Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Số đối của số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số

*

a) đến a là số nguyên dương nhỏ nhất gồm hai chữ số phân chia hết mang đến 2 với 5; b là số nguyên âm lớn số 1 có tía chữ số

Giải sách bài bác tập Toán lớp 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên

Bài 25 trang 77 sách bài bác tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) mang lại a là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất có hai chữ số phân tách hết mang lại 2 cùng 5; b là số nguyên âm lớn số 1 có bố chữ số. Tính tổng a + b.b) cho m là số nguyên dương nhỏ dại nhất có tía chữ số khác nhau; n là số nguyên dương nhỏ nhất tất cả bốn chữ số và p là số nguyên âm nhỏ tuổi nhất tất cả năm chữ số. Tính tổng m + n + p.
Lời giải:

a) bởi a phân tách hết mang đến 2 cùng 5 bắt buộc a bao gồm chữ số tận cùng là 0.Hơn nữa a là số nguyên dương bé dại nhất có hai chữ số phải a = 10.Ta tất cả b là số nguyên âm lớn nhất có bố chữ số nên b = -100.Tổng a + b = 10 + (-100) = -(100 – 10) = -90.Vậy a + b = -90.b) bởi m là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất có ba chữ số không giống nhau nên m = 102.Vì n là số nguyên dương nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số đề xuất n = 1 000.Vì phường là số nguyên âm nhỏ nhất bao gồm năm chữ số nên p = -99 999.Tổng m + n + phường = 102 + 1 000 + (-99 999) = 1 102 + (-99 999) = -(99 999 – 1 102) = -98 897.Vậy m + n + phường = - 98 897.


Xem thêm: Biện Luận Theo M Số Nghiệm Của Phương Trình Lớp 10, Giải Và Biện Luận Phương Trình Theo Tham Số M

Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, orsini-gotha.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo lớp 6 đến con, được tặng ngay miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!