Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất biên soạn.Sách bao gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, bội nghịch Ứng Hóa Học, Mol Và đo lường và thống kê Hóa Học, Oxi – không gian , Hidro – Nước cùng Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 :

Bài 1. Mở màn môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Hóa học – hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên tử – hóa học 8Bài 5. Nguyên tố hóa học – chất hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp hóa học – Phân tửBài 7. Bài thực hành thực tế 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – chất hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến đổi chấtBài 13. Bội nghịch ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định nguyên lý bảo toàn cân nặng – hóa học 8Bài 16. Phương trình chất hóa học – chất hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – chất hóa học 8Bài 19. Biến hóa giữa trọng lượng thể tích cùng lượng chấtBài 20. Tỉ khối của chất khíBài 21. Tính theo cách làm hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài rèn luyện 4Đề soát sổ 15 phút – Chương 3 – hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 8Đề chất vấn học kì 1 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc điểm của oxiBài 25. Sự thoái hóa – làm phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – bội phản ứng phân hủyBài 28. Không gian – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – chất hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề đánh giá 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. đặc thù – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản bội ứng oxi hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – bội phản ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – hóa học 8Bài 35. Bài thực hành 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối – hóa học 8Bài 38. Bài rèn luyện 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề kiểm soát 15 phút – Chương 5 – hóa học 8Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 8


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tan của một chất trong nước – chất hóa học 8Bài 42. độ đậm đặc dung dịchBài 43. điều chế dung dịchBài 44.

Xem thêm: Đáp Án Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đáp Án Môn Toán Thpt Quốc Gia 2019

Bài luyện tập 8 – hóa học 8Bài 45. Bài thực hành thực tế 7Đề bình chọn 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 8Đề kiểm soát học kì 2 – hóa học 8