Khi nối các đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy đèn điện ở ly đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

Bạn đang xem: Soạn bài sự điện li lớp 11

Nếu làm các thí nghiệm tương tự, fan ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các hỗn hợp axit, bazơ cùng muối phần lớn dẫn điện.

2. Tại sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã trả thiết và về sau thực nghiệm đã xác thực rằng: 

Tính dẫn năng lượng điện của các hỗn hợp axit, bazơ cùng muối là do trong hỗn hợp của bọn chúng có những tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do thoải mái được hotline là các ion.

Quá trình phân li các chất nội địa ra ion là sự việc điện li. Số đông chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là hồ hết chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ và muối là hồ hết chất điện li.

Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối hạt phân li thành cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion nơi bắt đầu axit:

*

- Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự điện li là quy trình phân li thành các ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc rét chảy.

- hóa học điện li là các chất khi tan vào nước sản xuất thành dung dịch dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI


1. Độ năng lượng điện li

- Để biểu thị mức độ phân li ra ion của các chất điện li, ta sử dụng khái niệm độ điện li.

+ Độ năng lượng điện li α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) với tổng số phần tử hòa tan (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng chính là tỉ lệ cùng với số mol, nên αα bằng tỉ số phần mật độ mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng nồng độ mol của hóa học tan trong dung dịch Ct:

*

- Độ năng lượng điện li α phụ nằm trong vào:

+ thực chất của hóa học tan.

+ thực chất của dung môi.

+ sức nóng độ

+ Nồng độ chất điện li.

2. Hóa học điện li bạo phổi và chất điện li yếu

a) Chất điện li mạnh

Chất năng lượng điện li táo bạo là chất khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan phần lớn phân li ra ion, α=1.

Những hóa học điện li mạnh khỏe là các axit táo tợn như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; các bazơ bạo dạn như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và phần đông các muối.

Trong phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, fan ta sử dụng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quy trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) hóa học điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Những chất điện li yếu đuối là các axit yếu hèn như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; những bazơ yếu hèn như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu, fan ta cần sử dụng hai mũi tên trái chiều nhau.

Xem thêm: Bài 13: Liên Kết Cộng Hóa Trị Hình Thành Do, Lý Thuyết Liên Kết Cộng Hóa Trị

Ví dụ:

*

Cân bằng điện li là cân bằng động. Y như mọi cân đối hoá học tập khác, thăng bằng điện li cũng tuân thủ theo đúng nguyên lí chuyển dời cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.