orsini-gotha.com xin giữ hộ tới chúng ta bài học tập Rút gọn phân thức đại số Toán lớp 8. Bài bác học cung ứng cho chúng ta phương pháp giải toán và các bài tập vận dụng. Hy vọng nội dung bài học sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và nâng cấp kiến thức để dứt mục tiêu của mình.

Bạn đang xem: Rút gọn phân thức


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Ta sử dụng tính chất cơ bạn dạng của phân thức, luật lệ đổi vệt để thực hiện các phép toán rút gọn phân thức.

* đặc điểm cơ bạn dạng của phân thức:

$fracAB=fracA.MB.M$ (M là một trong đa thức khác 0)

$fracAB=fracA:NB:N$ (N là 1 trong nhân tử chung)

* nguyên tắc đổi vết của phân thức:

$fracAB=frac-A-B$

Ví dụ 1: Rút gọn những phân thức sau:

a) $frac12x^3y^218xy^5$

b) $frac15x(x+5)^320x^2(x+5)$

c) $frac7x^2+14x+73x^2+3x$

d) $frac45x(3-x)15x(x-3)^3$

Hướng dẫn:

a) $frac12x^3y^218xy^5=frac2x^2.6xy^23y^3.6xy^2=frac2x^23y^3$

b) $frac15x(x+5)^320x^2(x+5)=frac3.(x+5)^2.5x(x+5)4x.5x.(x+5)=frac3(x+5)^24x$

c) $frac7x^2+14x+73x^2+3x=frac7(x^2+2x+1)3x(x+1)=frac7(x+1)^23x(x+1)=frac7(x+1)3x$

d) $frac45x(3-x)15x(x-3)^3=frac3.(3-x)(x-3)^3=frac-3(x-3)(x-3)^3=frac-3(x-3)^2$


B. Bài xích tập & Lời giải


1. chứng minh các cặp phân thức sau bởi nhau:

a) $frac32x-3$ và $frac3x+62x^2+x-6$

b) $frac2x+4$ với $frac2x^2+6xx^3+7x^2+12x$

c) $fracx^2-5x+4x^3-1=fracx-4x^2+x+1$

d) $fracx^2-3x+24-x^2=frac1-xx+2$

2. Rút gọn những phân thức sau:

a) $fracy(2x-x^2)x(2y+y^2)$

b) $fracxy^3-yx^3x^2+xy$

c) $frac(x+a)^2-x^2a^2+4x^2+4ax$

d) $frac(x+a)^2-4x^2a^2+9x^2+6ax$

e) $fracy(2x-x^2)(y+2)x(2y+y^2)(x-2)$

f) $frac(xy^3-yx^3)(x-y)(x^2+xy)(x+y)$

3. Rút gọn những phân thức sau:

a) $fracx^3-5x^2+6x-4x^2+10x-4$

b) $fracx^2-3xy+2y^2x^3+2x^2y-xy^2-2y^3$

xem lời giải

Chia sẻ bài xích viết


Zalo
Facebook

Để học giỏi Chuyên đề toán 8, loạt bài bác giải bài tập chăm đề toán 8 đầy đủ kiến thức, kim chỉ nan và bài xích tập được biên soạn bám sát đít theo ngôn từ sách giáo khoa Lớp 8.


Lớp 8 | Để học giỏi Lớp 8 | Giải bài xích tập Lớp 8


Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm những môn học Lớp 8, dưới đấy là mục lục những bài giải bài tập sách giáo khoa cùng Đề thi chi tiết với thắc mắc bài tập, đề kiểm soát 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề khám nghiệm học kì 1 và 2) các môn trong công tác Lớp 8 giúp đỡ bạn học tốt hơn.


Giải sách giáo khoa lớp 8

Trắc nghiệm lớp 8


Giải VNEN lớp 8

Tài liệu tham khảo lớp 8


*

Trang web học trực tuyến online miễn phí.

Xem thêm: Vị Trí Kim Loại Trong Bảng Tuần Hoàn, Bảng Tuần Hoàn

Đề thi Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12


Chính sách

Giới thiệu

Chính sách bảo mật

Tuyển dụng


Liên hệ với chúng tôi


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

*
*


Trang web học tập trực con đường với giải đáp giải bài bác tập, đề thi trung học phổ thông chuyên, đại học ngắn dễ dàng hiểu. Học giỏi mà không phải tốn thời gian quá nhiều vào vấn đề học.