chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Số oxi hoá của clo trong các hợp hóa học HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 lần lượt là

A

−1, +1, +2, +3, +4.

B

−1, +1, +3, +5, +6.

C −1, +1, +3, +5, +7. D −1, +1, +4, +5, +7.

Phương pháp giải:

Quy tắc xác định số oxi hóa:

1. Trong những đơn chất, số lão hóa của nguyên tố bằng 0

2. Vào một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bởi 0.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của naclo

3. Trong các ion solo nguyên tử, số thoái hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.

4. Trong phần lớn các thích hợp chất, số lão hóa của H bởi +1 (trừ hiđrua kim loại). Số oxi hóa của O bằng -2 (trừ OF2 cùng peoxit).

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Gồm, Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim


Lời giải đưa ra tiết:

HCl: H+1 => Cl: -1

HClO, H+1, O-2 => Cl: +1

NaClO2, Na+1, O-2 => +1 + Cl + (-2) .2 = 0 => Cl: + 3

KClO3: K+1, O-2 => (+1) + Cl + (-2) .3 = 0 => Cl + 5

HClO4 : H+1, O-2 => (+1) + Cl + (-2) .4 = 0 => Cl + 7

Đáp án C


*
thắc mắc trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.