Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Phương trình đối xứng lớp 11

*

Các dạng bài tập Toán lớp 11
Cách giải Phương trình lượng giác đối xứng, làm phản đối xứng rất hay


Xem thêm: Soạn Toán 8 Hình Học Lớp 8 Bài 9 Hình Chữ Nhật Ngắn Và Chi Tiết Nhất

Trang trướcTrang sau

Định nghĩa: phương trình đối xứng là phương trình gồm dạng:

a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0 (3)

Phương pháp giải:

Để giải phương trình bên trên ta áp dụng phép đặt ẩn phụ:

*

Thay vào (3) ta được phương trình bậc nhị theo t.

Ngoài ra họ còn gặp mặt phương trình phản đối xứng có dạng:

a(sinx - cosx) + bsinxcosx + c = 0 (4)

Để giải phương trình này ta cũng để

*

Thay vào (4) ta đã đạt được phương trình bậc nhị theo t.

Bài 1: Giải phương trình sau: 2(sinx + cosx) + 3sin2x = 2.

*

Ta tất cả phương trình đang cho gồm dạng:

*

Bài 2: đến x thỏa mãn nhu cầu phương trình sin2x + sinx – cosx = 1. Tính sin(x - π/4).

*

Bài 1: Giải phương trình sinxcosx + 2(sinx + cosx) = 2.

Lời giải:

*

Bài 2: kiếm tìm nghiệm dương nhỏ tuổi nhất của phương trình: 3(sinx + cosx) + 2sin2x = -3

Lời giải:

*

Bài 3: đến x thỏa mãn phương trình: sinx + cosx - 4sinxcosx – 1 = 0. Tính sin(x + π/4).