– Khí thực ( khí mãi mãi trong thực tế) chỉ tuân theo sát đúng những định phương tiện Bôi – lơ – Mariot với Sac lơ.

Bạn đang xem: Phương trình trạng thái tổng quát của khí lý tưởng

– Khí lý tưởng ( mẫu khí trong lý thuyết) là khí theo đúng đúng các định công cụ về chất khí.

– Ở ánh sáng và áp suất thông thường, khí thực tương tự khí lí tưởng.

II. Phương trình tinh thần của khí lí tưởng.

Một lượng khí gửi từ tâm trạng 1 (p1, V1, T1) lịch sự trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua trạng thái trung gian (1′) (p’, V2, T1) , ta được:

*
hằng số làphương trình tinh thần khí lý tưởng

III. Quá trình đẳng áp.

1. Quá trình đẳng áp.

Quá trình đẳng áp là vượt trình đổi khác trạng thái lúc áp suất không đổi.

2. Contact giữa thể tích với nhiệt độ hoàn hảo trong quá trình đẳng áp.

Trong quy trình đẳng áp của một lượng khí tuyệt nhất định, thể tích phần trăm thuận với ánh sáng tuyệt đối

V~

*
hằng số hay
*

3. Đường đẳng áp.

Đường biểu diễn sự phát triển thành thiên của thể tích theo ánh sáng khi áp suất ko đổi call là mặt đường đẳng áp.

Dạng đường đẳng áp :


Hệ tọa độ OVT

Hệ tọa độ pOT

Hệ tọa độ pOV


4.Độ không tốt đối.

Nhiệt giai KelVin là thang nhiệt độ bắt đầu từ 0 K.

0K được gọi là độ 0 tuyệt đối. Đây là ánh nắng mặt trời thấp nhất của khối khí.

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: BÀI TẬP QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP ( ĐỊNH LUẬT GAY – LUY – XẮC)

Phương pháp

– Liệt kê hai trạng thái 1( V1, T1) và trạng thái 2 ( V2, T2)

– sử dụng định pháp luật Gay – luy- xắc:

*

Chú ý:khi giải thì đổi toC ra T(K)

T(K) = toC + 273

DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Phương pháp

– bài bác tập phương trình tâm lý lí tưởng cơ bản:

+ Liệt kê ra 2 tâm lý 1 ( p1,V1,T1) và 2 (p2,V2,T2).

Xem thêm: Cuộc Đời Của Nguyễn Du - Lịch Sử Và Sự Nghiệp Của Tác Giả Nguyễn Du

+ Áp dụng phương trình trạng thái:

*

-Bài tập phương trình tinh thần của khí lí tưởng gồm đồ thị

Nhìn vào thứ thị, phân tích các quá trình đổi khác sau kia áp dụng các công thức của các định pháp luật liên quan.