tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đặt (x^2=tge0) pt trở thành:

(t^2-left(m+2 ight)t+m+1=0) (1)

Pt sẽ cho gồm 4 nghiệm pb khi còn chỉ khi (1) có 2 nghiệm dương pb

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta=left(m+2 ight)^2-4left(m+1 ight)>0\x_1+x_2=m+2>0\x_1x_2=m+1>0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixm^2ge0\m>-2\m>-1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixm>-1\m e0endmatrix ight.)


*

Đặt $x^2=a$. Khi ấy pt gồm dạng :

$a^2-(2m+2)a+4=0$ (1)

Xét $Denlta' = m^2+2m+1-4$

$ = m^2+2m-3=(m-1).(m+3)$

Để pt ban đầu có 4 nghiệm nghiệm thì pt (1) phải bao gồm 2 nghiệm phân biệt

Nên $(m-1).(m+3) > 0 $

$.....$


Xét pt bậc 2 đối với x2. Để pt đã cho có 4 nghiệm khác nhau thì pt đó có hai nghiệm x2 lớn rộng 0.

Bạn đang xem: Pt có 4 nghiệm pb

Do đó (left{eginmatrixDelta"=left(m+1 ight)^2-4ge0\2m+2>0\4>0endmatrix ight.Leftrightarrow m>1).

 


Tìm m để pt : (x2- x - m)(sqrtx) = 0 có 1 nghiệm phân biệt 

Tìm m nhằm pt : (x2- x - m)(sqrtx) = 0 tất cả 2 nghiệm phân biệt 

Tìm m để pt : (x2- x - m)(sqrtx) = 0 bao gồm 3 nghiệm phân biệt 


ĐKXĐ: (xge0)

(left(x^2-x-m ight)sqrtx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x^2-x-m=0left(1 ight)endmatrix ight.)

Giả sử (1) tất cả nghiệm thì theo Viet ta có (x_1+x_2=1>0Rightarrowleft(1 ight)) luôn có tối thiểu 1 nghiệm dương nếu bao gồm nghiệm

Do đó:

a. Để pt có 1 nghiệm (Leftrightarrowleft(1 ight)) vô nghiệm 

(LeftrightarrowDelta=1+4m

b. Để pt bao gồm 2 nghiệm pb 

TH1: (1) có một nghiệm dương và 1 nghiệm bằng 0

(Leftrightarrow m=0)

TH2: (1) gồm 2 nghiệm trái dấu

(Leftrightarrow x_1x_2=-m0)

(Rightarrow mge0)

c. Để pt bao gồm 3 nghiệm pb (Leftrightarrow) (1) gồm 2 nghiệm dương pb

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta=1+4m>0\x_1x_2=-m>0\endmatrix ight.) (Leftrightarrow-dfrac14


Đúng 3
phản hồi (0)

Bài 2. Tìm m để phương trình sau có: x4 +2(m – 2)x2 + m2 – 5m + 5 = 0a) có 4 nghiệm khác nhau b) bao gồm 3 nghiệm phận biệt c)có nhị nghiệm phân biệtd) gồm một nghiệm

e) vô nghiệm


Lớp 9 Toán
0
0
gởi Hủy

Cho phương trình x4 - 2( m+1 )x2 + 2m+1 = 0

Tìm m để phương trình tất cả 4 nghiệm phân biệt


Lớp 9 Toán Chương III - Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn
1
0
gởi Hủy

Đặt (x^2=tleft(tge0 ight)), phương trình trở thành:

(t^2-2left(m+1 ight)t+2m+1=0left(1 ight))

Yêu cầu bài toán vừa lòng khi phương trình (left(1 ight)) có nhị nghiệm dương phân biệt

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta"=m^2>0\t_1+t_2=2m+2>0\t_1t_2=2m+1>0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixm>-dfrac12\m e0endmatrix ight.)


