+ Số electron trong phân lớp được ghi bằng chỉ số ở bên trên bên nên kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

– Tuy các electron được bố trí lần lượt theo mức năng lượng từ thấp đến cao, tuy nhiên khi Z tăng, trong thông số kỹ thuật e, những phân lớp có sự chèn nấc năng lượng theo hàng như sau

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s

* lưu ý: các electron được phân bổ vào các AO theo phân mức năng lượng tăng dần và có sự chèn nút năng lượng. Tuy nhiên, lúc viết cấu hình electron, những phân mức tích điện cần được bố trí lại theo từng lớp.

Bạn đang xem: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

Cùng thpt Trịnh Hoài Đức ôn lại kỹ năng và kiến thức liên quan nhé!


Xem nhanh nội dung


1. Đặc điểm của electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử

*

– Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoại trừ cùng có tương đối nhiều nhất là 8 electron.

– các nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng với nguyên tử heli không thâm nhập vào các phản ứng há học ( trừ 1 số điều kiện đặc biệt) ví dụ cấu hình electron của các nguyên tử này siêu bền. Đó là các nguyên tố khí hiếm chỉ bao gồm một nguyên tử.

– những nguyên tử tất cả 1, 2, 3 electron ở phần ngoài cùng dễ dàng nhường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He, B).

– những nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng dễ dấn electron thường xuyên là nguyên tử của thành phần phi kim.

– những nguyên tử gồm 4 electron ngoại trừ cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

=> Như vậy, lớp e kế bên cùng quyết định tính chất hoá học tập của một nguyên tố, và lúc biết được cấu hình e của nguyên tử có thể dự đoán được một số loại nguyên tố.

Cấu hình e lớp bên ngoài cùng

ns1, ns2, ns2np1

ns2np2

ns2np3, ns2np4, cùng ns2np5

ns2np6

(He : 1s2)

Số electron thuộc lớp ngoài cùng

1,2,3

4

5,6 hoặc 7

8 (2 ngơi nghỉ He)

Loại nguyên tố

Kim loại

(trừ H, He, B)

Có thể là kim loại hoặc phi kim

Thường là phi kim

Khí hiếm

Tính chất cơ bạn dạng của nguyên tố

Tính kim loại

Có thể là tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim

Thường tất cả tính phi kim

Tương đối trơ về phương diện hóa học


* các ví dụ về xác minh số e vào nguyên tử:

Ví dụ 1: Nguyên tử Fe gồm Z= 26.

+ bao gồm 26e

+ các e được phân bổ như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Tất cả sự chèn mức tích điện 4s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d64s2 .

Hoặc viết gọn: 3d6 4s2 ( là cấu hình electron nguyên tử của yếu tắc argon, là khí hiếm sớm nhất đứng trước fe ) gồm 4 lớp e, lớp ngoài cùng gồm 2 e.

Ví dụ 2: Cho biết sắt tất cả số hiệu nguyên tử là Z = 26

a. Thông số kỹ thuật electron của ion Fe2+ là :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

2. Bài bác tập vận dụng

Bài 1. mang lại biết cấu hình electron của nguyên tử một vài nguyên tố sau :

a. 1s2 2s2 2p6 3s1

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

c.1s22s22p2

d. 1s22s22p63s23p63d64s2

e. 1s22s2 

f. 1s22s22p1 

g. 1s1

h. 1s2

1. Hãy cho thấy thêm những nguyên tố làm sao là kim loại, phi kim ?

2. Nguyên tố nào trong số nguyên tố bên trên thuộc bọn họ s, phường hay d ?

3. Nguyên tố nào có thể nhận 1 electron trong những phản ứng hóa học ?

Giải: 

1. phần đa nguyên tố kim loại là: (a), (d), (e), (f), (h)

Những nhân tố phi kim là: (b), (c), (g)

2. Yếu tố thuộc bọn họ s là: (a), (e), (g), (h)

Nguyên tố ở trong họ p. Là: (b), (c)

Nguyên tố thuộc chúng ta d là: (f)

3.

Xem thêm: Số Có Năm Chữ Số Mà Chữ Số Hàng Đơn Vị Là 9 Và Nhỏ Hơn Số 10019 Là Số

Nguyên tố hoàn toàn có thể nhận 1 electron trong số phản ứng chất hóa học là: (b)

(Vì b gồm 7e lớp ngoài cùng yêu cầu có xu thế nhận 1 e để đạt được thông số kỹ thuật bền)

Bài 2. Có từng nào electron ở phần ngoài cùng trong nguyên tử của những nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bởi 3, 6, 9, 18?

Giải: 

Số electron phần ngoài cùng vào nguyên tử của những nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên tử bởi 3, 6, 9, 18 theo lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do những nguyên tử có thông số kỹ thuật electron như sau: