Liên kết cùng hóa trị là links được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay các cặp electron cần sử dụng chung, liên kết cộng hóa trị có 2 loại là bao gồm cực hoặc không cực.

Bạn đang xem: Số liên kết hóa trị


Vậy link cộng hóa trị bao gồm cực và không cực khác biệt thế nào? chúng được hình thành vào phân tử đơn chất với hợp chất như thế nào? Và làm thế nào để phân loại link hóa học tập theo độ âm điện, chúng ta cùng tò mò qua bài này.

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

Bạn đã xem: links cộng hóa trị là gì, link cộng hóa trị gồm cực với không rất – hóa 10 bài 13


1. Link cộng hóa trị ra đời giữa các nguyên tử tương đương nhau

* Sự hình thành đối chọi chất.

a) Sự sinh ra phân tử Hidro (H2).

– Hidro (H): 1s1 và Heli (He): 1s2

– Nguyên tử H (Z=1) có thông số kỹ thuật electron là 1s1, nhì nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tác thành một cặp electron chung trong phân tử H2. Như vậy trong phân tử H2, mỗi phân tử tất cả 2 electron, giống thông số kỹ thuật electron bền bỉ của khí hãn hữu heli:

 

– từng chấm bên kí hiệu nguyên tố màn trình diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

– ký hiệu H:H là công thức electron; H-H là phương pháp cấu tạo.

– thân 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron liên kết biểu lộ bằng (-) đó là links đơn.

b) Sự xuất hiện phân tử Nito (N2).

– Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp ngoài cùng. Trong phân tử nitơ N2, nhằm đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, từng nguyên tử nitơ buộc phải góp tầm thường 3 electron.

– ký kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là cách làm cấu tạo.

– Hai nguyên tử N link với nhau bởi 3 cặp electron liên kết thể hiện bằng 3 gạch ốp (≡), kia là liên kết ba, links 3 bền hơn liên kết đôi.

c) liên kết cộng hóa trị là gì?

– link cộng hóa trị là liên kết được tạo cho giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

– từng cặp electron chung khiến cho 1 liên kết cộng hoá trị, đề xuất ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), liên kết ba (trong phân tử N2).

* links cộng hóa trị ko phân cực:

– Là liên kết làm cho từ 2 nguyên tử của thuộc 1 nguyên tố (phân tử H2, N2 có thuộc độ âm điện), vì thế liên kết trong những phân tử đó không phân cực. Đó là link cộng hoá trị không phân cực.

*

2. Liên kết cùng hóa trị hiện ra giữa những nguyên tử khác nhau

* Sự xuất hiện hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử hidro clorua HCl

– từng nguyên tử H cùng Cl góp 1 electron tạo nên thành 1 cặp electron chung để chế tạo thành 1 liên kết cộng hoá trị.

– Độ âm điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

 

– Công thức cấu trúc H-Cl; phương pháp electron H:Cl

* links cộng hóa trị có phân cực:

– Là links cộng hóa trị trong đó cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là links cộng hóa trị gồm cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

– Trong bí quyết electron của phân tử có cực, tín đồ ta đặt cặp electron thông thường lệch về phía nguyên tử có độ âm điện bự hơn.

b) Sự có mặt phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

– Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon tất cả 4 electron ở phần ngoài cùng.

– Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi bao gồm 6 electron ở phần ngoài cùng.

– vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm thân 2 nguyên tử O và góp tầm thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp bình thường với nguyên tử C hai electron tạo ra 2 liên kết đôi.

 

– Ta có O::C::O là phương pháp electron ; O=C=O là bí quyết cấu tạo.

– Như vậy, mỗi nguyên tử C hay O đều phải sở hữu 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình chắc chắn của khí hiếm.

– Độ âm điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron bình thường lệch về phía Oxi. Links giữa hai nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, nhưng phân tử CO2 có cấu trúc thẳng đề xuất 2 links đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, công dụng là phân tử CO2 không trở nên phân cực.

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

– những chất mà lại phân tử chỉ có links cộng hóa trị rất có thể là hóa học rắn như đường, lưu lại huỳnh, iot,… rất có thể là chất lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,…

– những chất bao gồm cực như ancol etylic, đường,… tan những trong dung môi tất cả cực như nước. Phần nhiều các hóa học không rất như iot, những chất cơ học không rất tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,…

– Nói chung, những chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở các trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết ion

– vào phân tử, trường hợp cặp electron thông thường ở giữa 2 nguyên tử ta có liên kết cộng hoá trị không cực.

– giả dụ cặp electron thông thường lệch về 1 hướng của nguyên tử (có giá trị độ âm điện to hơn) thì đó là link cộng hoá trị bao gồm cực.

– nếu như cặp electron phổ biến lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu được liên kết ion. Như vậy, liên kết ion rất có thể coi là trường vừa lòng riêng của liên kết cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

– Để reviews loại liên kết trong phân tử thích hợp chất, bạn ta rất có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Giải pháp phân nhiều loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau – Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang lại

– vào NaCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na và Cl là links ion.

– trong phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ link giữa H với Cl là liên kết cộng hoá trị bao gồm cực.

– vào phân tử H2 ta gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ link giữa H với H là liên kết cộng hoá trị ko cực.

III. Bài tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng độc nhất về liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim cùng với nhau.

B. Trong số ấy cặp electron phổ biến bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vày sự dùng bình thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

– Đáp án đúng: D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

* bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực được sản xuất thành giữa 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không có cực được làm cho từ các nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc điểm hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử to thì phân tử phân cực yếu.

° Lời giải bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: B. Liên kết cùng hóa trị bao gồm cực được tạo nên thành thân 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

* bài 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Kĩ năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

B. Tài năng nhường electron của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

C. Tài năng tham gia làm phản ứng mạnh dạn hay yếu hèn của nguyên tử đó.

D. Kĩ năng nhường proton của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

* bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế làm sao là link ion, liên kết cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị bao gồm cực, link cộng hóa trị có cực. Mang lại thí dụ minh họa.

° Lời giải bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10:

– liên kết ion là link được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl– → KCl.

– links cộng hóa trị không cực là links được tạo cho giữa hai nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

– links cộng hóa trị trong số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được call là links cộng hóa trị có cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl xuất xắc H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết thêm có loại links nào trong các chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy quý hiếm độ âm điện của những nguyên tố làm việc bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài 5 trang 64 SGK Hóa 10:

– Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Link ion

 AlCl3: 1,55. Links cộng hóa trị tất cả cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị gồm cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết cách làm electron với công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

° Lời giải bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10:

– Công thức electron cùng công thức cấu tạo các phân tử sau:

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là số đông nguyên tố gồm số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán link hóa học rất có thể có giữa những cặp X cùng A, A cùng Z, Z và X.

 

° Lời giải bài 7 trang 64 SGK Hóa 10:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F gồm độ âm năng lượng điện là 3,98.

 19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K có độ âm năng lượng điện là 0,82.

 8Z: 1s22s22p4 Đây là O gồm độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X cùng A, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có liên kết ion.

– Cặp A và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

– Cặp X cùng Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

Xem thêm: Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl Diana Wynne Jones, Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl

Hy vọng với bài viết về liên kết cùng hóa trị, links cộng hóa trị có cực cùng không cực sinh hoạt trên hữu ích cho những em. Hồ hết góp ý cùng thắc mắc các em phấn kích để lại comment dưới nội dung bài viết để giỏi Học Hoi ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.