NO2 + O2 + H2O → HNO3 là phản bội ứng hóa học, được VnDoc biên soạn, đối với phương trình Hóa học nhiều người học sinh còn khiếp sợ không biết NO2 tạo ra HNO3 bằng cách nào, sau đây VnDoc đã biên soạn, cân đối phương trình không thiếu kèm bài xích tập củng vắt đi kèm.

Bạn đang xem: Phương trình no2 ra hno3

Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một giải pháp nhanh và đúng chuẩn hơn.


1. Phương trình phản ứng NO2 ra HNO3

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

2. Điều kiện để NO2 ra HNO3

Không có

3. Cách triển khai phản ứng nhằm NO2 ra HNO3

Cho NO2 tính năng với O2 và hơi nước trong ko khí

4. Hiện tượng lạ phản ứng hóa học xảy ra

Khi mang lại NO2 chức năng với O2 và hơi nước tạo nên axit nitric

5. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1. quy trình nào tiếp sau đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt không tính không khí

B. Sự quang hợp của hoa cỏ trong từ bỏ nhiên

C. Sự cháy của than, củi, nhà bếp ga

D. Sự hô hấp của động vật hoang dã con người

Câu 2. Oxit phi kim nào sau đây không buộc phải là oxit axit?

A. CO2 

B. N2O5

C. P2O5

D. NO

Câu 3. Dãy kim loại nào tiếp sau đây không phản ứng với HNO3 quánh nguội

A. Al, Zn, Fe

B. Al, Cr, Fe

C. Cu, Ag, Cr

D. Cu, Cr, Fe

Câu 4. Khí nào sau đây gây ra hiện tượng lạ mưa axit?


READ: vào vai Thánh Gióng, hãy đề cập lại mẩu chuyện Thánh Gióng - trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng lớp 6 | orsini-gotha.com

A. H2

B. NH3

C. CH4

D. SO2

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm, fan ta pha trộn HNO3 từ?

A. NH3 với O2

B. NaNO3 cùng H2SO4 đặc

C. NaNO3 cùng HCl đặc

D. NaNO2 với H2SO4 đặc.


Xem đáp án
Đáp án NaNO3tinh thể cùng H2SO4đặc
*
NaHSO4 + HNO3

Câu 6. Đem nung các thành phần hỗn hợp A gồm: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp B, bao gồm hai kim loại trên và hỗn hợp những oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch HNO3 đậm đặc, thì thu được 0,6 mol NO2. Trị số của x là:

A. 0,7 mol

B. 0,6 mol

C. 0,5 mol

D. 0,4 mol


Xem đáp án
Đáp án A

nO = y mol; nFe = x mol

56x + 0,15.64 + 16y = 63,2 (1);

3x + 0,15.2 = 2y + 0,6 (2)

Từ 1, 2 => x = 0,7 cùng y = 0,9


Câu 7. Đốt cháy 56g bột fe trong bình đựng O2 nhận được m các thành phần hỗn hợp X bao gồm 4 chất rắn. Hoà tan hỗn hợp X bởi dung dịch HNO3 toàn diện thu được 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y có NO cùng NO2 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Tỉ khối của Y đối với H2 bằng 19,8. Thể tích m là:

A. 67,2

B. 73,6

C. 50,98

D. 84,7


Xem đáp án
Đáp án B

MY = 19,8.2 = 39,6; nNO/nNO2 = 2/3; => nNO = 0,2 và nNO2 = 0,3 mol; nO = a

1.3 – 2a = 0,2.3 + 0,3 => a = 1,1 mol => m = 56 + 1,1.16 = 73,6 gam


Câu 8. mang lại 30 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư được 5,6 lít khí NO (đktc, sp khử duy nhất) và dung dịch Y. Số mol của HNO3 sẽ phản ứng là:

A. 1 mol

B. 1,45 mol

C. 1,6 mol

D. 1,35 mol


Xem đáp án
Đáp án C

Quy thay đổi 30 gam các thành phần hỗn hợp X thành Fe, và O. Hotline x, y thứu tự là số mol của Fe và O =>


READ: Lập dàn ý cho bài xích văn miêu tả con đồ dùng lớp 4, 5 - Dàn ý chi tiết mô tả con đồ | orsini-gotha.com

56x + 16y = 30 (1);

3x – 2y = 0,25.3 (2);

Từ 1, 2 => x = 0,45 và y = 0,3; nHNO3 = 4.nNO + 2nO = 4.0,25 + 2.0,3 = 1,6 mol


Câu 9. vào công nghiệp bạn ta sản xuất khi nitơ bằng phương pháp nào bên dưới đây?

A. Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.

B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà.

C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi ko khí.

D. Mang đến không khí trải qua bột đồng nung nóng

Câu 10. Axit HNO3 bội nghịch ứng với tất cả các hóa học trong đội nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án D

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 ⟶ 2H2O + NO + 3Fe(NO3)3

6HNO3 + S ⟶ 2H2O + H2SO4 + 6NO2

NH4HCO3 + HNO3 → NH4NO3 + H2O + CO2

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O


Câu 11. mang lại 23,2 gam muối FeCO3 chức năng vừa đủ với dung dịch HNO3 được các thành phần hỗn hợp khí CO2, NO với dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào hỗn hợp X, thì dung dịch thu được hòa tan buổi tối đa từng nào bột đồng kim loại, biết rằng tất cả khí NO cất cánh ra?

A. 64 gam.

B. 7,2 gam.

C. 16 gam.

D. 32 gam.


Xem đáp án
Đáp án A

nFeCO3 = 0,2 mol ⇒ Fe(NO3)3 = 0,2 mol ⇒ nNO3– = 0,6 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3– → Cu2+ + 2NO + 4H2O

nCu = 3/2. NNO3– = 0,9 mol

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

nCu = 1/2. NFe3+ = 0,1

⇒ ∑nCu = 1 ⇒ mCu = 64 gam


Câu 12. Dãy nào tiếp sau đây gồm các chất nhưng mà nguyên tố nitơ có chức năng vừa trình bày tính lão hóa vừa tính khử khi gia nhập phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2

B. NH3, NO, HNO3, N2O5


READ: tóm tắt kỹ năng Hóa học 8 - khối hệ thống kiến thức Hóa 8 | orsini-gotha.com

C. N2, NO, NO2, N2O5

D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 13. Cho 2,64 gam kim loại M chức năng với N2 tạo nên 2,92 gam Nitrua. Cách làm của Nitrua đó là

A. Sr3N2

B. AlN

C. Ba3N2

D. Li3N


Xem đáp án
Đáp án A

Giả sử kim loại là M, gồm số thoái hóa là +x.

Theo bảo toàn cân nặng ta có: m(N2) = 2,92 – 2,64 = 0,28 gam → n(N2) = 0,01 mol.

Ta có quá trình nhường, thừa nhận electron:

M → M+x + x.e

N2 + 6e → 2N-3

Theo bảo toàn electron: 6. N(N2) = x. N(M) → 6.0,01 = x/M =1/44

Biện luận cùng với x = 1,2,3 (vì M là kim loại) → x = 2, M = 88 → kim loại là Sr.

→ phương pháp của nitrua là Sr3N2.


Câu 14. Trong những oxit của nito thì oxit được pha chế trực tiếp từ phản ứng của nitơ cùng với oxi là:

A. NO2

B. NO

C. N2O

D. N2O5

………………….

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học NO2 + O2 + H2O → HNO3. Với phương trình chất hóa học này những em lưu ý chất tham ra cần có O2 với H2O thì NO2 mới tạo ra được axit nitric HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt.

Mời chúng ta tham khảo một vài tài liệu liên quan:

Trên phía trên VnDoc.com vừa trình làng tới các bạn phương trình chất hóa học NO2 + O2 + H2O → HNO3, ý muốn rằng qua bài viết này các chúng ta cũng có thể học tập xuất sắc hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng đọc thêm các môn Ngữ văn 12, giờ Anh 12, Thi thpt non sông môn Toán, Thi THPT tổ quốc môn trang bị Lý,….

Xem thêm: Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Tự Sự (Chi Tiết), Soạn Bài Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự (Chi Tiết)Chúc các bạn học tập tốt.


