Số Armstrong: một trong những tự nhiên gồm n chữ số được call là số Armstrong (còn hotline là narcisstic numbers, plus perfect numbers hoặc perfect digital invariant numbers) nếu tổng các lũy quá bậc n của tổng các chữ số của nó bởi chính nó.Ví dụ: 153 là số Armstrong do 153=13+53+33

Bài tập: Viết 1 hàm isArmstrong(n) nhằm kiểm tra một số ít nguyên dương n liệu có phải là số Armstrong tuyệt không, sau đó liệt kê toàn bộ các số Armstrong bao gồm 3, 4 chữ số.

Bạn đang xem: Số amstrong là gì

Hàm isArmstrong(n) trả về 1 trường hợp n là số Armstrong, trái lại hàm trả về 0

#include #include #include int isArmstrong(int n){ int tong=0, dem=0, tam=n; //Xác định xem số nguyên n bao gồm bao nhiêu chữ số //và giữ vào trở nên dem bởi vì dem++; while (tam/=10); //Tính tổng lũy thừa của các chữ số tam=n; bởi vì tong+=pow((tam%10),dem); while ((tongKết quả chạy chương trình


Share this:


Like this:


Like Loading...

Related


Comments (0)Trackbacks (0)Leave a commentTrackback
No comments yet.No trackbacks yet.

Leave a Reply Cancel reply


Enter your bình luận here...

Fill in your details below or click an icon to lớn log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your orsini-gotha.com.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Google account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to lớn %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.


Δ


Beginning C# 2005DatabasesSố trả hảo
RSS feed

Chuyên mục


Các bài bác mới đăng


Các bài được coi như nhiều


Website liên kết


Meta


Lưu trữ


Các link được click nhiều

None

Lượt truy tìm cập

282,058 lượt
Top
Create a không lấy phí website or blog at orsini-gotha.com.com.
Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing khổng lồ use this website, you agree khổng lồ their use. Khổng lồ find out more, including how khổng lồ control cookies, see here:Cookie Policy
FollowFollowing
Sign me up
Loading Comments...
Write a Comment...

Xem thêm: Soạn Văn Bài: Đề Văn Thuyết Minh Và Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh


Email (Required)Name (Required)Website
Send to e-mail AddressYour NameYour email Address
*
Cancel
Post was not sent - check your e-mail addresses!
Email kiểm tra failed, please try again
Sorry, your blog cannot giới thiệu posts by email.
%d bloggers lượt thích this: