Dựa vào quy tắc xác minh số oxi hóa nhằm tính số lão hóa của nguyên tử C trong các hợp chất:

- vào một phân tử, tổng thể oxi hóa của các nguyên tố bằng 0

- Trong phần nhiều hợp chất, số oxi hóa của H là +1, trừ một vài trường phù hợp như hiđrua sắt kẽm kim loại (NaH, CaH2,…). Số thoái hóa của O bởi -2 trừ trường hòa hợp Ò2 và peoxit (H2O2, Na2O2,…)


- CO2:

+ Đặt số thoái hóa của C là x, số lão hóa của O là -2

+ Ta có: x + (-2).2 = 0 => x = +4 => (mathop Climits^ + 4 O_2)

- K2CO3:

+ Đặt số thoái hóa của C là x, số oxi hóa của K cùng O lần lượt là +1 và -2

+ Ta có: 2.(+1) + x + (-2).3 = 0 => x = +4 => (K_2mathop Climits^ + 4 O_3)

- CO:

+ Đặt số thoái hóa của C là x, số oxi hóa của O là -2

+ Ta có: x + (-2) = 0 => x = +2 => (mathop Climits^ + 2 O)

- CH4:

+ Đặt số lão hóa của C là x, số lão hóa của H là +1

+ Ta có: x + (+1).4 = 0 => x = -4 => (mathop Climits^ - 4 H_4)


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Bạn đang xem: Số oxi hóa của c trong co là


Bài tập gồm liên quan


Bài tập về hóa trị và số thoái hóa Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hoàn thành văn bản sau : “Trong hợp hóa học cộng hoá trị, hoá trị của một nhân tố được xác minh bằng ............ Mà nguyên tử của thành phần đó tạo thành được với những nguyên tử không giống trong phân tử”.


Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một nguyên tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu giả định rằng link giữa các nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.

Xem thêm: Nêu Nội Dung Chính Của Đoạn Thơ Trên ? Em Hãy Nêu Nội Dung Của Đoạn Thơ Trên


Nhận định nào sau đó là đúng về điện hoá trị:


Nhận định nào sau đây chưa chủ yếu xác về hoá trị vào hợp chất cộng hoá trị:


Nhận định làm sao chưa bao gồm xác về số oxi hoá:


Điện hóa trị của Al trong hợp hóa học AlCl3 là


Chỉ ra nội dung sai :


Chọn ngôn từ đúng để dứt câu sau : “Trong toàn bộ các hợp chất,...”


Chỉ ra nội dung sai khi ngừng câu sau : “Trong toàn bộ các hợp chất,...”


Điện hoá trị của canxi (Ca) vào CaCl2 là:


Hợp hóa học mà yếu tố clo tất cả số oxi hoá +3 là :


Số lão hóa của nguyên tử C vào CO2, H2CO3, HCOOH, CH4 theo lần lượt là


Số oxi hoá của Mn trong số đơn chất ,hợp hóa học và ion sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– lần lượt là :


Số oxi hoá của nguyên tố lưu giữ huỳnh trong số chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là :


Số oxi hoá của nhân tố nitơ trong những hợp chất : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là


Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong những chất cùng ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 lần lượt là:


Cho những chất cùng ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong số chất và ion bên trên được sắp xếp theo lắp thêm tự tăng dần đều như sau:


Hoá trị vào hợp chất ion được call là :


Cộng hoá trị của 1 nguyên tố là:


Công thức hóa học của hợp hóa học được tạo bởi vì magie (hóa trị II) và nitơ huỳnh (hóa trị III) là:


Công thức chất hóa học của hợp hóa học tạo vày nhôm với nhóm nitrat (NO3-) là: 


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.