Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm y tỉ lệ nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ trọng nghịch cùng với y theo thông số tỉ lệ như thế nào

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Soạn bài đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y với x tỉ trọng nghịch với nhau...

Xem giải thuật


bài xích 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhì đại lượng x cùng y tỉ trọng nghịch với nhau cùng khi x = 8 thì y = 15

Xem giải mã


bài 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải mã


bài xích 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 người công nhân xây khu nhà ở đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải mã


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho biết thêm đội A cần sử dụng x thứ cày (có thuộc năng suất) để cày dứt một cánh đồng hết y giờ. Nhị đại lượng x với y bao gồm tỉ lệ nghịch với nhau không?

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Thế Nào Là Bố Cục Của Văn Bản Là Gì? Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.