Bài viết này chúng ta cùng ôn lại công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm, từ điểm tới đường thẳng, qua đó vận...


Bạn đang xem: Soạn hóa lớp 10

Toán hình 10 Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song songThật vậy, nếu cho hai đường thẳng (d1) và (d2) song song...
*

Ôn tập chương I Hình học 9 ngắn gọn và chi tiết nhất là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi...
*

Hình học 9 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo...
*

Hình học lớp 8 Bài 12 Hình vuông ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
*

Hình học lớp 8 Bài 9 Hình chữ nhật ngắn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
*

Hình học 8 Bài 8 Đối xứng tâm ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
Hình học lớp 8 Bài 7 Hình bình hành ngắn gọn và chi tiết được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
Hình học lớp 8 Bài 6 Đối xứng trục ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi...
Hình học 6 Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi...
Ôn tập chương 2 hình học 7 câu hỏi và bài tập do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc biên...
Luyện tập trang 137 Hình học lớp 7 giải bài tập chi tiết do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc...
Hình học 7 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông dễ hiểu do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn...
Hình học lớp 7 Bài 7 Định lý Pytago ngắn và chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn...
Hình học lớp 7 Bài 6 Tam giác cân ngắn gọn và chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán...

Giải bài tập hóa học 10 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật,phản ứng hóa học của SGK lớp 10 ,orsini-gotha.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 10 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 10 giúp để học tốt Hóa Học 10.


CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10

Bài 1. Thành phần nguyên tửBài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tửBài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ionBài 13. Liên kết cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị và số oxi hóaBài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khửBài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khửBài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử


CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Khái quát về nhóm halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối cloruaBài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của cloBài 25. Flo - Brom - IotBài 26. Luyện tập: Nhóm halogenBài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi - ozonBài 30. Lưu huỳnhBài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnhBài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric - Muối sunfatBài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa họcBài 38. Cân bằng hóa họcBài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Xem thêm: Ảnh Quốc Huy Việt Nam ? Biểu Tượng Quốc Huy Việt Nam

Chi Tiết Các Môn Học
Soạn Văn 6Soạn Văn 7Soạn Văn 8Soạn Văn 9Soạn Văn 10Soạn Văn 11Soạn Văn 12
Giải Toán 6Giải Toán 7Giải Toán 8Giải Toán 9Giải Toán 10Giải Toán 11Giải Toán 12
Giải bài tập vật lý 6Giải bài tập vật lý 7Giải bài tập vật lý 8Giải bài tập vật lý 9Giải bài tập vật lý 10Giải bài tập vật lý 11Giải bài tập vật lý 12