Đúng 2

phản hồi (0)

cách có tác dụng nào saicho pt x^2-mx+m-1=0 tìm m nhằm pt tất cả 2 nghiệm phân biệtc1: có a+b+c =1-m+m-1=0 buộc phải pt luôn có 2 nghiệm minh bạch vói phần đa mc2: tất cả a=1 khác 0 đề nghị pt là pt bậc 2 1 ẩn nhằm pt có 2 nghiệm riêng biệt delta>0 (m-2)^2 >0 m>2 kl...c3: có a=1 không giống 0 buộc phải pt là pt bậc 2 1 ẩn để pt gồm 2 nghiệm riêng biệt delta>0 (m-2)^2 >0( luôn đúng với mọi m) kl...

Xem thêm: Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng


Lớp 9 Toán
2
0
gởi Hủy

 giải thích do sao


Đúng 0

phản hồi (0)

m không giống 2 nha bn

Học tốt


Đúng 0
bình luận (0)

Cho phương trình: x 4  - 13 x 2 + m = 0 . Tìm các giá trị của m nhằm phương trình: Có 4 nghiệm phân biệt


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi diệt

*

Phương trình (1) gồm 4 nghiệm rõ ràng khi phương trình (2) bao gồm hai nghiệm số dương khi

*


Đúng 0

bình luận (0)

Bài 6: mang lại PT x² + mx + m+3=0.

c) Giải PT lúc m -2.

d) tra cứu m để PT gồm hai nghiệm rành mạch x, ,x, thỏa mãn x +x =9.

e) Tim m nhằm PT gồm hai nghiệm biệt lập x, r, thỏa mãn nhu cầu 2x, +3x, = 5.

f) search m để PT tất cả nghiệm x, =-3. Tính nghiệm còn lại.

g) search biểu thúức contact giữa nhị nghiệm biệt lập x,,x, không nhờ vào vào m.

GIÚP MÌNH GẤP VỚI Ạ MÌNH ĐANG CẦN GẤP ;

 


Lớp 9 Toán Ôn thi vào 10
1
1
Gửi bỏ

c: vậy m=-2 vào pt, ta được:

(x^2-2x+1=0)

hay x=1

f: gắng x=-3 vào pt, ta được:

(9-3m+m+3=0)

=>-2m+12=0

hay m=6


Đúng 1

comment (0)

Bài 1 đến pt x^2-2(m+1)x+4m+m^2=0 .Tìm m nhằm phương trình gồm 2 nghiệm tách biệt x1,x2 làm thế nào cho biểu thức A =|x1-x2| đạt giá bán trị nhỏ nhất

bài 2 cho pt x^2+mx+2m-4=0.Tìm m để phương trình có 2 nghiệm khác nhau x1,x2 thỏa mãn |x1|+|x2|=3

bài 3 đến pt x^2-3x-m^2+1=0.tìm m nhằm phương trình bao gồm 2 nghiệm rành mạch x1,x2 vừa lòng |x1|+2|x2|=3


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi diệt

Cho pt: x4 - 5x2 + m = 0

Tìm m nhằm phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt


Lớp 9 Toán bài bác 6: Hệ thức Vi-et và vận dụng
2
0
gởi Hủy

Đặt (x^2=aleft(age0 ight))

Phương trình trở thành (a^2-5a+m=0)

(Delta=left(-5 ight)^2-4cdot1cdot m=-4m+25)

Để phương trình (x^4-5x^2+m=0) có đúng 2 nghiệm rành mạch thì phương trình (a^2-5a+m=0)((a=x^2)) bao gồm nghiệm kép

(LeftrightarrowDelta=0)

(Leftrightarrow-4m+25=0)

(Leftrightarrow-4m=-25)

hay (m=dfrac254)

Vậy: (m=dfrac254)

 


Đúng 2

bình luận (0)

Đặt (t=x^2ge0Rightarrow t^2-5t+m=0) (1)

Ứng với mỗi giá bán trị (t>0) luôn cho 2 cực hiếm x phân biệt khớp ứng nên pt đã cho tất cả 2 nghiệm pb khi còn chỉ khi (1) tất cả đúng 1 nghiệm dương với 1 nghiệm âm

(Leftrightarrow) (1) bao gồm 2 nghiệm trái dấu

(Leftrightarrow ac=m

Vậy (m


Đúng 1
bình luận (5)
olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com