- Chọn bài bác -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc thù cơ phiên bản của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng mẫu mã thức những phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: mang lại hai phân thức
*
. Hoàn toàn có thể chọn chủng loại thức phổ biến là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay không ? giả dụ được thì chủng loại thức thông thường nào dễ dàng và đơn giản hơn?

Lời giải

Có thể chọn mẫu thức tầm thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức thông thường là 12x2y3z đơn giản dễ dàng hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 42: Quy đồng mẫu mã thức nhị phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> chủng loại thức thông thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) cần phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức vật dụng hai với x:


*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 43: Quy đồng chủng loại thức nhị phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ chủng loại thức phổ biến là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu của phân thức trước tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) yêu cầu phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức máy hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) chọn mẫu thức chung đơn giản nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích những mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm mẫu mã thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ mẫu thức chung là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu sẽ quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích những mẫu thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu đã quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức những phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi lốt với những phân thức để tìm mẫu mã thức chung thuận tiện hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ lỡ bước này nếu vẫn quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn Tả Một Bộ Phận Của Cây Lớp 4, Please Wait

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. mang lại hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu thức, các bạn Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá đơn giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả hai bạn trẻ đều làm đúng.

– bạn Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức chung theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– bạn Lan rút gọn gàng phân thức trước khi đi kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* dấn xét: Ta yêu cầu rút gọn hoàn toàn các phân thức trước lúc quy đồng để bài toán quy đồng ngăn nắp hơn.

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức của nhị phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm chủng loại thức chung

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức chung = x2 – 1

Quy đồng mẫu mã thức:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 20 (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hai phân thức:

*

Để chứng tỏ rằng có thể chọn nhiều thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 hoàn toàn có thể làm mẫu thức bình thường ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó phân chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức sẽ cho.