*Bạn đang xem: Soạn văn 7 bài đặc điểm của văn bản nghị luận

*

Soạn văn lớp 7: Đặc điểm của văn phiên bản nghị luận

*

I. Vấn đề luận cứ cùng lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính trong bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ trong số những việc phải tiến hành cấp tốc hôm nay là cải thiện dân trí

+ đều người nước ta phải gọi biết quyền lợi...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải đáp ứng được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- phần đa luận cứ trong bài bác Chống nàn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người chưa biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- muốn có mức độ thuyết phục luận điểm phải chân thực đúng đắn, tiêu biểu vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3. Lập luận

- Lập luận trong bài Chống nạn thất học ví dụ chặt chẽ, phù hợp lí:

+ nguyên nhân của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra nguyên nhân và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người đọc dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II.

Xem thêm: Khi Giao Tiếp Cần Tế Nhị Và Tôn Trọng Người Khác, Giao Tiếp Và Sự Tế Nhị

Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói quen thuộc tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen thuộc tốt, thói quen thuộc xấu

+ Tác hại của những thói quen thuộc xấu

Tham khảo toàn bộ: soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen thuộc tốt

- Bài văn lập luận bằng việc nêu tác hại của thói quen thuộc xấu để khẳng định ưu điểm của thói quen tốt. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục