Trong nội dung bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn 2 cấu trúc diễn tả sở thích chính là Prefer và Would prefer. Chú ý chung đấy là hai cấu trúc tương đối đơn giản, họ cùng tò mò nhé:


*

She’d prefer not lớn drive at night.

Bạn đang xem: Prefer đi với giới từ gì


She’d prefer not lớn drive at night.

⟹ Cô ấy không ưng ý lái xe pháo vào ban đêm.

Thích cái này hơn dòng kia

S + would prefer + to lớn V + rather than + V

Ví dụ:

I’d prefer to lớn go skiing this year rather than go on a beach holiday.

⟹ Năm ni tôi say đắm đi trượt tuyết rộng là đi nghỉ ngơi mát nghỉ ngơi biển.

Muốn ai đó có tác dụng (không làm) gì

S + would prefer + O (+ not) + to V

Ví dụ:

They’d prefer us lớn come later. 

⟹ họ muốn công ty chúng tôi tới muộn.

I would prefer you not to lớn smoke here.

⟹ Tôi hy vọng bạn không hút thuốc ở đây.

Chú ý:

Cấu trúc này hoàn toàn có thể được thay thế sửa chữa bằng cấu tạo tương đương

S + would prefer it if S + V (chia sinh hoạt thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

Would you prefer me khổng lồ drive?

⟹ Would you prefer it if I drove?

They’d prefer us khổng lồ come later. 

⟹ They’d prefer it if we came later.

Cấu trúc này hoàn toàn có thể được viết lại bằng kết cấu Would rather

S + would prefer + O (+ not)+ lớn V = S + would rather + S + Ved/ V2/ didn’t V

Ví dụ:

I would prefer you to stay at home.

⟹ I would rather you stayed at home.

She would prefer me not to go by bus.

⟹ She would rather I didn’t go by bus.

So sánh Prefer to cùng Would prefer

Cùng diễn tả sở ưng ý hoặc thích đồ vật gi hơn cùng gần như cấu trúc của cả 2 đều phải có điểm tương đương nhưng Prefer cùng Would prefer lại được dùng một trong những ngữ cảnh không giống nhau.

Prefer diễn đạt sự mếm mộ chung chung, mang ý nghĩa lâu dài.

Ví dụ:

A: I lượt thích singing. (Mình phù hợp hát)

B: I prefer swimming. (Mình thích tập bơi hơn)

Would prefer được dùng để thể hiện nay sở thích giữa những trường hợp nuốm thể, mang ý nghĩa tạm thời.

Ví dụ:

A: I would lượt thích a cup of beer. (Mình hy vọng uống bia)

B: I would prefer an ice-cream. (Mình muốn ăn uống kem hơn)

Bài tập sử dụng Prefer cùng Would prefer

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. Tea.

A. Lớn B. Than C. From

2. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. In the mountains.

A. Walk B. Walking C. Walked

3. I prefer trains …………….. Cars.

A. From B. Than C. To

4. I’m not a big fan hâm mộ of cars; I prefer …………….. By train.

A. Travelling B. Travel C. Lớn travelling

5. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. Outside in the garden.

A.eat B. Eating C. To lớn eat

6. I would prefer …………….. A dress rather than pants.

A. Wear B. Wearing C. To lớn wear

7. She would prefer to live with her parents rather …………….. Alone.

A. To lớn B. Than C. For

8. Why do you …………….. Going out with Tom?

A. Prefer B. Would prefer C. Would rather

9. I would prefer you …………….. Out.

Xem thêm: 94-96 Đường Số 2, Khu Cư Xá Đô Thành, F4, Quận 3, Tp Hcm, Phòng Tập Nhảy Và Yoga

A. Not to go B. Not going C. Didn’t go

10. She would prefer if I …………….. Her up.

A. Picking B. Picked C. To pick

Đáp án

I prefer coffee to​ tea. (A)Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking​ in the mountains. (B)I prefer trains to​ cars. (C)I’m not a big fan of cars; I prefer travelling​ by train. (A)They’d rather have lunch inside, but I’d prefer to eat​ outside in the garden. (C)I would prefer khổng lồ wear a dress rather than pants. (C)She would prefer to live with her parents rather than alone. (B)Why vày you prefer going out with Tom? (A)I would prefer you not to go out. (A)She would prefer if I picked her up. (B)

Như vậy bản thân đã trình làng tới chúng ta chi tiết cách thực hiện hai cấu tạo Prefer cùng Would prefer. Hi vọng nội dung bài viết đã giúp đỡ bạn tự tin hơn với 2 kết cấu dễ nhầm lẫn này. Còn điều gì khác thắc mắc chúng ta hãy bình luận phía bên dưới để bọn họ cùng bàn luận nhé. Chúc chúng ta học tốt!


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">