gan lớn mật : Ba(NO3)2 0,10M , HNO3 0,020M , KOH 0,010M . Tính nồng độ mol của từng ion vào các dung dịch bên trên .Bạn đã xem: Na3po4 là hóa học điện li bạo dạn hay yếu

b) các chất năng lượng điện ly yếu đuối : HClO , HNO2 

Bài 1.

Bạn đang xem: Phương trình điện li của na3po4

Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường đúng theo sau :

NH

*

, NO
, HClO , CH3COO- , S2- , H2CO3 .

Bài 2. Viết công thức của các chất nhưng khi năng lượng điện li tạo thành các ion sau :

a) K+ cùng PO
b) Al3+ với NO
c) Fe3+ và SO d) K+ với MnO

e) Na+ với CrO f) Cu2+ với SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- cùng Na+.

;Bài 1 Trong số những muối sau, muối như thế nào là muối bột axit ? muối như thế nào là muối trung hoà ?

(NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. tất cả bốn hỗn hợp : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều có nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh năng lực dẫn điện của những dung dịch đó. Phân tích và lý giải ngắn gọn.

Bài 1. những dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH với muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện là do vì sao gì?

Bài 2.

Sự năng lượng điện li, chất điện li là gì ?

Những nhiều loại chất làm sao là chất điện li ? Thế làm sao là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?

Lấy thí dụ cùng viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình năng lượng điện li của không ít chất sau:

a) những chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính mật độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu vấn đáp đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

A. Sự gửi dịch của những electron.

B. Sự đưa dịch của các cation.

C. Sự chuyển dịch của những phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Bài 5.

Chất nào tiếp sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr phối hợp trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau :

a) các axit yếu ớt : H2S, H2CO3.

b) Bazơ dũng mạnh : LiOH.

c) những muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đó là đúng ?

1) Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử gồm hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong yếu tắc phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

3) Một đúng theo chất có tác dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không tốt nhất thiết phải gồm nhóm OH trong yếu tố phân tử.

Bài 8.

Đối với hỗn hợp axit yếu ớt CH3COOH 0,10M, nếu làm lơ sự điện li của nước thì nhận xét nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với dung dịch axit táo tợn HNO3 0,10M, nếu làm lơ sự điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bởi bao nhiêu sống 25oC?

Bài 11.

Phát biểu những định nghĩa môi trường xung quanh axit, trung tính cùng kiềm theo độ đậm đặc H+ với pH.

Bài 12.

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết thêm màu của quỳ với phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng pH không giống nhau.

Bài 13.

Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung nhờn này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không xác minh được

Bài 14.

Tính mật độ H+, OH– với pH của hỗn hợp HCl 0,10 M cùng dung dịch NaOH 0,010 M.

Xem thêm: Lý Thuyết Lôgarit - Tổng Hợp Các Công Thức Logarit Đẩy Đủ Nhất

Bài 15.