Tìm hoành độ giao điểm của trang bị thị hàm số

Với search hoành độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số Toán lớp 9 bao gồm đầy đủ cách thức giải, lấy một ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập kiếm tìm hoành độ giao điểm của vật dụng thị hàm số từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Phương trình hoành độ giao điểm là gì

*

Phương pháp giải

+ Điểm M(x0; y0) thuộc thiết bị thị hàm số y = f(x) ⇔ y0 = f(x0).

+ Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x) là nghiệm của phương trình f(x) = g(x).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: đầy đủ điểm nào sau đây thuộc thứ thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1.

A(0; 3); B(0; 1); C(1; 0); D (-1/2;0)E(-1; 0).

Hướng dẫn giải:

Đặt f(x) = 2x2 + 3x + 1.

Ta có:

+ f(0) = 2.02 + 3.0 + 1 = 1 ⇒ A(0; 3) không thuộc đồ vật thị hàm số và B(0; 1) thuộc vật thị hàm số.

+ f(1) = 2.12 + 3.1 + 1 = 6 ⇒ C(1; 0) ko thuộc đồ dùng thị hàm số.

+ f(-1/2) = 2.(-1/2)2 + 3(-1/2) + 1 = 0 ⇒ D(-1/2;0) thuộc đồ vật thị hàm số.

+ f(-1) = 2.(-1)2 + 3.(-1) + 1 = 0 ⇒ E(-1; 0) thuộc thiết bị thị hàm số.

Ví dụ 2: tìm kiếm m nhằm A(1; 2) thuộc các đồ thị hàm số bên dưới đây:

a) y = f(x) = x2 + 2x + m

*

Hướng dẫn giải:

a) A(1; 2) thuộc đồ vật thị hàm số y = f(x) = x2 + 2x + m

⇔ 2 = 12 + 2.1 + m

⇔ m = -1.

Vậy m = -1.

b) A(1; 2) thuộc thứ thị hàm số

*

*

⇔ m = 0.

Vậy m = 0.

c) A(1; 2) thuộc đồ dùng thị hàm số

*

*

⇔ m + 2 = 4

⇔ m = 2.

Vậy m = 2.

*

Ví dụ 3: kiếm tìm giao điểm của hai đồ vật thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1 cùng y = x + 1.

Hướng dẫn giải:

Hoành độ giao điểm của hai hàm số là nghiệm của phương trình:

2x2 + 3x + 1 = x + 1

⇔ 2x2 + 2x = 0

⇔ 2x(x + 1) = 0

*

+ cùng với x = 0 thì y = x + 1 = 1.

+ với x = -1 thì y = x + 1 = 0.

Vậy hai vật dụng thị hàm số trên tất cả 2 giao điểm là A(0; 1) với B(-1; 0).

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Điểm nào tiếp sau đây thuộc đồ dùng thị hàm số y = 2x2 + x.

Xem thêm: So Sánh Ưu Nhược Điểm Của Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang, So Sánh Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang

A. (0; 0)B. (0; 1). C. (1; 0)D. (2; 0).

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Điểm A(1; 0) không thuộc thiết bị thị hàm số nào bên dưới đây?

*
⇔ m + 2 = 4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 3: với mức giá trị nào của a sau đây thì thứ thị hàm số y = 3x2 + ax + 1 đi qua điểm M(-2; 0).

A. A = 13/2 B. A = 13.

C. A = -13D. A = -13/2.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x + 1 với y = 2x + 1 là:

A. X = 0 B. X = -1C. X = -1/2 D. X = -2.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 5: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = √(x-1) cùng y = x – 1 là:

A. 0B. 1C. 2 D. Vô số.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập từ luận từ luyện

Bài 6: search một điểm bất kể thuộc đồ dùng thị hàm số y = 2x2 + x + 3.