Post navigation


Previous: sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật Tiểu học – một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả dạy cùng học môn Mĩ thuật | orsini-gotha.com
Next: Viết đoạn văn kể lại giây phút chạm mặt lại người thân sau bao ngày xa cách phối kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 bài xích Văn mẫu mã lớp 8 hay duy nhất | orsini-gotha.com
hoàn toàn có thể bạn ân cần
*

Cách có tác dụng Gà nướng với mật ong Thơm Phức, đá quý Óng | orsini-gotha.comKể lại mẩu chuyện “Trí khôn của ta đây” bằng lời đề cập của Trâu – bài bác văn mẫu mã lớp 8 | orsini-gotha.comHãy trình bày để ý đến của bản thân về “bệnh thành tích” – một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ tuổi đối cùng với sự cải tiến và phát triển của xã hội ta hiện nay – 4 bài xích nghị luận về căn bệnh thành tích | orsini-gotha.comSuy nghĩ về về câu Ta đi trọn kiếp con tín đồ Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru – bài xích văn mẫu mã lớp 9 | orsini-gotha.comCâu hỏi ôn tập môn Lý luận đơn vị nước và quy định (có đáp án) – Đề cưng cửng ôn tập môn Lý luận bên nước và điều khoản | orsini-gotha.com


Hãy viết một quãng văn tự 5 cho 10 câu về ý thức yêu nước của quần chúng. # ta – Văn chủng loại lớp 7 | orsini-gotha.com


Tả bác bảo vệ trường em – Văn mẫu tả người lớp 6 | orsini-gotha.com


Viết đoạn văn ngắn về ngày đầu năm mới lớp 3 – nhắc về ngày đầu năm mới quê em | orsini-gotha.com


Tả ca sĩ đang biểu diễn Jack – J97 – Văn mẫu mã tả người lớp 5 | orsini-gotha.com


Tóm tắt triết lý Sinh học tập 11 bài bác 1 – Sự hấp thụ nước cùng muối khoáng sống rễ | orsini-gotha.com


TUYỂN CHỌN 16 bài Phân tích bài thơ chiều tối của tp hcm HAY NHẤT – 16 mẫu bài bác phân tích bài xích thơ chiều tối | orsini-gotha.com


Giáo án Ngữ văn 11 bài: Luyện tập thao tác làm việc lập luận đối chiếu – Giáo án điện tử môn Ngữ văn lớp 11 | orsini-gotha.com


Khuyễn Mãi Hot


Bài viết xuất xắc nhất


*
Hno3 Loãng Không tác dụng Với kim loại Nào, lúc Kim Loại tính năng Với Hno3:
*
Tổng Hợp các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp phương pháp Toán Tiểu học tập
*
khái niệm Và cách làm Tính trương lực Dây Lớp 10, trang bị Lý 10 bí quyết Tính nhanh
một vài bạn vẫn đua đòi theo lối ăn mặc thiếu lành mạnh không tương xứng với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho cân xứng – bài bác văn chủng loại lớp 7 | orsini-gotha.com
đôi mươi Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngăn nắp – giải đáp viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | orsini-gotha.com
*
Stt Thả Thính bằng Môn Lý – Thả Thính bằng Môn học tập Bá duy nhất Quả Đất
*
công thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, với Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
*
phương pháp Tính chiều cao Hình Tam Giác Lớp 5, kỹ năng và kiến thức Trọng Tâm diện tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali trong Kcl Là
thắc mắc trắc nghiệm Atlat Địa lý việt nam trang 4, 5 (Có đáp án) – bài bác tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | orsini-gotha.com
Nacl + H2O không Màng Ngăn, Điện Phân hỗn hợp Nacl không Màng phòng
Tính Hóa Trị của group So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sáng sủa – Dàn ý + 10 bài văn chủng loại nghị bàn bạc về sáng sủa | orsini-gotha.com
Công Thức cấu trúc Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm hóa học Lớp 12
Tả gia sư hoặc cô giáo của em vào một tiếng học mà em nhớ độc nhất vô nhị – Những bài bác văn mẫu mã hay tả thầy giáo viên lớp 5, 6 | orsini-gotha.com

Chuyên mục


*